Διαδικτυακό Συνέδριο της Ε.Δ.Ε. για το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

Αποθήκευση αρχείου (PDF, 550KB)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 343KB)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σχετικά με τα οικόπεδα στις Ροβιές)

                  ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
         ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                          Αθήνα, 12-02-2021

                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:45

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(σχετικά με τα οικόπεδα στις Ροβιές)

 

Μετά τη συγκρότηση του νέου ΔΣ της Ένωσης και τον ορισμό μας ως μελών της Επιτροπής για τα οικόπεδα στις Ροβιές ενημερωθήκαμε εγγράφως από τον πολιτικό μηχανικό που έχει αναλάβει από την αρχή τις διαδικασίες πολεοδόμησης των ανωτέρω εκτάσεων, ότι ως προς την μικρότερη έκταση των 107,8 στρεμμάτων, υπάρχει σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ο δε φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης έχει διαβιβαστεί από τις αρχές του 2020 στο ΣτΕ για γνωμοδότηση, προκειμένου να εκδοθεί στη συνέχεια ΠΔ έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης. Αντίθετα, ως προς την μεγάλη έκταση των 274 στρεμμάτων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι έληξε η ισχύς της ΑΕΠΟ. Προτάθηκε από τον μηχανικό η εκπόνηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έγκριση αυτής με έκδοση νέας ΑΕΠΟ, με αυστηρότερες προδιαγραφές και εξειδικευμένες μελέτες για την υλοποίησή της (μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων – βιολογικός καθαρισμός), κατόπιν προηγούμενης γνωμοδότησης από διάφορους φορείς για τις ενότητες που τους αφορούν (Γεωργίας, Πολιτισμού, Υγείας, Άμυνας, Δήμος, Περιφέρεια, Περιφερειακό Συμβούλιο κλπ). Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν ως την 08-08-21, χρόνο λήξης της βεβαίωσης καταλληλότητας.

Προ του κινδύνου να παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και της εμπλοκής διάφορων φορέων, των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η θετική και έγκαιρη γνωμοδότηση, κρίναμε απαραίτητη την ανάθεση του φακέλου σε νομικό με ειδικές γνώσεις, προκειμένου να ελεγχθούν συνολικά οι διαδικασίες που έχουν ως τώρα πραγματοποιηθεί, καθώς και η ισχύς των σχετικών διοικητικών πράξεων, ώστε να υποβληθεί έγκαιρα και ολοκληρωμένα ο φάκελος στο ΣτΕ. Έτσι έχουμε ήδη δώσει σχετική εντολή σε δικηγόρο, ο οποίος σε συνεργασία με τον μηχανικό απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την εξεύρεση λύσης σχετικά με την λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ, θέμα το οποίο επείγει.

Περαιτέρω έχουμε την άποψη ότι η Ένωση δεν νομιμοποιείται στη διενέργεια των διαδικασιών που πρόκειται να επακολουθήσουν και  θα πρέπει, κατόπιν ενημέρωσης και σύγκλησης συνέλευσης των συνιδιοκτητών των παραπάνω εκτάσεων, να ξεκινήσει η διαδικασία σύστασης σωματείου, για την εκπροσώπησή τους και την εποπτεία του συνόλου των διαδικασιών.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής

                                               

Ιωάννα Ξυλιά, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών Ε.Δ.Ε.       

Μιχάλης Τσέφας, Πρωτοδίκης, Αν. Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών Ε.Δ.Ε.

 

 

 

 

 

Παρουσίαση των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στις 5.2.2021

                    ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

 

                                                                                                       Αθήνα, 11-02-2021

                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 44

 

Παρουσίαση των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση

των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στις 5.2.2021

 

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την 5η Φεβρουαρίου 2021 συνάντηση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, στην οποία η Ένωση μας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γεώργιο Κασίμη και την κ. Αικατερίνη Ντόκα.

Ο εκπρόσωπος της Τουρκίας παρουσίασε την κατάσταση των δικαστών που έχουν απολυθεί και αδυνατούν να βρουν οιαδήποτε εργασία, καθώς το όνομά τους περιλαμβάνεται στον ‘κόκκινο κώδικα’ (red code) των επίσημων αρχείων του κράτους, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι απολύθηκαν λόγω της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία, ενώ ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης.

Συζητήθηκε το ζήτημα της προσβολής της δικαστικής ανεξαρτησίας στην Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της διοργάνωσης της πορείας στη Βαρσοβία  τον Ιανουάριο του 2020, γνωστής ως ‘1000 Robes March’, στην οποία η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γεώργιο Κασίμη, υπερασπίζεται την προστασία του κράτους δικαίου στην Πολωνία με παραστάσεις στο ΔΕΕ  αλλά και κατά την εκδίκαση πειθαρχικών αγωγών κατά των πολωνών συναδέλφων μας, που μάχονται για την δικαστική τους ανεξαρτησία. Η Νορβηγία πρότεινε την Ένωση Δικαστών της Πολωνίας ‘IUSTITIA’ για το Νόμπελ Ειρήνης για το 2021, για τον αγώνα που καταβάλλει για την προάσπιση του κράτους δικαίου και την δικαστική ανεξαρτησία των πολωνών δικαστών και εισαγγελέων. Όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών υπερψήφισαν την πρόταση για στήριξη της υποψηφιότητας αυτής.

Η εκπρόσωπος της Ρουμανίας αναφέρθηκε σε περιπτώσεις άσκησης πειθαρχικών διώξεων κατά δικαστών που διαρκούν επί πολλά έτη και καταλήγουν σε απαλλαγή, ενώ κατά το ενδιάμεσο διάστημα στερούνται των απολαβών τους.

Η εκπρόσωπος της Γαλλίας αναφέρθηκε σε πειθαρχικές διώξεις που άσκησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά εισαγγελέων, παρόλο που υπήρχε στο πρόσωπό του ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς πριν την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων, υπό την ιδιότητά του ως δικηγόρος, είχε ζητήσει την δίωξη των εισαγγελέων αυτών.

Συζητήθηκε ακόμα η διεξαγωγή των επικείμενων αρχαιρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών.

Τέλος, επιβεβαιώσαμε την δυνατότητα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να διοργανώσει την ετήσια συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον μήνα Μάιο του 2021, αλλά ανεβλήθη λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Θέσαμε ως δυνατή ημερομηνία τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Αθήνα, εάν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. Η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε εύθετο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψιν τις διεθνείς υγειονομικές συνθήκες.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Αικατερίνη Ντόκα, Εφέτης- Α’ Αντιπρόεδρος της Ε.Δ.Ε.

Γεώργιος Κασίμης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ένορκες βεβαιώσεις

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 349KB)

Σχέδιο τροποποίησης διατάξεων για τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας στην ποινική δίκη

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 349KB)

ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

 

                                                                                  Αθήνα, 8/2/2021

Προς

1) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής για τον Έλεγχο

των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

2) Την Πρόεδρο της Μονάδας Γ΄, Ελέγχου των Δηλώσεων

Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Κοιν: κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι,

Κατόπιν του από 9.11.2020 αιτήματος των Δικαστικών Ενώσεων, με το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 παρατάθηκε μέχρι και τις 28.2.2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικών (με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιων για το έτος 2020 (χρήση 2019).

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Αρχής που χορηγήθηκαν στις Δικαστικές Ενώσεις, από τους 4.750 υπόχρεους δικαστικούς λειτουργούς δηλώσεις έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής μόλις οι 1.543. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία εξακολουθούν να υφίστανται και δεν αναμένεται να αρθούν αλλά αντιθέτως είναι σφόδρα πιθανό ότι θα διατηρηθούν πολύ μετά τις 28.2.2021, με συνέπεια να καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες από όλους τους υπόχρεους προς τούτο δικαστικούς λειτουργούς, οι Δικαστικές Ενώσεις υποβάλλουν αίτημα εκ νέου παράτασης της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι και τις 30.4.2021.

Με αισθήματα τιμής

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης,  Εφέτης

Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλος της Επικρατείας

Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ.

Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Σταμάτιος Πουλής, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 – ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 – FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 6-2-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη χτεσινοβραδινή επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει ότι η απουσία αποτελεσματικής φύλαξης των δικαστηρίων δίνει ευκαιρίες για εγκληματικές ενέργειες και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια Δικαστών και Εισαγγελέων και όλων των πολιτών. Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά ότι η εκπλήρωση της ευθύνης της Πολιτείας για φύλαξη των δικαστηρίων και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών αποτελεί ένδειξη ελάχιστου σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο Διεθνές Forum «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040»

                       ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 28-01-2021
Αρ. Πρωτ.:30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
 στο Διεθνές Forum «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040»

 

               Μετά από πρόταση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ιδιαίτερα τιμητική τη συμμετοχή της στο Διεθνές Forum «Η Ελλάδα το 2040» που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο του Ζαππείου από τις 19 έως 21 Οκτωβρίου 2021 με παρουσία πολλών άλλων φορέων. Στα πλαίσια του Forum η Ένωσή μας, μοναδική εκπρόσωπος του νομικού κόσμου της Χώρας, θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τη Δικαιοσύνη τις επόμενες δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό στο επόμενο ΔΣ θα συγκροτηθεί η Επιτροπή που θα μας εκπροσωπήσει αποτελούμενη από  συναδέλφους όλων των βαθμίδων της Δικαιοσύνης.

Σήμερα έγινε διαδικτυακά η παρουσίαση των θεσμικών φορέων ενώπιον του Πρωθυπουργού, όπου κάθε φορέας είχε την δυνατότητα δίλεπτης τοποθέτησης για τη θεματολογία στην οποία θα επικεντρωθεί. Παρακάτω δημοσιεύεται η παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης, κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εύχομαι σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ευχαριστεί την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για την πρόσκληση στο Φόρουμ στο οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις προτάσεις των Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας για μια Δικαιοσύνη που ανταποκρίνεται στη συνταγματική της αποστολή, στο θεσμικό της ρόλο και βρίσκεται σταθερά προσηλωμένη στην υπηρεσία του Ελληνικού Λαού. Μία Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από κυβερνητικές επιλογές και οικονομικές στοχεύσεις, που δεν θα λειτουργεί ως εργαλείο προσέκλυσης επενδύσεων αλλά θα έχει μόνιμα στραμμένο το ενδιαφέρον της στην απονομή δικαίου. Για την επεξεργασία των θέσεών μας συγκροτούμε  Επιτροπή από Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των βαθμίδων.

Ο πρώτος άξονας του έργου μας είναι οι θετικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν τα επόμενα χρόνια. Η Χώρα οφείλει να προχωρήσει σε συνταγματικές και νομοθετικές αλλαγές που έχουν καθυστερήσει εδώ και δεκαετίες: στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, στην απαγόρευση ανάληψης δημόσιων καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την αφυπηρέτησή τους, στην ίδρυση ειδικού τμήματος επιστημόνων και τεχνοκρατών, που θα συνεπικουρεί δικαστές και εισαγγελείς κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, στην ευρεία χρήση της τεχνολογίας που θα διευκολύνει το δικαιοδοτικό έργο, στη θεσμοθέτηση της δικαστικής μεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης διαφορών. Από τη άλλη μεριά θα αναλύσουμε τα τρωτά σημεία σχεδίων και προτάσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και θα εκτεθεί αναλυτικά η θέση μας για την ανάγκη κατάργησης ήδη θεσπισμένων διατάξεων, οι οποίες στην πραγματικότητα αναιρούν τον δημόσιο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντάς την ως ιδιωτική επιχείρηση που θα πρέπει να λειτουργεί με κριτήρια κόστους – οφέλους.  Στα πλαίσια αυτά θα επιχειρηματολογήσουμε για την ανάγκη κατάργησης της υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης που επιβαρύνει οικονομικά τους φτωχότερους πολίτες και τους δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα πρόσβασης σε ένα δημόσιο αγαθό, για την ανάγκη κατάργησης των ειδικών τμημάτων των Δικαστηρίων που ασχολούνται αποκλειστικά με επενδυτικές διαφορές και αποψιλώνουν από έμψυχο υλικό τα υπόλοιπα τμήματα που δικάζουν τις υποθέσεις των πολιτών. Θα σταθούμε στην επικινδυνότητα που εμπεριέχουν σχεδιασμοί για εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη, δημιουργία ενός σώματος manager και υποκατάσταση των αιρετών διοικήσεων σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες, καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δικαστηρίων, δημιουργία ειδικής κατηγορίας δικαστών επί θητεία που δεν θα έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Με αυτά τα λίγα λόγια κλείνω και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της Επιτροπής.