Δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χαράλαμπου Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 14-4-2011

ΔΗΛΩΣΗ
Του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Χαράλαμπου Αθανασίου

Με αφορμή την άρνηση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθουν προς «ακρόαση» στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής , ο Πρόεδρος της ΕΔΕ δήλωσε τα ακόλουθα :
Οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας μας είναι, κατά το Σύνταγμα , ισότιμοι και ισόκυροι με τον Πρόεδρο της Βουλής .
Συνεπώς, ορθώς ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκαν την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να παραστούν κατά τη συνεδρίαση αυτής , για δυο κυρίως λόγους .
Πρώτον , διότι τη Βουλή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της , τη δε Δικαιοσύνη οι Πρόεδροι των ανωτάτων Δικαστηρίων και , επομένως , την πρόσκληση έπρεπε να απευθύνει ο Πρόεδρος της Βουλής και στα πλαίσια της αμοιβαιότητας να ανταποδώσει την επίσκεψη ,και
Δεύτερον , διότι η έγγραφη πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου , κατά το ύφος και το περιεχόμενο , ενείχε εξουσιαστική διάθεση.
_