ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Αθήνα, 10/06/2016

Αρ. Πρωτ. :188

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συνήλθαν σήμερα 10 Ιουνίου 2016 σε συνεδρίαση για την συγκρότηση του Προεδρείου της Ένωσης.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναδείχθηκε η σύνθεση του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι η ακόλουθη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Φούκας, Πρωτοδίκης

ΤΑΜΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ – ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ, Πρόεδρος Πρωτοδικών