ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου αποστείλαμε έγγραφο στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης με αιτήματα:

Α) την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων (35) στα Ειρηνοδικεία, με πρόσληψη επιπλέον Ειρηνοδικών από τον πίνακα επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού,
Β)  την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας και
Γ) την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 20 Προέδρων Πρωτοδικών και κατά 80 Πρωτοδικών και Παρέδρων, καθώς και 10 Προέδρων Εφετών και 40 Εφετών.
43553454353453