Δεν υφίσταται αλλαγή στην προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Δεν υφίσταται αλλαγή στην προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.