ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 29/07/2016

Αριθ. Πρωτ. :248

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση κατά του Εφέτη Πειραιά, δεύτερη μέσα σε διάστημα δύο μηνών κατά Δικαστικών Λειτουργών, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει με βδελυγμία το γεγονός, διαβεβαιώνει ότι οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς θα εξακολουθούν με την ίδια υπευθυνότητα να διακονούν το λειτούργημά τους και να διαφυλάττουν πάντα και πρωτίστως την ανεξαρτησία τους, επισημαίνει δε τις ευθύνες εκπροσώπων των δύο άλλων Λειτουργιών, Εκτελεστικής- Νομοθετικής, για συμπεριφορές και δηλώσεις που υποθάλπουν τέτοιες καταστάσεις.

Απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της Δικαιοσύνης

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Αθήνα, 14/07/2016

 

Αριθ. Πρωτ. :243

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η επιχειρούμενη, ευτυχώς από ελάχιστους πολιτικούς και μη, απαξίωση της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της δημοσίως (μέσω των ΜΜΕ κλπ) και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να αμφισβητείται γενικώς και αορίστως η αμεροληψία και η αξιοπιστία της, αφ΄ενός μεν αποτελεί άκρα συκοφαντία κατά της ισότιμης και ισόκυρης με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, δικαστικής εξουσίας αφ’ ετέρου δε δημιουργεί στους πολίτες ανασφάλεια χωρίς τουλάχιστον μέχρι στιγμής να γνωρίζουμε τελικά αυτή η συμπεριφορά ποιον εξυπηρετεί.

Εμείς, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κατά την άσκηση των καθηκόντων μας (κενές οργανικές θέσεις, έλλειψη αναλόγων κτιριακών εγκαταστάσεων, επαρκούς γραμματειακής υποστήριξης, μηχανογραφικής οργάνωσης, μεταφραστικού τμήματος, διερμηνέων, δικαστικής αστυνομίας κλπ) θα συνεχίσουμε, όπως άλλωστε διαχρονικά πράττουμε, έχοντας βεβαίως υποχρέωση προς τούτο, να προσφέρουμε αόκνως τις υπηρεσίες μας στους πολίτες της Χώρας μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πάντοτε σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους Νόμους και προπαντός με τη συνείδησή μας.

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 06/07/2016

Αριθ. Πρωτ. :235

 

 

 

   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

     Κατά τη χθεσινή ημέρα το Δ.Σ. της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και ο κύριος Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματά μας. Το υπόμνημα που του καταθέσαμε ήταν το ακόλουθο :

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 05/07/2016

Αριθ. Πρωτ. :234

 

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

      Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης του νέου ΔΣ της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί Σας , επιθυμούμε να σας θέσουμε κάποια πρώτα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες . Πρόθεση μας είναι να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και περαιτέρω μέσα από τον διάλογο που επιθυμούμε να αναπτυχθεί ανάμεσά μας να επιτευχθούν οι προσφορότερες θεσμικά και λειτουργικά λύσεις.

Δημοσιοποίηση του Πόθεν Έσχες

Με συχνότητα εμφανίζονται δηλώσεις Υπουργών , ή άλλων πολιτειακών παραγόντων , με τις οποίες τίθεται το ζήτημα της δημοσιοποίησης του Πόθεν Έσχες των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών. Το ζήτημα καθίσταται επίκαιρο και εκ του λόγου ότι για πρώτη φορά φέτος θα γίνει ηλεκτρονικά η υποβολή της σχετικής δηλώσεως. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε διαδικασία δημοσιοποίησης του περιεχομένου των δηλώσεων πόθεν έσχες .Ξεκαθαρίζουμε ότι η άρνηση μας δεν αφορά στην υποβολή και έλεγχο της δηλώσεως μας από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα αλλά στην με οποιοδήποτε μέσο δημοσιοποίηση του περιεχομένου της . Η θέση μας αυτή εδράζεται στην προστασία του συνταγματικού δικαιώματος της  ασφάλειας της ζωής (άρθρο του Συνταγματος) και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών (άρθρο    του Συντάγματος) αγαθά τα οποία είναι δυνατόν να προσβληθούν από τη δράση διαδίκων στη διάθεση των οποίων θα είναι τα δημοσιοποιημένα στοιχεία.  Φρονούμε ότι δεν αποτελεί επιχείρημα η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων ,δεδομένου ότι ο δικαστικός και εισαγγελικός λειτουργός στο σύστημα μας δεν είναι αιρετός και η απαιτούμενη διαφάνεια εξυπηρετείται από τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διαδικασίες.   

Οικονομικά Θέματα

1.Αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων και μισθολογικών προαγωγών
 

     Με το άρθρο 236 του ν. 4389/2016 προβλέπονται τα ακόλουθα :

“Αναστέλλεται από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων 13 έως 36 της Υποπαραγράφου Γ1 της Παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εμπλεκόμενα υπουργεία ισοδύναμη δημοσιονομική εξοικονόμηση. Τα μέτρα που επιτυγχάνουν το ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαπιστώνονται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών και εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ετών 2017 και 2018”.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντισυνταγματική διότι έρχεται σε αντίθεση με την υπ αρ. 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος (Μισθοδικείο) ζητούμε να ανακληθεί , ανεξαρτήτως αν το ΥΔΔΑΔ αναζητήσει και βρει ισοδύναμα μέτρα. Θυμίζουμε ότι υπήρξε και σχετική δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού.

2.Εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων
      Για τον ίδιο λόγο (ανωτέρω απόφαση του Μισθοδικείου) θεωρούμε ότι  δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς ο εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων που προβλέπεται με το Μνημόνιο  από 11 Αυγούστου 2015 με υποχρέωση νομοθέτησης τον Ιούνιο 2016 και έναρξη ισχύος το 2017 (“The authorities will adopt legislation by November 2015 to issue all secondary legislation to implement the wage grid reform and by June 2016 to rationalise the specialised wage grids with effect in 2017. (http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf  σελ.30) . Σε κάθε περίπτωση το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος επιτάσσει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις αποδοχές των δικαστικών  λειτουργών (συνταγματικό μισθολόγιο) ανεξαρτήτως της νομοτεχνικής διατύπωσης ως ειδικό μισθολόγιο.

3. Αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης

      Με το ν. 4389/2016 θεσπίσθηκε ο αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης . Θέλουμε να επισημάνουμε και πάλι ότι η διάταξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις αποδοχές των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών δεδομένου ότι αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο που το Σύνταγμα καθορίζει κατά τα ανωτέρω και η νομολογία έχει περιγράψει (απόφαση υπ αρ. 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος). Συνεπώς θα έπρεπε ρητά να εξαιρεθούμε της ρύθμισης, όπως συνέβη  (αναιτιωδώς) για τους εργαζόμενους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (βλ. :Άρθρα 1, 24, 233 ιδίως παρ.5 περ. δ) .

4. Εφαρμογή της υπ αρ. 89/2013 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος (Μισθοδικείο)

      Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι οι δικαστικοί λειτουργοί δικαιούνται κατά το Σύνταγμα της αυτής φορολογικής μεταχείρισης με τους βουλευτές ως προς την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος. Θεωρούμε ότι η δέσμευση της Κυβέρνησης (εν γένει και ειδικά έναντι των δικαστικών ενώσεων)  για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων θα δρομολογήσει την άμεση επίλυση της εκκρεμότητας .

5. Εφαρμογή της υπ αρ. 88/2013 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2  του Συντάγματος (Μισθοδικείο) κατά το υπολοιπόμενο 50% των αναδρομικών

       Σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των Δικαστικών Λειτουργών, σχετικά με την καθυστέρηση της Πολιτείας στη συμμόρφωση της ανωτέρω απόφασης του Μισθοδικείου σχετικά με την καταβολή και του υπόλοιπου 50% των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των ποσών, που είχαν παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014. (άρθρ. 181 Ν. 4270/2014) .

Θεσμικά θέματα

1.Τροποποίηση διατάξεων ν.4055/2012

      Έχουμε ζητήσει, κατ’ επανάληψη, την τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων του Ν. 4055/2012 (Κεφάλαιο Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) και συγκεκριμένα: α) του άρθρ. 86 § 2, που προβλέπει ότι οι Κανονισμοί Δικαστηρίων ισχύουν μόνον μετά την έγκρισή τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διάταξη η οποία αναμφίβολα περιορίζει το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και καταργεί, στην πραγματικότητα, την αρμοδιότητα της Ολομέλειας κάθε Δικαστηρίου, η οποία απαρτίζεται από τους υπηρετούντες στο κάθε Δικαστήριο Δικαστές και οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα από οιονδήποτε, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δικαστηρίου.    β)την επαναφορά του περιεχομένου  των άρθρων  43 § 3 περί περικοπής μισθού και 44 περί περικοπής δικαστικών διακοπών  ως είχαν προ του ν. 4055 καθόσον , οι τροποποιήσεις που έγιναν  με το ν.4312/2014 άρθρ. 12 §§ 5, 6 & 7, στην πραγματικότητα επαναλαμβάνουν τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4055/2012 με την προσθήκη της λέξης  «αδικαιολόγητα» (στο άρθρο 43) και της φράσης «εκτός αν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι υγείας»  (στο άρθρο 44), προϋποθέσεις, οι οποίες, ασφαλώς, ως αυτονόητες, δεν αναφέρονταν στις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 4055/2012.

2. Ίδρυση κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην  ΕΣΔΙ  

     Με το άρθρο 45 του ν.3689/2008 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση ΠΔ , με πρόταση του Υπουργού  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ύστερα από γνώμη του  Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύεται στη Εθνική Σχολή Δικαστών κατεύθυνση Ειρηνοδικών, καθώς και η διενέργεια στο μέλλον εισαγωγικών  διαγωνισμών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για ειρηνοδίκες και η κατάρτιση και εκτέλεση εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών γι΄ αυτούς  προγραμμάτων . Θεωρούμε ότι είναι πλέον αναγκαία η ενεργοποίηση της ΕΣΔΙ προκειμένου να συστηματοποιηθεί η είσοδος των νέων Ειρηνοδικών στο Σώμα.

3. Χρόνος άσκησης επιτυχόντων Ειρηνοδικών.

     Για τους επιτυχόντες στον τελευταίο διαγωνισμό και ήδη διορισθέντες Ειρηνοδίκες , καθώς και αυτούς που από τον πίνακα θα προσληφθούν στο μέλλον, θα πρέπει να διατηρηθεί η εξάμηνης διάρκειας άσκηση, που με τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις διαδικασιών, όπως αυτή του ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) προετοιμάζει καλύτερα τον δικαστικό λειτουργό για την εξοικείωση με το αντικείμενο του.

4.Βιωσιμότητα ΕΣΔΙ

     Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αποδοτικότητα της Δικαιοσύνης να εξακολουθήσει η λειτουργία της ΕΣΔΙ και μάλιστα με την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό της προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάληψη εκ μέρους της και επιπλέον έργων επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών.

 

5.Κώδικες

     Εκτός από την συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης μας στις νομοπαρασκευαστικές ομάδες , σας ζητούμε να μας παρέχετε εγκαίρως πληροφόρηση για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου ιδίως στους Κώδικες (Ποινικός Κώδικας ,Κώδικας Ποινικής Δικονομίας , Πτωχευτικός Κώδικας

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών) , προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να Σας παρέχουμε επιστημονική συνδρομή .

6. Θεσμοθέτηση τρίμηνης  άδειας ανατροφής τρίτου τέκνου  

     Η άρνηση των υπηρεσιών να χορηγήσουν την άδεια ανατροφής για το τρίτο παιδί σε δικαστικούς λειτουργούς θα προκαλέσει προσφυγή των δικαιούχων στα αρμόδια δικαστήρια. Δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας (θεσμοθέτηση 9μήνου) ζητούμε να αναλάβετε τη σχετική πρωτοβουλία.

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Όριο ηλικίας

     Με το νέο ασφαλιστικό εμφανίζεται το πρόβλημα της χορήγησης πλήρους σύνταξης για τους δικαστικούς λειτουργούς που αποχωρούν με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.  Θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα και διευθέτηση ζητημάτων σχετικά με τον συνυπολογισμό ετών δικηγορίας για την θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης με γνώμονα την αρχή της διαδοχικότητας στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

2.Αυξημένες εισφορές στο ΤΝ

     Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλιση της στο Ταμείο Νομικών , λόγω του χαρακτηρισμού της ως κύριας προαιρετικής και της επιβάρυνσης με αυξημένες κρατήσεις, να αποχωρήσουν με την επιστροφή των εισφορών που έχουν ήδη καταβάλει .

 

3. Οροφή στις συντάξιμες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου

      Σημειώνουμε ότι όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος σε πρόσφατη απόφασή του (6/2015), η ευχέρεια  του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών (και κατ’ αναλογίαν των λειτουργών του ΝΣΚ) τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26, 87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας, κατά το μέρος που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και, συνεπώς, πρέπει να διατηρείται μια σταθερή (και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών, όπως προκύπτουν μετά την φορολόγησή τους. Οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές δεν προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη κατά τη θέσπιση των διατάξεων του ν. 4387/2016, σε σχέση με τη μείωση (σε ποσοστό πλέον του 50% περίπου ) των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του ΝΣΚ. η οποία  καθιστά και  δυσανάλογη την συμμετοχή  των τελευταίων στα δημόσια βάρη από την άποψη  της ισότητας των πολιτών.  

 

4. Συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

     Συμμετοχή των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών στον ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016 άρθρο 4 παρ.1) , χωρίς εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων λόγω μη συμμετοχής στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας , ενώ σε αυτό εκπροσωπούνται Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Ιατροί , Δημόσιοι Υπάλληλοι κλπ (άρθρο 3 παρ.3 ).

Κύριε Υπουργέ,

Στόχος μας είναι η ορθολογική διαχείριση των προβλημάτων του δικαστικού σώματος κι της τη Δικαιοσύνης γενικότερα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τον διάλογο και την σύνθεση των απόψεων μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

43r234r34rr

      Επίσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα Προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων, έχουν διαδοχικές συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς για την προώθηση των κοινών αιτημάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 22/06/2016

Αριθ. Πρωτ. :198

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Τις τελευταίες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες τηλεοπτικού σταθμού σε βάρος εισαγγελικής λειτουργού και πταισματοδίκη για τον τρόπο που διεξήχθη η διαδικασία έρευνας με σκοπό τη σύλληψη δημοσιογράφου στα πλαίσια αυτοφώρου πλημμελήματος. Και οι δύο λειτουργοί τέλεσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Το επιχειρησιακό κομμάτι της έρευνας και η επιλογή των αστυνομικών που συμμετέχουν στην έρευνα εκφεύγουν της αρμοδιότητας των δικαστικών λειτουργών και αφορούν την Ελληνική Αστυνομία. Αποκλειστική υποχρέωση του παρισταμένου εισαγγελέα είναι η τήρηση της νομιμότητας κατά την έρευνα. Η τήρηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και η σύλληψη εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος αφορά όλους τους πολίτες και εξαίρεση δεν μπορεί να γίνει για κανένα.    

Για το Γραφείο Τύπου

Χαράλαμπος Σεβαστίδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Αθήνα, 17/06/2016

Αριθ. Πρωτ. :193/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Οι χθεσινές απαράδεκτες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη περί παραδικαστικών κυκλωμάτων χωρίς την επίκληση κανενός στοιχείου και χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα άτομα δεν αποτελεί απλά ένα ακόμα φραστικό ατόπημα, αλλά συνιστά θεσμική εκτροπή. Οι δικαστές και εισαγγελείς της χώρας, που επιτελούν με αμεροληψία το συνταγματικό τους καθήκον, δεν ανέχονται στο εξής τέτοιου είδους συκοφαντικές δηλώσεις. Ζητούμε πλέον την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ως εγγυητής του Πολιτεύματος θα πρέπει να λάβει θέση. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας οφείλει ή να ανακαλέσει τις δηλώσεις του ή να καταγγείλει τους επίορκους Δικαστές, εφόσον γνωρίζει τέτοιους. Η ελληνική κοινωνία περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη το Δικαστικό Σώμα που στέκεται πάντα φρουρός της διασφάλισης της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαράλαμπος Σεβαστίδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Αθήνα, 10/06/2016

Αρ. Πρωτ. :188

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συνήλθαν σήμερα 10 Ιουνίου 2016 σε συνεδρίαση για την συγκρότηση του Προεδρείου της Ένωσης.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναδείχθηκε η σύνθεση του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι η ακόλουθη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Φούκας, Πρωτοδίκης

ΤΑΜΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ – ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ, Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

       

         

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 3ης Ιουνίου 2016

ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ της 3ης Ιουνίου 2016 ΕΝ∆ΕΚΑΜΕΛΕΣ

Α)Προάγονται στο βαθμό του εφέτη οι Πρόεδροι Πρωτοδικών: 1)Πειραιώς, Ελένη Νικολακοπούλου του Αναστασίου,
2)Αθηνών, Εμμανουηλία – Αλεξάνδρα Κεχαγιά του Ανδρέα,
3)Αθηνών, Αικατερίνη Ντελή του Χρήστου,
4)Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Βόκας του Αριστοτέλη,
5)Θεσσαλονίκης, Ελένη Τσίτσιου του Βασιλείου,
6)Αθηνών, Μαρία Παπαδογρηγοράκου του Ηλία,
7)Αθηνών, Καλλιόπη Βενιού του Χαραλάμπους,
8)Καλαβρύτων, Ευτυχία Κονταράτου του Ιωάννη,
9)Θεσσαλονίκης, Αρετή Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου,
10)Γιαννιτσών, Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού του Αιμίλιου,
11)Θεσσαλονίκης, Μαγδαληνή Καραγιάννη του Στεφάνου,
12)Λασιθίου, Ιωάννης Γερωνυμάκης του Εμμανουήλ,
13)Αθηνών, ∆ημήτριος Λευκός του Αθανασίου,
14)Ιωαννίνων, Μηλιά Καραγκιοζίδου του Κυριάκου
15)Πειραιώς, Κωνσταντίνος Βελισσάρης του Ιωάννη,
16)Πειραιώς, Βικτωρία Κατσάπη του Γεωργίου,
17)Αθηνών, Ελένη Σκριβάνου του Χαραλάμπους,
18)Θεσσαλονίκης, Μυρσίνη Κοντογιάννη του Παντελή,
19)Θεσσαλονίκης, Πασχαλίνα – Καλλιόπη Σταμάτη του ∆ημητρίου,
20)Πειραιώς, ∆ωροθέα Νικάνδρου του Ιωάννη,
21)Αθηνών, Αναστασία Λόλα του Γεωργίου,
22)Θεσσαλονίκης, Αθηνά Κυτρίδου του Γεωργίου.

Β)Προάγονται στο βαθμό του αντεισαγγελέα εφετών οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών:
1)Αθηνών, Αγγελική Μυσιρλάκη του Εμμανουήλ,
2)Γιαννιτσών, Αλεξάνδρα Χολέβα του Πανταζή,
3)Θεσσαλονίκης, Φωτεινή Κρεωνίδου του Ίωνα, 4)Θεσσαλονίκης, Σύρμω Κακάλη του Χρήστου.

Δελτίο Τύπου για την Εξελεγκτική Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Αθήνα  1/6/2016

                                                                                             Αρ. Πρωτ: 184

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής  , που εξελέγησαν , από τις αρχαιρεσίες της 22ας και 29ης Μαΐου 2016 είναι τα εξής , κατά σειρά ψήφων:   

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΣΙΜΙΤΣΗ-ΒΕΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

Εφέτης Αθηνών                                           

215

 
  1. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης                        

180

 
  1. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Εφέτης Πατρών                                                

130

 

Και αναπληρωματικοί οι:

    

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1

ΚΑΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης                        

127

2

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρωτοδίκης Λασιθίου                                 

112

3

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειρηνοδίκης Πειραιώς                                          

108

4

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Εφέτης Αιγαίου                                                    

106

5

ΖΙΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πρωτοδίκης Λάρισας                                   

99

6

ΣΤΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών                                  

91

7

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης                                

90

8

ΚΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ειρηνοδίκης Αθηνών                                   

85

9

ΜΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ)

Εφέτης Θεσσαλονίκης                                

80

10

ΒΑΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών           

80

11

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου       

79

12

ΑΛΗΔΡΟΜΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών                                              

74

13

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρωτοδίκης Κατερίνης                               

68

14

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Πρωτοδίκης Αθηνών                                   

65

15

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Εφέτης Αθηνών                                                       

64

16

ΜΠΑΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εφέτης Αθηνών                                            

64

17

ΚΩΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειρηνοδίκης Βόλου                                      

64

18

ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Πρωτοδίκης Καλαβρύτων                           

64

19

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών                                   

59

20

ΝΕΣΣΗ ΜΑΡΙΑ

Πρωτοδίκης Βόλου                                    

59

21

ΠΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

Ειρηνοδίκης Καρδίτσας                             

59

22

ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Λασιθίου               

58

23

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Εφέτης Δωδεκανήσου                                 

54

24

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιώς             

53

25

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Ειρηνοδίκης Αμαρουσίου                          

53

26

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πρωτοδίκης Λάρισας                                  

52

27

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ

Πρωτοδίκης Αθηνών                              

51

28

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών   

51

29

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης                       

51

30

ΨΥΧΑΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ειρηνοδίκης Βόλου                                

50

31

ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Τρίπολης             

50

32

ΧΟΝΔΡΟΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρωτοδίκης Τρικάλων                           

49

33

ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών           

47

34

ΚΩΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών               

44

35

ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΝΘΗ

Ειρηνοδίκης Αθηνών                                   

41

36

ΣΚΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πταισματοδίκης Αθηνών                           

40

37

ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ειρηνοδίκης Κρωπίας                                 

40

38

ΣΕΡΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειρηνοδίκης  Λασιθίου                              

40

39

ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ειρηνοδίκης Καστελλίου                           

40

40

ΓΑΛΑΤΟΥ ΤΑΡΣΗ

Ειρηνοδίκης Πιερίας                                    

39

41

ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ειρηνοδίκης Πατρών                                    

37

42

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εφέτης Αθηνών                                               

36

43

ΧΡΟΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών                              

35

44

ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

Πρωτοδίκης Αθηνών                              

35

45

ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πταισματοδίκης Λάρισας                           

35

46

ΜΑΡΣΙΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς         

33

47

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πρωτοδίκης Αθηνών                                   

32

48

ΛΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Καρδίτσας

32

49

ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Ειρηνοδίκης Ηρακλείου                                       

32

50

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εφέτης Αθηνών                                            

31

51

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειρηνοδίκης Καλύμνου                               

30

52

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρεθύμνου       

30

53

ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρωτοδίκης Αθηνών                                   

30

54

ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ζακύνθου       

30

55

ΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Πταισματοδίκης Θεσσαλονίκης                   

29

56

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ

Πρωτοδίκης Ηρακλείου                             

29

57

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών          

28

58

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών                                  

25

59

ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πρωτοδίκης Κω                                            

24

60

ΜΑΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ειρηνοδίκης Νέας Ιωνίας                            

20

61

ΛΙΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ειρηνοδίκης Περιστερίου                           

19

62

ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ

Ειρηνοδίκης Κυθήρων                                

18

63

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πταισματοδίκης Λιβαδειάς                          

12

64

ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ειρηνοδίκης Ρεθύμνου                       

8

Δελτίο Τύπου για Μέτρα Ασφαλείας Δικαστηρίων

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015
Aρ. Πρωτ. 107

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, 21-10-2015, εντός του κτιρίου του Πταισματοδικείου Αθηνών και σε πολυσύχναστους χώρους αυτού, ανευρέθησαν δύο χειροβομβίδες, η μία από αυτές στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου και η δεύτερη σε αίθουσα ακροατηρίου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται στα Δικαστήρια της Χώρας. Έχουμε, επανειλημμένα, ζητήσει από την Πολιτεία, να δώσει την απαιτούμενη προσοχή στην επίλυση αυτού του προβλήματος, που και στο παρελθόν έχει απασχολήσει με σοβαρά περιστατικά. Προτείνουμε, να εκπονηθούν, άμεσα, ρεαλιστικά σχέδια δράσης, τα οποία να μπορούν να υποστηριχθούν και να εφαρμοσθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ασφάλεια των πολιτών, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, που βρίσκονται στους χώρους, όπου απονέμεται το δίκαιο, δεν πρέπει να αποτελεί απλά και μόνον μια προτεραιότητα, που οφείλει να έχει κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Αποτελεί, πολύ περισσότερο, απόδειξη της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης και της ελεύθερης πρόσβασης στο αγαθό της.

43534534534534

 

 

Το νέο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 16-10-2015 Αρ. Πρωτ. : 106

                                                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συνήλθαν σήμερα 16 Οκτωβρίου 2015 σε συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Προεδρείου της Ένωσης.  Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναδείχθηκε η σύνθεση του νέου Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι η ακόλουθη:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στενιώτη Μαργαρίτα, Εφέτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ : Μαυρίδης Χαράλαμπος, Εφέτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κασαλιάς Ευάγγελος, Αντεισαγγελέας Εφετών

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδήμας Χρήστος, Πρωτοδίκης

ΤΑΜΙΑΣ: Γκαρά – Δημουλέα Σταματία, Ειρηνοδίκης

43r34r34r43r