Ευχές για το νέο Δικαστικό Έτος

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 16/09/2016

Το Δ.Σ. της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εύχεται για το νέο δικαστικό έτος, υγεία και δύναμη σε όλους τους συναδέλφους.

43553454353453