ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ «NOMOS»

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 21/09/2016

330

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ «NOMOS»

Ενόψει συχνών ερωτημάτων συναδέλφων σχετικά με τους όρους χρήσης της τράπεζας νομικών πληροφοριών «NOMOS» από τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι οι όροι χρήσης της σελίδας της «NOMOS» παραμένουν κατά βάση ίδιοι σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα με τη διαφοροποίηση ότι μετά από συνάντηση του Προεδρείου της ΕΔΕ με εκπρόσωπο της «NOMOS» συμφωνήθηκε, όπως και με όλες τις άλλες δικαστικές ενώσεις, ο διπλασιασμός των ετήσιων ωρών χρήσης της σελίδας από μέλη της Ένωσης (από 60 ώρες που είχαν συμφωνηθεί με την από 21-10-2004 σύμβαση ο ετήσιος χρόνος θα φτάνει πλέον τις 120 ώρες). Επίσης συμφωνήθηκε ότι στις εξαιρετικές περιπτώσεις εξάντλησης των παραπάνω ωρών θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς πρόσθετων ωρών προς 3 ευρώ ανά ώρα, αντί των 9 ευρώ ανά ώρα που προβλεπόταν στη σύμβαση του 2004.

Τυχόν υπερβάσεις που παρατηρήθηκαν για το τρέχον έτος δεν θα ληφθούν υπόψη, αφού με παρέμβαση του Προεδρείου της ΕΔΕ οι μέχρι σήμερα ώρες χρήσης της σελίδας έχουν ήδη μηδενιστεί.

Τέλος, όσοι συνάδελφοι, μετά από έλεγχο στο χρόνο σύνδεσής τους, διαπιστώσουν αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό ωρών χρήσης θα πρέπει να ζητήσουν από τη NOMOS την αλλαγή  του κωδικού πρόσβασης καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΕΔΕ στο τηλέφωνο 210/8827380.

43553454353453