ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΜΟS ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 6/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ NOMOS

Μετά από επαφές με τους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής σελίδας NOMOS και προς εξασφάλιση απεριόριστης χρήσης της βάσης νομικών δεδομένων της NOMOS για τα μέλη της Ένωσής μας προτάθηκε η λειτουργία ειδικής εφαρμογής που θα διαφυλάσσει το απόρρητο του κωδικού των συναδέλφων-μελών της Ένωσής μας. Ειδικότερα, για την είσοδο στη NOMOS θα απαιτείται πλέον εκτός του Username και του password και ένας επιπλέον κωδικός, που θα αποστέλλεται με sms στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη κάθε φορά που θα πραγματοποιείται η είσοδος στη NOMOS και ο οποίος θα είναι μοναδικός για κάθε είσοδο στην εφαρμογή αυτή. Η νέα αυτή εφαρμογή θα δοκιμαστεί τους επόμενους μήνες σε συνεργασία με το Προεδρείο της ΕΔΕ και εφόσον αποδειχθεί αξιόπιστη και λειτουργική θα τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2017, δίνοντας στους χρήστες-μέλη της Ένωσής μας το προνόμιο της απεριόριστης χρήσης των υπηρεσιών της NOMOS. Για κάθε νέα εξέλιξη η ΕΔΕ θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση προς τα μέλη της. 

 

43553454353453