ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 06/07/2016

Αριθ. Πρωτ. :235

 

 

 

   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

     Κατά τη χθεσινή ημέρα το Δ.Σ. της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και ο κύριος Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματά μας. Το υπόμνημα που του καταθέσαμε ήταν το ακόλουθο :

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 05/07/2016

Αριθ. Πρωτ. :234

 

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

      Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης του νέου ΔΣ της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί Σας , επιθυμούμε να σας θέσουμε κάποια πρώτα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες . Πρόθεση μας είναι να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και περαιτέρω μέσα από τον διάλογο που επιθυμούμε να αναπτυχθεί ανάμεσά μας να επιτευχθούν οι προσφορότερες θεσμικά και λειτουργικά λύσεις.

Δημοσιοποίηση του Πόθεν Έσχες

Με συχνότητα εμφανίζονται δηλώσεις Υπουργών , ή άλλων πολιτειακών παραγόντων , με τις οποίες τίθεται το ζήτημα της δημοσιοποίησης του Πόθεν Έσχες των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών. Το ζήτημα καθίσταται επίκαιρο και εκ του λόγου ότι για πρώτη φορά φέτος θα γίνει ηλεκτρονικά η υποβολή της σχετικής δηλώσεως. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε διαδικασία δημοσιοποίησης του περιεχομένου των δηλώσεων πόθεν έσχες .Ξεκαθαρίζουμε ότι η άρνηση μας δεν αφορά στην υποβολή και έλεγχο της δηλώσεως μας από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα αλλά στην με οποιοδήποτε μέσο δημοσιοποίηση του περιεχομένου της . Η θέση μας αυτή εδράζεται στην προστασία του συνταγματικού δικαιώματος της  ασφάλειας της ζωής (άρθρο του Συνταγματος) και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών (άρθρο    του Συντάγματος) αγαθά τα οποία είναι δυνατόν να προσβληθούν από τη δράση διαδίκων στη διάθεση των οποίων θα είναι τα δημοσιοποιημένα στοιχεία.  Φρονούμε ότι δεν αποτελεί επιχείρημα η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων ,δεδομένου ότι ο δικαστικός και εισαγγελικός λειτουργός στο σύστημα μας δεν είναι αιρετός και η απαιτούμενη διαφάνεια εξυπηρετείται από τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διαδικασίες.   

Οικονομικά Θέματα

1.Αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων και μισθολογικών προαγωγών
 

     Με το άρθρο 236 του ν. 4389/2016 προβλέπονται τα ακόλουθα :

“Αναστέλλεται από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων 13 έως 36 της Υποπαραγράφου Γ1 της Παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εμπλεκόμενα υπουργεία ισοδύναμη δημοσιονομική εξοικονόμηση. Τα μέτρα που επιτυγχάνουν το ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαπιστώνονται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών και εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ετών 2017 και 2018”.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντισυνταγματική διότι έρχεται σε αντίθεση με την υπ αρ. 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος (Μισθοδικείο) ζητούμε να ανακληθεί , ανεξαρτήτως αν το ΥΔΔΑΔ αναζητήσει και βρει ισοδύναμα μέτρα. Θυμίζουμε ότι υπήρξε και σχετική δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού.

2.Εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων
      Για τον ίδιο λόγο (ανωτέρω απόφαση του Μισθοδικείου) θεωρούμε ότι  δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς ο εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων που προβλέπεται με το Μνημόνιο  από 11 Αυγούστου 2015 με υποχρέωση νομοθέτησης τον Ιούνιο 2016 και έναρξη ισχύος το 2017 (“The authorities will adopt legislation by November 2015 to issue all secondary legislation to implement the wage grid reform and by June 2016 to rationalise the specialised wage grids with effect in 2017. (http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf  σελ.30) . Σε κάθε περίπτωση το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος επιτάσσει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις αποδοχές των δικαστικών  λειτουργών (συνταγματικό μισθολόγιο) ανεξαρτήτως της νομοτεχνικής διατύπωσης ως ειδικό μισθολόγιο.

3. Αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης

      Με το ν. 4389/2016 θεσπίσθηκε ο αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης . Θέλουμε να επισημάνουμε και πάλι ότι η διάταξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις αποδοχές των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών δεδομένου ότι αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο που το Σύνταγμα καθορίζει κατά τα ανωτέρω και η νομολογία έχει περιγράψει (απόφαση υπ αρ. 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος). Συνεπώς θα έπρεπε ρητά να εξαιρεθούμε της ρύθμισης, όπως συνέβη  (αναιτιωδώς) για τους εργαζόμενους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (βλ. :Άρθρα 1, 24, 233 ιδίως παρ.5 περ. δ) .

4. Εφαρμογή της υπ αρ. 89/2013 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος (Μισθοδικείο)

      Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι οι δικαστικοί λειτουργοί δικαιούνται κατά το Σύνταγμα της αυτής φορολογικής μεταχείρισης με τους βουλευτές ως προς την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος. Θεωρούμε ότι η δέσμευση της Κυβέρνησης (εν γένει και ειδικά έναντι των δικαστικών ενώσεων)  για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων θα δρομολογήσει την άμεση επίλυση της εκκρεμότητας .

5. Εφαρμογή της υπ αρ. 88/2013 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος (Μισθοδικείο) κατά το υπολοιπόμενο 50% των αναδρομικών

       Σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των Δικαστικών Λειτουργών, σχετικά με την καθυστέρηση της Πολιτείας στη συμμόρφωση της ανωτέρω απόφασης του Μισθοδικείου σχετικά με την καταβολή και του υπόλοιπου 50% των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των ποσών, που είχαν παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014. (άρθρ. 181 Ν. 4270/2014) .

Θεσμικά θέματα

1.Τροποποίηση διατάξεων ν.4055/2012

      Έχουμε ζητήσει, κατ’ επανάληψη, την τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων του Ν. 4055/2012 (Κεφάλαιο Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) και συγκεκριμένα: α) του άρθρ. 86 § 2, που προβλέπει ότι οι Κανονισμοί Δικαστηρίων ισχύουν μόνον μετά την έγκρισή τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διάταξη η οποία αναμφίβολα περιορίζει το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και καταργεί, στην πραγματικότητα, την αρμοδιότητα της Ολομέλειας κάθε Δικαστηρίου, η οποία απαρτίζεται από τους υπηρετούντες στο κάθε Δικαστήριο Δικαστές και οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα από οιονδήποτε, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δικαστηρίου.    β)την επαναφορά του περιεχομένου  των άρθρων  43 § 3 περί περικοπής μισθού και 44 περί περικοπής δικαστικών διακοπών  ως είχαν προ του ν. 4055 καθόσον , οι τροποποιήσεις που έγιναν  με το ν.4312/2014 άρθρ. 12 §§ 5, 6 & 7, στην πραγματικότητα επαναλαμβάνουν τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4055/2012 με την προσθήκη της λέξης  «αδικαιολόγητα» (στο άρθρο 43) και της φράσης «εκτός αν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι υγείας»  (στο άρθρο 44), προϋποθέσεις, οι οποίες, ασφαλώς, ως αυτονόητες, δεν αναφέρονταν στις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 4055/2012.

2. Ίδρυση κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην  ΕΣΔΙ  

     Με το άρθρο 45 του ν.3689/2008 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση ΠΔ , με πρόταση του Υπουργού  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ύστερα από γνώμη του  Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύεται στη Εθνική Σχολή Δικαστών κατεύθυνση Ειρηνοδικών, καθώς και η διενέργεια στο μέλλον εισαγωγικών  διαγωνισμών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για ειρηνοδίκες και η κατάρτιση και εκτέλεση εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών γι΄ αυτούς  προγραμμάτων . Θεωρούμε ότι είναι πλέον αναγκαία η ενεργοποίηση της ΕΣΔΙ προκειμένου να συστηματοποιηθεί η είσοδος των νέων Ειρηνοδικών στο Σώμα.

3. Χρόνος άσκησης επιτυχόντων Ειρηνοδικών.

     Για τους επιτυχόντες στον τελευταίο διαγωνισμό και ήδη διορισθέντες Ειρηνοδίκες , καθώς και αυτούς που από τον πίνακα θα προσληφθούν στο μέλλον, θα πρέπει να διατηρηθεί η εξάμηνης διάρκειας άσκηση, που με τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις διαδικασιών, όπως αυτή του ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) προετοιμάζει καλύτερα τον δικαστικό λειτουργό για την εξοικείωση με το αντικείμενο του.

4.Βιωσιμότητα ΕΣΔΙ

     Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αποδοτικότητα της Δικαιοσύνης να εξακολουθήσει η λειτουργία της ΕΣΔΙ και μάλιστα με την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό της προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάληψη εκ μέρους της και επιπλέον έργων επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών.

 

5.Κώδικες

     Εκτός από την συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης μας στις νομοπαρασκευαστικές ομάδες , σας ζητούμε να μας παρέχετε εγκαίρως πληροφόρηση για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου ιδίως στους Κώδικες (Ποινικός Κώδικας ,Κώδικας Ποινικής Δικονομίας , Πτωχευτικός Κώδικας

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών) , προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να Σας παρέχουμε επιστημονική συνδρομή .

6. Θεσμοθέτηση τρίμηνης  άδειας ανατροφής τρίτου τέκνου  

     Η άρνηση των υπηρεσιών να χορηγήσουν την άδεια ανατροφής για το τρίτο παιδί σε δικαστικούς λειτουργούς θα προκαλέσει προσφυγή των δικαιούχων στα αρμόδια δικαστήρια. Δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας (θεσμοθέτηση 9μήνου) ζητούμε να αναλάβετε τη σχετική πρωτοβουλία.

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Όριο ηλικίας

     Με το νέο ασφαλιστικό εμφανίζεται το πρόβλημα της χορήγησης πλήρους σύνταξης για τους δικαστικούς λειτουργούς που αποχωρούν με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.  Θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα και διευθέτηση ζητημάτων σχετικά με τον συνυπολογισμό ετών δικηγορίας για την θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης με γνώμονα την αρχή της διαδοχικότητας στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

2.Αυξημένες εισφορές στο ΤΝ

     Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλιση της στο Ταμείο Νομικών , λόγω του χαρακτηρισμού της ως κύριας προαιρετικής και της επιβάρυνσης με αυξημένες κρατήσεις, να αποχωρήσουν με την επιστροφή των εισφορών που έχουν ήδη καταβάλει .

 

3. Οροφή στις συντάξιμες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου

      Σημειώνουμε ότι όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος σε πρόσφατη απόφασή του (6/2015), η ευχέρεια  του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών (και κατ’ αναλογίαν των λειτουργών του ΝΣΚ) τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26, 87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας, κατά το μέρος που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και, συνεπώς, πρέπει να διατηρείται μια σταθερή (και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών, όπως προκύπτουν μετά την φορολόγησή τους. Οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές δεν προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη κατά τη θέσπιση των διατάξεων του ν. 4387/2016, σε σχέση με τη μείωση (σε ποσοστό πλέον του 50% περίπου ) των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του ΝΣΚ. η οποία  καθιστά και  δυσανάλογη την συμμετοχή  των τελευταίων στα δημόσια βάρη από την άποψη  της ισότητας των πολιτών.  

 

4. Συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

     Συμμετοχή των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών στον ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016 άρθρο 4 παρ.1) , χωρίς εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων λόγω μη συμμετοχής στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας , ενώ σε αυτό εκπροσωπούνται Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Ιατροί , Δημόσιοι Υπάλληλοι κλπ (άρθρο 3 παρ.3 ).

Κύριε Υπουργέ,

Στόχος μας είναι η ορθολογική διαχείριση των προβλημάτων του δικαστικού σώματος κι της τη Δικαιοσύνης γενικότερα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τον διάλογο και την σύνθεση των απόψεων μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

43r234r34rr

      Επίσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα Προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων, έχουν διαδοχικές συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς για την προώθηση των κοινών αιτημάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών