ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 29-1-2016 ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (προαγωγές-μεταθέσεις-τοποθετήσεις)

r43r34r43r43r43r3r