ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 3/10/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων και συνεχείς επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία εκδόθηκε η ΠΟΛ 1147/29.9.2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών και τη συμμόρφωση της Διοίκησης με τη με αριθμό 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αυτή αναγνωρίζεται και ρητά η υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση στις αποφάσεις του Μισθοδικείου και δίνεται η εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να προβούν σε νέα εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των δικαστικών λειτουργών, μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές, ενώ παράλληλα προβλέπεται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προς υλοποίηση της εγκυκλίου αυτής θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας εντός των επόμενων ημερών.

Το νέο ενωτικό Προεδρείο της ΕΔΕ σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Δικαστικές Ενώσεις κατάφερε να λύσει μέσα σε λίγους μήνες ένα εκκρεμές από το 2013 ζήτημα, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων. Με τον ίδιο τρόπο θα αγωνιστούμε για την υλοποίηση και των άλλων δύο αποφάσεων (88/2013 και 127/2016) του Μισθοδικείου σχετικά με την καταβολή του υπόλοιπου 50% των οφειλόμενων αναδρομικών.

 

Από το Γραφείο Τύπου