Εγγραφο προς Υπουργό Οικονομικών για Μισθολόγιο Δικαστών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 4-3-2011
Αριθμ. Πρωτ.:24
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, κατά τη χθεσινή (3-3-2011) συνεδρίαση του, ομόφωνα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας, διότι αρνείσθε επίμονα, εδώ και δύο (2) περίπου μήνες να δεχθείτε αντιπροσωπεία των Δικαστικών Ενώσεων, για να συζητήσουμε τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη και τους Λειτουργούς της, παρά τη ρητή δέσμευσή σας, κατά τη συνάντησή μας την 1-11-2010, α) ότι μέχρι τέλους του έτους θα επανεξετάζατε την αντισυνταγματική ρύθμιση στην οποία έχετε προβεί για την ένταξη των νεοεισερχομένων δικαστικών λειτουργών στο ΙΚΑ και β) ότι μέχρι τέλους του 2011 δεν θα υπάρξει καμιά περικοπή των αποδοχών μας και ότι πριν από οποιαδήποτε απόφασή σας για το (ειδικό) μισθολόγιό μας θα καλούμεθα να συμμετάσχουμε στην προς τούτο συσταθησομένη Επιτροπή.
Αντί να υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας αυτή, αναθέσατε με την υπ. Αριθμόν Δ5/1015067/ΕΞ2011/27-1-2011 Απόφασή σας σε ιδιωτικές (λογιστικές) εταιρείες να εκπονήσουν την «Μελέτη του νέου μισθολογίου και της δυναμικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα που προβλέπεται από το πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Μνημόνιο)» χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς λειτουργούς ως υπαλλήλους, όπερ και έγινε, εξαιρώντας μάλιστα τους φορείς των άλλων δύο λειτουργιών του Κράτους (Νομοθετικής και Εκτελεστικής), παραβιάζοντας έτσι το Σύνταγμα που επιτάσσει το ισότιμο και ισόκυρο των τριών Λειτουργιών του Κράτους και τις με αυτό (Σύνταγμα) κατοχυρωμένες αποδοχές μας και παραγνωρίζοντας ότι οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις σας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών μας υπέρμετρα και δυσανάλογα σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ τέτοια δυσμενή αντιμετώπιση δεν είχαν οι λειτουργοί των άλλων δύο Λειτουργιών (Εκτελεστικής και Νομοθετικής).
Αφού σας υπενθυμίσουμε ότι:
1) ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
2) η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
3) το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων
Σας γνωρίζουμε ότι:
Δεν προτιθέμεθα να απεμπολήσουμε τη Συνταγματική μας θέση και την κοινωνική μας αποστολή, και θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα οδηγεί σε υπαλληλοποίησή μας.
Προς τούτο:
Ως πρώτη αντίδρασή μας στην επιχειρούμενη υποβάθμιση της Δικαιοσύνης, οργανώνουμε στις 10 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 Πανελλήνια Πανδικαστική Διαμαρτυρία και ενημέρωση της Κοινής Γνώμης σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας (Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια του Αρείου Πάγου) με αιτήματα:
Α) Την άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης, με την οποία οι νεοεισερχόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στον κλάδο, εντάσσονται στο ΙΚΑ.
Β) Το σεβασμό της Συνταγματικής Επιταγής για 1) ειδικό μισθολόγιο 2) κατοχύρωση των συντάξεων 3) ισοτιμία και ισοκυρία των τριών Λειτουργών του Κράτους και
Γ) Την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, με τη επισήμανση ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύσει η αναλογία αποχωρήσεων / προσλήψεων 5:1 στους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ