ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Αθήνα, 20.02.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκε την 18.02.2020 συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση του την 6η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Ένωσης μας. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και εκ μέρους της Ένωσης μετείχαν οι κ.κ. Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών, Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης, Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης, μέλη του ΔΣ.   

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα : 

α) Η θέσπιση, με το επικείμενο προς κατάθεση εντός του Μαρτίου στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνολικά 65 νέων οργανικών θέσεων και ο προσφορότερος τρόπος κάλυψης τους 

β) Η έγκαιρη προετοιμασία εκ μέρους της διοίκησης για την υποβολή των ερωτημάτων προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ενόψει των αποχωρήσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών την 30.06.2020

γ) Η πρόοδος στην επεξεργασία των μισθολογικών ωριμάνσεων που οφείλονται από 1.1.2019 και καταβολής των οφειλόμενων από δικαστικές αποφάσεις σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς

δ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Ποινικών Κωδίκων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ε)Η νομοθετική κατάργηση μη δικαιοδοτικού χαρακτήρα καθηκόντων Ειρηνοδικών

στ) Η εκ νέου παροχή στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του δικαιώματος χρήσης της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ζ) Η χρήση νέων τεχνολογιών στον χώρο της Δικαιοσύνης 

η) Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων 

Ο κ. Υπουργός επιπλέον διέψευσε φήμες, που διακινούνται στο χώρο των δικαστηρίων, για τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων σε θέματα όπως οι δικαστικές διακοπές και ο θεσμός του αυτοδιοίκητου, ή του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων σε θέματα ωραρίου. Επίσης, επισήμανε ότι με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δεν  προκλήθηκε μείωση των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ που προορίζονταν για την κάλυψη των αναγκών των δικαστηρίων. 

Τέλος, ενόψει της διαπίστωσης του θετικού κλίματος για συνεργασία συμφωνήθηκε η συστηματοποίηση των επαφών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με βασικούς άξονες την προστασία του Κράτους Δικαίου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης για τους πολίτες. 

Τα μέλη του ΔΣ 

 

Χρ. Νάστας, Πρόεδρος Εφετών             Ν. Σαλάτας, Εφέτης                                         

Μ. Στενιώτη , Εφέτης                               Κ. Βουλγαρίδης, Πρ. Πρωτοδικών           

Γρ.Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης.                  Β.Πάπαρη, Εφέτης

Δ. Φούκας , Πρ. Πρωτοδικών                 Ε. Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών 

                                       Π. Λυμπερόπουλος , Εφέτης          

 

Θέσεις της Εφετειακής Πατρών στο έκτακτο ΔΣ της 6-2-2020

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. της 06.02.2020, στην οποία προσκληθήκαμε. 

 

Πάτρα 06.02.2020

Μιχαήλ Τσέφας, Πρωτοδίκης

Πρόεδρος   της Εφετειακής Επιτροπής 

 της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών

  • Ως προς το 1ο και 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (Η.Δ.) και το 1ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ. 

Έχουμε τη γνώμη ότι το Δ.Σ. της Ένωσής μας πρέπει να λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές του Μαΐου του 2020 όπως προβλέπεται. Είναι υποχρέωση των μελών του, απέναντι σε όλους εμάς τους συναδέλφους, που τους ψηφίσαμε, τους εκλέξαμε και τους δώσαμε την εντολή να διαχειριστούν τα ζητήματα που μας απασχολούν ως δικαστές και  σκληρά εργαζόμενους. Είναι δυσάρεστο που τίθεται τόσο εύκολα σε κρίση η λειτουργία του Δ.Σ. με τις παραιτήσεις που έλαβαν χώρα και είναι εύκολα αντιληπτό ότι τούτο δε βοηθά την εικόνα της Ένωσής μας, αλλά και την ουσία της λειτουργίας και του προορισμού της. Έχουμε εκλέξει τα μέλη του Δ.Σ. για να μας εκπροσωπούν με ορθό λόγο και επιχειρήματα, και να μας βοηθούν, όχι να αντιδικούν με αδιάκοπες αντιπαραθέσεις κενές περιεχομένου από ένα σημείο και μετά. Είναι απορίας άξιο, πως μπόρεσε το προεδρείο της Ένωσής μας αλλά και συνολικά το Δ.Σ. να λειτουργήσει, να συνεννοηθεί και να παράξει έργο από το Μάιο του 2018 οπότε και εκλέχθηκαν τα μέλη του, μέχρι πριν λίγους μήνες, και σήμερα, να τίθεται τόσο εύκολα σε αμφισβήτηση η περαιτέρω λειτουργία του και να υπάρχει όλη αυτή η επίθεση εναντίον του Προέδρου της Ένωσης. Αυτός ο αρνητικός απόηχος  των αντιπαραθέσεων, μας έχει επηρεάσει όλους, δεν πρέπει όμως να οδηγήσει στην απαξίωση και στην εκτροπή του Δ.Σ. από τον προορισμό του, όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. Καλούμε τα μέλη του Δ.Σ. να συνεννοηθούν και να λειτουργήσουν με κανόνες ανταλλαγής επιχειρημάτων και όχι αντιπαλότητας. 

  • Ως προς το 3ο θέμα της Η.Δ. και το 3ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ.  

Αναφερόμαστε στη θέση που διατυπώσαμε αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση της 07.12.2019. Επαναλαμβάνουμε ότι η Ένωσή μας πρέπει να επιδιώκει την υπεράσπιση της υπηρεσιακής σταθερότητας και της δίκαιης κατανομής των θέσεων των δικαστικών λειτουργών όλων των βαθμών με βάση τις υπηρεσιακές μας ανάγκες και να αντιτίθεται σε αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας χωρίς προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με τους εκπροσώπους μας. Υπό το πρίσμα αυτό και των πορισμάτων της ετήσιας τακτικής Γ.Σ.  του Δεκεμβρίου του 2019, συμφωνούμε στη λήψη πρωτοβουλίας από το Προεδρείο της Ένωσής μας για την κατάργηση της διάταξης περί ανακατανομής των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών και την άμεση ψήφιση νέων θέσεων δικαστών σε όλους τους βαθμούς, στα πλαίσια που κινήθηκε και η Π.Υ.Σ. της 27.06.2019 με περαιτέρω βελτιώσεις. 

  • Ως προς το 4ο  θέμα της Η.Δ. 

Αναφερόμαστε στη θέση που διατυπώσαμε αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση της 23.01.2020. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι βασικός προορισμός της Ένωσής μας, η αλληλέγγυα στάση και η δημόσια συλλογική προάσπιση μέσω των εκπροσώπων μας, των συναδέλφων δικαστών και εισαγγελέων, στην άσκηση του δικαιοδοτικού τους  έργου. Η συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών (δικαστών και εισαγγελέων), πρέπει να γίνεται αντικείμενο σεβασμού από την εκτελεστική εξουσία σε όλες τις εκφάνσεις της. Η κρίση για το νομικό χαρακτηρισμό των εγκληματικών πράξεων και την άσκηση των ποινικών διώξεων, ανήκει στους Εισαγγελείς και στα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιοδοτικά όργανα που αποφαίνονται αυθεντικά για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό μιας αξιόποινης πράξης. Πάνω σε μια τέτοια ενέργεια, ιδίως δηλαδή στο στάδιο που εκκινείται η ποινική διαδικασία με την άσκηση της ποινικής δίωξης,  η τοποθέτηση από αξιωματούχους της εκτελεστικής εξουσίας, πολύ περισσότερο από Υπουργούς της Κυβέρνησης, περί άλλου, ορθότερου νομικού χαρακτηρισμού μιας εγκληματικής πράξης για βαρύτερο ποινικό αδίκημα, όπως εν προκειμένω έγινε στα πρόσφατα γεγονότα στο Κουκάκι, δημιουργεί την επικίνδυνη αίσθηση και σύγχυση στην κοινωνία, περί καλύτερων εναλλακτικών, τις οποίες παραβλέπουν οι εισαγγελείς και αναγνωρίζουν άλλα θεσμικά όργανα της κρατικής εξουσίας βρισκόμενα εκτός του δικαιοδοτικού χώρου. Υπό την έννοια αυτή, τέτοιες τοποθετήσεις μελών της εκτελεστικής εξουσίας όπως αυτές για τις ποινικές διώξεις που άσκησαν οι Εισαγγελείς στα πρόσφατα γεγονότα στο Κουκάκι, συνιστούν παρέμβαση στο έργο  της απονομής της δικαιοσύνης και μας βρίσκουν εμφατικά αντίθετους.

– Ως προς το 4ο και 5ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ. 

Συμφωνούμε στη λήψη πρωτοβουλιών για την οριστική, άμεση λύση με νομοθετική ρύθμιση,  σχετικά με τις μισθολογικές μας ωριμάνσεις και τα ασφαλιστικά μας ζητήματα στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. 

– Τέλος, ως προς το 2ο θέμα του από 24.01.2020 εγγράφου των εκεί αναφερομένων μελών του Δ.Σ. 

Αναφερόμαστε στη θέση που διατυπώσαμε αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση της 23.01.2020. Η διαιώνιση του ζητήματος αυτού με τους εκπροσώπους των δικηγόρων, δεν οδηγεί πουθενά, ούτε  ωφελεί.

   

Θέση του Προέδρου της Εφετειακής Επιτροπής Πάτρας κ. Μιχαήλ Τσέφα- Πρωτοδίκη

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. της 23.01.2020, στην οποία προσκληθήκαμε.

-Οι πρωτοβουλίες μείωσης της έντασης στην αντιπαράθεση που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους εκπροσώπους των δικηγόρων, με κινήσεις μετριοπαθείς αλλά με επιχειρήματα από την πλευρά της Ένωσής μας, είναι, θεωρούμε, ορθές και αναγκαίες για την καλή πορεία στις σχέσεις των εκπροσώπων μας με τους εκπροσώπους των δικηγόρων και στις εν γένει σχέσεις μας με τους δικηγόρους οι οποίες συντριπτικά είναι καλές στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων μας. Αυτό όμως προϋποθέτει και ανάλογη στάση από την άλλη πλευρά. Ανακοίνωση όπως αυτή στις 11.01.2020 του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγόρων Συλλόγων, είναι προφανές από το περιεχόμενό της ότι δε βοηθά.

Νομίζουμε όμως, ότι η διαιώνιση του ζητήματος με νέες ανακοινώσεις από την πλευρά μας, θα δημιουργήσει περιττή όξυνση που κανείς δεν τη θέλει. Ας σταματήσει λοιπόν το όλο ζήτημα εδώ. Η μετριοπαθής στάση της Ένωσής μας με καλή πίστη, αλλά με επιχειρήματα, θα βοηθήσει.

-Ως προς το ζήτημα της ανακοίνωσης από 16.01.2020 που υπογράφει ο Πρόεδρός της Ένωσής μας, προς υποστήριξη των εισαγγελέων που άσκησαν τις διώξεις για τα επεισόδια στο Κουκάκι, θεωρούμε ότι είναι ορθή, καθώς αυτός είναι ο βασικός προορισμός της Ένωσής μας, η αλληλέγγυα δηλαδή στάση και η δημόσια συλλογική προάσπιση μέσω των εκπροσώπων μας, των συναδέλφων δικαστών και εισαγγελέων στην άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου. Ο δικαστής και ο εισαγγελέας έχει μοναχικό δρόμο στην άσκηση των καθηκόντων του. Η συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών (δικαστών και εισαγγελέων) κατ΄άρθ. 87παρ.1 Σ, είναι ασφαλώς ένα υψηλό προνόμιο με βαρύ θεσμικό και πραγματικό περιεχόμενο. Τούτο όμως δεν αναιρεί τον μοναχικό δρόμο κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου του δικαστή και του εισαγγελέα, όταν μάλιστα η κρίση του έχει συνέπειες με έντονο αντίκτυπο στην κοινωνία και ακολουθείται από κριτική η οποία λαμβάνει διαστάσεις και πραγματοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους συλλογικούς φορείς που μπορεί να θίγονται ή να θεωρούν ότι θίγονται από μια τέτοια κρίση, αλλά και από μέλη της εκτελεστικής εξουσίας. Εκεί θεωρούμε ότι σοφά ο συνταγματικός νομοθέτης προέβλεψε ένα ισχυρό αντίβαρο υπέρ του δικαστή και του εισαγγελέα, τη δυνατότητά του να συγκροτεί ενώσεις (δικαστών και εισαγγελέων) κατ΄άρθ.89 παρ.5 Σ. Δηλαδή ο δικαστής και ο εισαγγελέας μπορεί να οργανώνει και να συμμετέχει σε συλλογικά όργανα ώστε να διευκολύνεται το δικαιοδοτικό του έργο. Αυτή η συλλογική του δυνατότητα όπως εκφράζεται μέσω των δικαστικών ενώσεων, μπορεί και πρέπει να είναι ο άοκνος υπερασπιστής του, ώστε να νιώθει την αλληλεγγύη των συναδέλφων του σε μια δυσκολία υπηρεσιακή, όταν γίνεται στόχος άδικης δημόσιας κριτικής στην οποία κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν μπορεί ως άτομο να αντιδράσει. Εκεί λοιπόν οι ενώσεις μας και οι εκπρόσωποί μας πρέπει να παρεμβαίνουν για να οριοθετούν τα ζητήματα στη σωστή τους βάση, να ενημερώνεται προς τούτο η κοινωνία, αλλά και να αντιλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι συλλογικοί και θεσμικοί φορείς. Η παρέμβαση και η εξωτερίκευση αυτή της αλληλέγγυας στάσης των εκπροσώπων μας, δεν πιστεύουμε βέβαια ότι πρέπει να γίνεται «έτσι», γενικά και αναιτιολόγητα, δηλαδή από τυπικό συναδελφικό καθήκον, αλλά από γνήσια υποχρέωση προκειμένου να γνωστοποιούμε στην κοινωνία συνεχώς, τη φύση του δικαιοδοτικού μας έργου, ότι η κρίση μας, είτε πρόκειται για απόφαση, είτε για την άσκηση ποινικής δίωξης, είναι η συνέπεια μιας επιστημονικής διεργασίας με βάση το εισφερόμενο αποδεικτικό υλικό και όχι μια αυθαίρετη απόφαση με βάση το χαρακτήρα του εκάστοτε δικαστή ή εισαγγελέα. Γι αυτό και στα φαινόμενα, όπως εκείνα των αντιδράσεων μερίδας των εκπροσώπων των αστυνομικών, κατά των εισαγγελέων, ως προς τις διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα που άσκησαν για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Κουκάκι, σε βάρος συναδέλφων τους από αναρχικές ομάδες και έλαβαν έκταση από τα ΜΜΕ, πρέπει, με βάση τον προορισμό της ένωσής μας, να βγαίνουμε μπροστά στην κοινωνία και να την ενημερώνουμε, όχι βέβαια με όρους αντιδικίας αλλά με όρους αλήθειας.

Πάτρα 23.01.2020
Μετά τιμής,
Εκ της Εφετειακής Επιτροπής της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών
Ο πρόεδρος,
Μιχαήλ Τσέφας Πρωτοδίκης.

Δήλωση Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη, Σταματίας Γκαρά-Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

Αποθήκευση αρχείου (PDF, 400KB)

ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ευσταθίου Βεργώνη,
Αντεισαγγελέως Εφετών,
Β΄ Αντιπροέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Σε όλα τα δελτία ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, καθώς και στα ενημερωτικά sites, γενικά και θεματικά, κυριάρχησε η είδηση ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατήγγειλε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για προσπάθεια επηρεασμού της Δικαιοσύνης και επίθεσης στην ανεξαρτησία της, με αφορμή δηλώσεις του που σχολίαζαν αρνητικά το περιεχόμενο της ποινικής δίωξης κατά των συλληφθέντων σε επεισόδια στο Κουκάκι, μετά από επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις. Το ιστορικό της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Το βράδυ της Τετάρτης 15.1.2020 ο Πρόεδρος Χρ. Σεβαστίδης έστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα σχέδιο ανακοίνωσης στα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου της Ένωσης, με το ερώτημα αν συμφωνούμε για την έκδοσή της. Έχοντας την άποψη ότι οι δικαιοδοτικές πράξεις, όπως είναι η κίνηση της ποινικής δίωξης, υπόκεινται σε σχολιασμό, εφ’ όσον πρόκειται για δημόσιες πράξεις οργάνων με άμεση πολιτειακή εξουσία, εφ’ όσον ο σχολιασμός αυτός δεν υπερβαίνει τα επιβαλλόμενα όρια απάντησα ότι δεν συμφωνώ με την έκδοση τέτοιας ανακοίνωσης, και περίμενα τις γνώμες των άλλων μελών, το πρωί της Πέμπτης 16.1.2020.

Ξαφνικά πριν το μεσημέρι της ίδιας μέρας βλέπω στα ειδησεογραφικά sites την ανακοίνωση ως ανακοίνωση της ΕνΔΕ, διαπιστώνοντας στην συνέχεια ότι είχε εκδοθεί μόνο με υπογραφή του προέδρου, χωρίς βέβαια την συναίνεση των υπολοίπων μελών του Προεδρείου..

Τι προκύπτει λοιπόν από τα γεγονότα, χωρίς αμφιβολία; Ότι ενώ δεν υπήρχε η συλλογική βούληση του αρμοδίου οργάνου της Ενδε, αντίθετα το όργανο αυτό ήταν αντίθετο με την έκδοση ανακοίνωσης με καταγγελτικό περιεχόμενο εναντίον Υπουργού για παραβίαση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ο Πρόεδρος εμφάνισε την άποψή του ως άποψη της Ένωσης, χωρίς τέτοια βούληση να έχει προκύψει νόμιμα, προωθώντας το μάλιστα στον Τύπο, αφού είχε δημοσιευθεί στην σελίδα του ΕΘΝΟΥΣ πριν από την 10 π.μ. της Πέμπτης 16.1.2020.
Και άμεσο είναι το ερώτημα. Όταν τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Ένωσης διαφωνούν με την διατύπωση κάποιας θέσης της Ένωσης ρητά, μπορεί ο Πρόεδρος να εκδίδει παρά την ρητή αντίθετη άποψη της πλειοψηφίας, ανακοίνωση με αντίθετη θέση; Για τα ζητήματα αυτά θα αποφανθεί το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί μετά από αίτημα πέντε μελών του.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς φέτος διανύουμε εκλογική χρονιά για την ΕνΔΕ. Και φαίνεται ότι η όξυνση και τονισμός των αντιθέσεων και η πόλωση είναι η προεκλογική επιλογή μιας συγκεκριμένης παράταξης συναδέλφων, με την οποία συνεργαστήκαμε για δύο διετίες, με λαμπρά αποτελέσματα για την Ένωση, συνεργαζόμενοι κατ’ αρχήν για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της .Δικαιοσύνης και για να αποτρέψουμε την εργαλειοποίησή της για την προώθηση κομματικής πολιτικής, για το ίδιο το περιεχόμενο της Δημοκρατίας εν τέλει.

Αυτή η προεκλογική επιλογή της πόλωσης πάση θυσία είναι φανερή πλέον από την επιλογή κινήσεων χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση, χωρίς την προσπάθεια για εξεύρεση κοινών θέσεων, όπως γίνονταν μέχρι την άνοιξη του 2019.. Σήμερα που η Δικαιοσύνη βρίσκεται σε πολλαπλή κρίση και μπροστά σε επιλογές που θα καθορίσουν τον μετασχηματισμό της και νέους τρόπους λειτουργίας της, θα πρέπει να επικρατήσει νηφαλιότητα και ανυπόκριτη προσπάθεια εύρεσης κοινών θέσεων, ώστε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να είναι πρωταγωνίστρια στην νέα εποχή.

Πόσο ελεύθερα ασκεί ο Εισαγγελέας το έργο του, Αικατερίνη Μάτση Αντεισαγγελέας Εφετών

Θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου και πεμπτουσία της αρχής της διάκρισης των εξουσιών είναι η αποκλειστική ανάθεση της ποινικής δίωξης και του νομικού χαρακτηρισμού μίας πράξης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ενίοτε η αρχή αυτή αμφισβητείται, όταν οι επιλογές των εισαγγελικών λειτουργών προσκρούουν στην εκπεφρασμένη πολιτική βούληση. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό και επαναλαμβανόμενο και θα ήταν υποκρισία να έλεγε κάποιος ότι ξαφνιάστηκε από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν Εισαγγελείς που άσκησαν ποινικές διώξεις για τη γνωστή υπόθεση στο Κουκάκι. 

Η άσκηση ποινική δίωξης σημαίνει υπαγωγή συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών σε συγκεκριμένο κανόνα δικαίου. Μία διαδικασία δηλαδή που προϋποθέτει ειδικές νομικές γνώσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκλαϊκευμένων συζητήσεων μιας παρέας. Για τις λεπτές διακρίσεις μεταξύ της απλής σωματικής βλάβης, της απρόκλητης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της βαριάς σωματικής βλάβης, της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας έχουν γραφεί πολλά επιστημονικά βιβλία και έχουν εκδοθεί χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις. Ο Εισαγγελικός λειτουργός, ως νομικός επιστήμονας, γνωρίζει πολύ καλά σε ποια συγκεκριμένη διάταξη υπάγονται τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά προκύπτουν από την υποβλητική αναφορά της αστυνομίας ή την έγκληση  και πάντοτε σε συνάρτηση με το αποδεικτικό υλικό που έχει στα χέρια του κατά το πρώιμο στάδιο της κίνησης της ποινικής δίωξης. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι, ιδίως κατά την αυτόφωρη διαδικασία, είναι εξαιρετικά πιθανόν το αποδεικτικό υλικό να είναι ελλιπές ή η υποβλητική αναφορά της αστυνομίας να γίνεται πρόχειρα και να στηρίζεται συχνά σε ισχνά αποδεικτικά μέσα. Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι και μετά την παραπομπή των υπαιτίων στο αρμόδιο δικαστήριο, οπότε και θα έχει συμπληρωθεί το αποδεικτικό υλικό, υπάρχει η δικονομική δυνατότητα το δικαστήριο να προβεί στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό. Εντούτοις, και ενώ προβλέπεται η προαναφερθείσα ασφαλιστική δικλείδα στο ποινικό δικονομικό μας σύστημα, αποσιωπήθηκε απ’ όλους τους φερόμενους ως “αρμόδιους”, οι οποίοι, αποφαινόμενοι για τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς να διαθέτουν τη παραμικρή ειδική επιστημοσύνη, αναλώθηκαν στο να κατακρίνουν τις ενέργειες του Εισαγγελέα που κίνησε την επίμαχη ποινική δίωξη, κουνώντας επικριτικά το δάχτυλο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να εξαπολύουν απειλές για άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε βάρος του. 

Είναι λυπηρή η διαπίστωση ότι σε ένα κράτος δικαίου συνεχίζονται να ασκούνται πιέσεις σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, όχι άμεσα αλλά έμμεσα, δια της διαρκούς αναπαραγωγής αντιεπιστημονικής κριτικής, είτε από πολιτικούς, είτε από συνδικαλιστές αστυνομικών υπαλλήλων – ορισμένοι από τους οποίους φτάνουν σε προκλητική χυδαιότητα, αποκαλώντας τον Εισαγγελέα “κιοτή” – η οποία αναπαράγεται από συγκεκριμένα ΜΜΕ και καταλήγει στον εκχυδαϊσμό της νομικής επιστήμης.  

Εάν θα τελεσφορήσουν ή όχι τέτοιες πρακτικές είναι το ζητούμενο και εξαρτάται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συναδέλφους. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει στον ύψιστο βαθμό την προσωπική και λειτουργική μας ανεξαρτησία και είναι ο μόνος σύμμαχος μας.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ

Αθήνα, 16/01/2020
Αριθμ. Πρωτ.:35

Για την αμφισβήτηση των ποινικών διώξεων στο Κουκάκι

       Επιχειρήθηκε τις τελευταίες ημέρες συντονισμένα τόσο από Υπουργούς της Κυβέρνησης όσο και από εκπροσώπους των αστυνομικών υπαλλήλων μία έμμεση πίεση στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς για τροποποίηση των ποινικών διώξεων που έχουν ήδη ασκηθεί σε βαθμό πλημμελήματος, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως κακουργήματα συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, που αφορούν επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών. Έφθασε μάλιστα Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων στο εξωφρενικό σημείο να ζητά τον πειθαρχικό έλεγχο Εισαγγελέα, γιατί δεν άσκησε δίωξη έτσι όπως οι ίδιοι θα επιθυμούσαν. Δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί ενεργούν σύμφωνα με το προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό και τα στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία. Τηρούν απαρέγκλιτα τη νομιμότητα και δεν αυθαιρετούν ούτε ενεργούν με βάση την πολιτική συγκυρία και τα κελεύσματα της επικαιρότητας. Η κρίση τους για την υπαγωγή μιας πράξης σε συγκεκριμένη νομοτυπική μορφή αδικήματος είναι κρίση επιστημονική βασισμένη σε πορίσματα της νομικής θεωρίας και της νομολογίας και δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης πολύ περισσότερο με όρους συναισθηματικούς και άρα αντιεπιστημονικούς. Καλούνται άλλη μια φορά να συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους κλείνοντας τα αυτιά σε προτροπές και εκφοβισμούς.

unnamed

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΣΑΛΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ ΘΛΙΒΕΡΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕ ΣΤΙΣ 20-12-2019

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, 39KB)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΤΗΣ 7/12/2019

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. της 07.12.2019, στην οποία προσκληθήκαμε.

-Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και με την παρουσία μου σήμερα εδώ, το Δ.Σ. της ένωσής μας για την οικονομική μας ενίσχυση για την εκδρομή που πραγματοποιήσαμε στην Πολωνία  (από 19 έως 23/04/2019) η οποία ήταν πράγματι πετυχημένη.  

– Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο Εφετών κο Νάστα, για τα σχέδια των ποινικών αποφάσεων υπό το νέο ΠΚ και ΚΠΔ, που έχει εκπονήσει και μας έχει αποστείλει και έχουν μοιραστεί μεταξύ των συναδέλφων, τα οποία αποτελούν ένα πολύτιμο βοήθημα για την προσαρμογή των συναδέλφων στη σύνταξη των  ποινικών αποφάσεων υπό τα νέα νομοθετικά δεδομένα.

Επί των θεμάτων συζήτησης της συνεδρίασης, οι θέσεις μας είναι οι εξής:
1)    Οργανωτικά και άλλα θέματα της ΓΣ: Είμαστε σύμφωνοι με τον τρόπο αυτό οργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας Γ.Σ, ο οποίος έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια.
2)    Για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί ανακατανομής των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών(άρθ. 38 ν. 4640/2019): Είμαστε κάθετα εναντίον του μέτρου: Αποτελεί ένα αποσπασματικό μέτρο που ευνοεί συγκεκριμένη κατηγορία δικαστών. Το επιχείρημα ότι υπάρχουν ανάγκες λόγω της αποκλειστικής απασχόλησης των Εφετών στα ποινικά Εφετεία, στα  μεγάλα δικαστήρια της Χώρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, είναι ένα εύκολο επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε δικαστήριο της Χώρας που  οι ποινικές δίκες απασχολούν συστηματικά παλαιότερο δικαστή που προεδρεύει, αρχαιότερο Εφέτη, ή αρχαιότερο Πλημμελειοδίκη. Άλλωστε η διατύπωση της διάταξης, ουδέν αναφέρει για τα άνω τρία δικαστήρια.
Ας δούμε τι συμβαίνει σε μεγάλες ποινικές δίκες του Εφετείου Πατρών, όπου διαρκούν μήνες και ο αρχαιότερος εφέτης που προεδρεύει έχει και τις πολιτικές αποφάσεις.   Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, γιατί να μην οδηγηθούμε με το ίδιο επιχείρημα και σε μεγαλύτερη αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών. Για παράδειγμα, στο Πρωτοδικείο Πατρών, οι αρχαιότεροι Πρωτοδίκες προεδρεύουν μόνον στα τριμελή πλημμελειοδικεία  όπως και οι Πρόεδροι Πρωτοδικών, με τις ίδιες υπηρεσίες κάθε μήνα, ενώ είναι γνωστό ότι στα  μικρότερα ακόμη Πρωτοδικεία  οι αρχαιότεροι Πρωτοδίκες προοδεύουν συστηματικά στα Τριμελή και βέβαια έχουν και τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία, ενώ εκτελούν παράλληλα και υπηρεσίες Προέδρου Υπηρεσίας. Καταδεικνύεται, ακόμη το άτοπο του εν λόγω μέτρου και από την ίδια την αναλογία που δημιουργεί, δηλαδή 1 πρόεδρος εφετών ανά 1,86 εφέτες(κάτω ακόμη και του 1 προς 2), με προηγούμενη αναλογία 115/460, δηλαδή αναλογία 1/4. Τόσες ανάγκες λοιπόν γι αυτό το υπηρεσιακό άλμα; απομονωμένο μάλιστα από τον συνδυασμό του με άλλες ανάλογες αυξήσεις θέσεων στους άλλους μικρότερους βαθμούς;
Από την άλλη πλευρά, τέτοιες νομοθετικές αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, καταδικάζουν υπηρεσιακά άλλους συναδέλφους κατώτερου βαθμού και μιλάμε για τον πρώτο βαθμό, όπου στερούνται με το αποσπασματικό αυτό μέτρο την προοπτική υπηρεσιακής ανέλιξης με κανόνες ισότητας και δίκαιης αναλογίας, οι συνάδελφοι πρωτοδίκες και πρόεδροι πρωτοδικών, αφού το εν λόγω μέτρο παρατείνει την παραμονή συναδέλφων στον ανώτερο μεγαλύτερο βαθμό και καθυστερούν οι συνάδελφοι του κατώτερου βαθμού για την προαγωγή τους. Αυτό πρέπει να ειδωθεί, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του πρόσφατου παρελθόντος, όπου είχαμε αύξηση των οργανικών  θέσεων των εφετών κατά 70 ή 72  συνολικά, προ 6ετίας περίπου επί κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ(το έτος 2014), αλλά και της εν γένει υπηρεσιακής αστάθειας στις προαγωγές που καλά κρατεί στο δικαστικό σώμα και ουδείς αντιδρά όπως θα έπρεπε.
Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο παρελθόν, υπάρχουν πρωτοδίκες που προήχθησαν στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών στα 11 και 12 χρόνια πρωτοδίκες και εν συνεχεία παρέμειναν στο βαθμό του προέδρου  πρωτοδικών 4 χρόνια και προήχθησαν σε εφέτες. Αμέσως οι επόμενες σειρές, όπως η 10η και η 11η αλλά αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, και οι επόμενες, 13η, 14η και 15η κλπ, θα καθυστερήσουν για μεγάλο μη ανεκτό υπηρεσιακά χρόνο, στερούμενοι την προαγωγή, αφού ήδη, υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι της 10ης σειράς που βρίσκονται στο 15ο χρόνο πρωτοδίκες, προήχθησαν στα 14 χρόνια οι περισσότεροι εξ αυτών, και όλοι της  11ης  σειράς, βρίσκονται ήδη στον 14ο χρόνο πρωτοδίκες. Τέτοιες δε αποκλίσεις υπάρχουν και στους εισαγγελείς, αφού στο πρόσφατο παρελθόν οι αντιεισαγγελείς προάγονταν σε εισαγγελέα σε χρόνο κάτω της 10ετίας (και στα 9 έτη ακόμη) και  σήμερα οι αντιεισαγγελείς προάγονται στα 11 και στα 13 ακόμη χρόνια.  Ποια προοπτική εξέλιξης έχουν οι συνάδελφοι αυτοί με την αποσπασματική παρούσα ρύθμιση;  εν όψει του ότι σήμερα υπάρχουν Πρόεδροι Πρωτοδικών που βρίσκονται στον βαθμό 6 και 7 χρόνια; Προφανώς μηδαμινή. Αναδεικνύεται λοιπόν με τον παρόν μέτρο, με εμφατικό τρόπο η έλλειψη της ίσης μεταχείρισης στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών (περιλαμβανομένων βέβαια των εισαγγελέων).
Η ένωση δικαστών και εισαγγελέων οφείλει να ενεργεί με στόχο την ωφέλεια και την προοπτική όλων των δικαστών και εισαγγελέων, με σταθερούς κανόνες ισότητας.
Η ένωσή μας και το Δ.Σ. σήμερα, όσο καμία άλλη φορά, πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχει υπηρεσιακή σταθερότητα στους δικαστές  και εισαγγελείς και να μην δημιουργούνται όπως με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, δύο κατηγορίες δικαστών (περιλαμβανομένων των εισαγγελέων), δηλαδή αυτοί που γρήγορα προάγονται και οι άλλοι, που θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά….., αλλά να μην μιλάνε και να μένουν καθηλωμένοι στο κατώτερο βαθμό, ελπίζοντας στην   νομοθετική συγκυρία, δηλαδή στην τύχη, για να «ξεκολλήσουν» και αυτοί.
Η ζητούμενη σταθερότητα, πρέπει να προστατεύει τον δικαστή από μεγάλες χρονικές αποκλίσεις στην προαγωγή, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Ασφαλώς η ανάγκη που προκύπτει από ελλείψεις πρέπει να αντιμετωπίζεται νομοθετικά, πρέπει όμως να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τριών, τεσσάρων, πέντε και πλέον ετών στις προαγωγές μεταξύ των σειρών. Στο σημείο αυτό, η πρόβλεψη του ΚΟΔΚΔΛ, στο άρθ. 77(προαγωγή χωρίς οργανική θέση στον επόμενο βαθμό στα 12 έτη), ήταν  ασφαλώς διορθωτική για την αντιμετώπιση τέτοιων μη ανεκτών αποκλίσεων η οποία βεβαία ανετράπη καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική με την ΟλΣτε 11/2002. Όμως ενδεικτικά θα μπορούσε με την κατάλληλη επεξεργασία, να επαναδιατυπωθεί μια παρόμοια διάταξη με έτερες πιθανόν προϋποθέσεις ως δικλείδα ασφαλείας στην υπηρεσιακή κατάσταση και ανέλιξη των δικαστών σε περιβάλλον υπηρεσιακής σταθερότητας και προστασίας από τις αρνητικές αποκλίσεις.
Καταλήγοντας, διαφωνούμε με τη ρύθμιση.
Τέτοια ζητήματα, είναι κατεξοχήν ζητήματα που προϋποθέτουν ύψιστη συλλογική πρωτοβουλία του Δ.Σ. χωρίς  διαφωνίες ή τέτοιες διαφωνίες (όπως σήμερα) στο χειρισμό τόσο ευαίσθητων θεμάτων (μιλάμε συνάδελφοι για 86 θέσεις και για πλήρη μεταβολή του χάρτη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και των Εφετών, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά…..).
Καλούμε την ένωσή μας να λάβει άμεσα πρωτοβουλία για την αναστολή της εν λόγω ρύθμισης.
Καλούμε την ένωσή μας, στην λήψη πρωτοβουλίας για την αύξηση των θέσεων δικαστών όπως στην ΠΥΣ της 27.06.2019 είχε αποφασιστεί σε όλους  τους βαθμούς ταυτόχρονα και ενιαία, και σε κάθε περίπτωση να κινηθεί για την άμεση ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμιση μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω ΠΥΣ.
Ζητούμε να πάρει η ένωσή μας πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστών με κανόνες ίσης μεταχείρισης ως προς το ζήτημα των προαγωγών.
3)    Για το ζήτημα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης: Είμαστε αντίθετοι και αναφερόμαστε σε όσα εκθέσαμε εγγράφως εν όψει της συζήτησης στην από 12.10.2019 συνεδρίαση του ΔΣ, στην οποία προσκληθήκαμε και αποστείλαμε τις θέσεις μας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει ψηφιστεί η σχετική ρύθμιση  και βρίσκεται σε ισχύ (ν. 4640/2019, ΦεΚ Α΄190/30.11.2019), πρέπει να γίνουν οι κάτωθι βελτιώσεις: α) να τεθούν εκτός ρύθμισης οι περιπτώσεις του άρθ. 592 παρ.3 ΚΠολΔ περίπτωση α,β, γ, (οικογενειακές διαφορές)λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ρύθμισης  όπου προέχον στοιχείο είναι ο στενός οικογενειακός δεσμός των εμπλεκομένων, που απαιτεί την άμεση εξέταση της υπόθεσης από τον δικαστή, χωρίς να προηγηθεί η εξωδικαστική διαμεσολάβηση υποχρεωτικού χαρακτήρα (άρθ. 6 του νόμου, υποχρεωτική δηλ.  η πρώτη συνεδρία ενώπιον του μεσολαβητή). Εξάλλου, δεν διακρίνει η διάταξη της διαμεσολάβησης στο άρθ. 6 και υπαγάγει και την περίπτωση β΄της παρ.3 του άρθ.592 που αντιβαίνει ευθέως με το άρθ. 612 ΚΠολΔ που αφορά την επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο ως προαπαιτούμενο της δικαστικής κρίσης για την ανάθεση της άσκησης γονικής μέριμνας, ή της επιμέλειας, ή της επικοινωνίας αυτού στον έναν γονέα.
β) Αύξηση του χρηματικού ποσού – ορίου των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας Μονομελούς που υπάγονται στην υποχρεωτική εξωδικαστική διαμεσολάβηση (άρθ. 6) και είναι 50.000 ευρώ, ώστε να θεωρηθεί ανεκτή η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε υποθέσεις που εξ αντικειμένου έχουν υψηλό κόστος εκδίκασης και δη των υποθέσεων που το αντικείμενό τους είναι ανώτερο του ½ της υλικής αρμοδιότητας του Μον.Πρωτοδικείου, κατ΄άρθ. 14παρ.2 ΚΠολΔ(250.000 ευρώ), δηλαδή άνω των 125.000 ευρώ. Συνεπώς να αυξηθεί το εν λόγω χρηματικό ποσό –όριο  και να υπάγονται οι υποθέσεις αρμοδιότητας του Μον.Πρωτ. με αντικείμενο άνω των 125.000 ευρώ.
γ) Ένα επίσης σημείο προβληματισμού είναι τα προσόντα του διαμεσολαβητή (άρθ. 12) και κατά πόσο η μη υποχρεωτική συμμετοχή νομικού στη διαδικασία είναι ανεκτή από το νομικό μας σύστημα(δηλαδή οι αντίδικοι με νομικούς παραστάτες δικηγόρους, θα εισφέρουν τη διαφορά τους προς επίλυση σε μη νομικό μεσολαβητή !).
4)    Για την πρόβλεψη του δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (άρθ. 42 ν. 4640/2019):
Προτείνουμε την κατάργηση της διάταξης. Ήδη υπάρχει το προηγούμενο της ρύθμισης του 2011 (ν. 3994/2011, άρθ. 72) που καταργήθηκε, λίγο μετά το 2012, Είναι αδικαιολόγητη η διάκριση μεταξύ των αγωγών των λοιπών δικαστηρίων και του πολυμελούς. Δεν μπορεί  μάλιστα στην αιτιολογία της θέσπισης της διάταξης να αναφέρεται ότι γίνεται προς ενίσχυση του θεσμού της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης. Είναι μη ανεκτή η πρόσθεση εμποδίων στην πρόσβαση του πολίτη στα δικαστήρια και η νομοθέτηση ρύθμισης, δηλαδή πρόσθεση επιβάρυνσης που αφορά τη συζήτηση των αγωγών από τα δικαστήρια, προς δυσχέρναση τούτου, για την ενίσχυση εξωδικαστικού θεσμού όπως είναι ο ν. 4046/2019.
5)    Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης “Δικαιοσύνη και Κινηματογράφος”
6)    Διοργάνωση σκακιστικής ημερίδας
7)    Διοργάνωση εκδρομής το Πάσχα του 2020
8)    Αίτημα Εφετείου Αθηνών για οικονομική ενίσχυση
9)    Αίτημα έγκρισης Χριστουγεννιάτικης γιορτής στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης
10)    Αίτημα Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου για δωρεά.
Είμαστε σύμφωνοι με τις ανωτέρω εκδηλώσεις και αιτήματα.
11)    Θέση της Ένωσης επί της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (π.δ. 81/08.07.2019). Είμαστε αρχικά αντίθετοι. Οι δομές των Καταστημάτων Κράτησης, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων και προστασίας ανηλίκων, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και να μην συνδέονται άμεσα διοικητικά με την αστυνομική αρχή.
Προτάσεις εκτός ημερήσιας διάταξης
Α) Σε σχέση με το γενικό ζήτημα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και του όγκου των υποθέσεων που συσσωρεύονται στα δικαστήρια,  πρέπει πλέον  να δούμε συστηματικά το ζήτημα της αποποινικοποίησης του αδικήματος της δυσφήμησης και της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθ.362-363 ΠΚ). Αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτησης μεταξύ πολλών συναδέλφων και νομίζω ότι η ένωσή μας πρέπει να αρχίσει να το συζητά και να υποβάλει σχετική πρόταση, λόγω του μεγάλου όγκου που σήμερα  καταλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, δυσανάλογου με το ποινικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει στη σύγχρονη εποχή ένα τέτοιο αδίκημα.

Β) Συνυπηρέτηση συζύγων δικαστικών λειτουργών. Ενημέρωση για την πορεία του νόμου για τον οργανισμό δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, σχετικά με το ειδικό ζήτημα της συνυπηρέτησης των συζύγων δικαστικών λειτουργών (άρθ. 50παρ. 5 ν. 1756/1988 ως ισχύει με το άρθ.110 ν. 4055/2012). Γιατί η ένωσή μας  εφόσον δεν ψηφίζεται ο σχετικός νόμος ακόμη, δεν παρεμβαίνει για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον ρύθμιση και δη τη βελτίωσή της και υπάρχει η σχετική εκκρεμότητα, παρόλο  που τροποποιείται συνεχώς ο εν λόγω κώδικας αποσπασματικά έως σήμερα για άλλα θέματα;  Το θέμα το έχω γνωστοποιήσει  προσωπικά εδώ και χρόνια σε όλες τις διοικήσεις της ένωσής μας και συνεχίζει αυτή η εκκρεμότητα η οποία δεν έχει κάποια δυσκολία, αλλά αντίθετα, η εν λόγω ρύθμιση ευθυγραμμιζόμενη απλώς ανάλογων ρυθμίσεων που ισχύουν ήδη σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, θα διευκόλυνε πολλούς συναδέλφους για την ανεμπόδιστη άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Πάτρα 07.12.2019
 Μετά τιμής,  
Εκ της   Εφετειακής Επιτροπής της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών
Ο πρόεδρος, Μιχαήλ Τσέφας Πρωτοδίκης