Η επικαιρότητα της συζήτησης για την αντεγκληματική πολιτική – Ελένη Βερβεροπούλου, Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΔΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)

Θεσμικές επιπτώσεις της κρίσης. Δικαιοσύνη, Κράτος Δικαίου και Οικονομία. Παρέμβαση της Προέδρου της ΕνΔΕ Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕνΔΕ: «Το θεσμικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας».

Θεσμικές επιπτώσεις της κρίσης. Δικαιοσύνη, Κράτος Δικαίου και Οικονομία. Παρέμβαση της Προέδρου της ΕνΔΕ Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕνΔΕ: «Το θεσμικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας».

Μετά το 2010, στη Χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και παγκόσμια, όπως είναι γνωστό, σημειώθηκαν διαδοχικές ή και παράλληλες κρίσεις. Η δημοσιονομική, η μεταναστευτική, η υγειονομική και η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία διαμόρφωσαν μία νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, με ιδιαίτερες συνέπειες στην ελληνική έννομη τάξη. Η πολύχρονη οικονομική κρίση, στη Χώρα μας, είχε σαν συνέπεια την υποχώρηση των αρχών του Κράτους Δικαίου και παράλληλα τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, σε τέτοιο σημείο ώστε να απειλείται η κοινωνική συνοχή. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε υποβάθμιση του δικαιώματος στην εργασία, του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, του δικαιώματος στην υγεία ενώ η αρχή της ισότητας, όσο και η ειδικότερη έκφρασή της, αυτή της συνεισφοράς των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους υποχώρησαν ακόμη περισσότερο. Για οικονομική ανάπτυξη της χώρας ουδείς λόγος μπορούσε να γίνει. Πολλοί μίλησαν για υποβάθμιση των εθνικών δικαιοκρατικών εγγυήσεων και για ατελή εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων, που κατοχύρωναν τα άνω δικαιώματα που έφθανε μέχρι την πλήρη συρρίκνωση του δικαιώματος στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών και την προσβολή της αξίας του ανθρώπου, η προστασία της οποίας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Βέβαιο, όμως, είναι ότι επήλθε απορρύθμιση της έννομης τάξης, καθότι μεταβλήθηκαν οι προγενέστερες επικρατούσες συνθήκες.

Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα, επειδή το δίκαιο εξελίσσεται και μεταβάλλεται σε συνεχή διαλεκτική σχέση με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, έκανε αισθητή την παρουσία του το Δίκαιο της ανάγκης, ένα Δίκαιο που καλείται να αποκαταστήσει τη σταθερότητα, που επιτρέπει την πρόληψη κινδύνων και την ανάσχεση απειλών, που επιτρέπει παρέκκλιση από τις συνταγματικές επιταγές χάριν υπέρτερου συμφέροντος και στη συγκεκριμένη περίπτωση του δημοσίου συμφέροντος, εφόσον, βέβαια, η παρέκκλιση αυτή πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις τυπικές και ουσιαστικές και δη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, οριοθέτηση αυτής χρονικά και μάλιστα με διάρκεια όση και η διάρκεια του κινδύνου και φυσικά τήρηση των ορίων, που το δίκαιο επιβάλλει στους «επιβάλλοντες» την παρέκκλιση. Την ίδια περίοδο ψηφίζεται μεγάλος αριθμός νομοθετικών διατάξεων «νομότυπων» μεν, οι οποίες εμφαίνονται ότι πηγάζουν από τη φύση των πραγμάτων αλλά εν τέλει απ’ ότι εκ των υστέρων αποδεικνύεται αποτελούν αποφάσεις εξυπηρέτησης διαφόρων συμφερόντων. Το κανονιστικό περίγραμμα αλλάζει, καθότι προκρίνεται η αναγκαιότητα συγκεκριμένων μέτρων, δίχως να είναι σαφές εάν ανταποκρίνονται σε κανόνες δημοκρατικής καταγωγής και πολύ περισσότερο εάν επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η οικονομική αυτή κρίση λειτούργησε και ως μεγάλη δικανική πρόκληση. Όλα τα μεγάλα θέματα, η φύση των προγραμμάτων στήριξης (μνημονίων), τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, τα διαρθρωτικά μέτρα, όπως η προσπάθεια μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στους κρατικούς φορείς ή οι αλλαγές στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, έγιναν αντικείμενο δικαστικών κρίσεων.

Παράλληλα, μην ξεχνάμε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταναστευτική κρίση, ακολουθεί η υγειονομική κρίση και τέλος βιώνουμε την ενεργειακή κρίση, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στα νοικοκυριά όσο και στην οικονομία της χώρας μας.

Τι διαπιστώσαμε, όλα αυτά τα χρόνια των κρίσεων;

Ότι το Δίκαιο χαρακτηρίζεται από δυναμική, που συνδέεται με τις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές μεταβολές και καθορίζει τη ζωή και την εξέλιξη των νομικών θεσμών.

Ότι το δικαιϊκό σύστημά μας με εδραιωμένη δημοκρατική παράδοση δοκιμάστηκε.

Ότι επήλθαν νομοθετικές και δομικές αλλαγές τέτοιου είδους που επηρέασαν άμεσα το επίπεδο προστασίας και απόλαυσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Ότι ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί έκτακτης νομοθέτησης και ρύθμισης της εθνικής οικονομίας και της δημόσιας υγείας κυρίως με έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.

Ότι, με αφορμή την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστάσεων, οι κρίσιμες αποφάσεις ανατέθηκαν σε τεχνοκράτες, με αποτέλεσμα το δίκαιο να μην έχει την πρωτοκαθεδρία στη ρύθμιση της κοινωνικοπολιτικής ζωής και οι κανόνες που πλαισιώνουν τη συμβίωσή μας να εκπηγάζουν από την αυθεντία των ειδικών.

Ότι, ειδικά, στην πανδημία η εκτελεστική εξουσία μετέβαλε σημαντικά τη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναγνώρισε, εμμέσως,  ανάληψη της κοινωφελούς υπηρεσίας προμήθειας και διανομής αγαθών πρώτης ανάγκης από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ότι η παρεχόμενη δικαστική προστασία περιορίσθηκε, με συνέπεια να αμφισβητείται εάν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας υπηρετεί τις γενικές αρχές του Κράτους δικαίου, δεδομένου ότι στις δικαστικές αποφάσεις της λεγόμενης μνημονιακής νομολογίας στα Δικαστήρια αποτέλεσε πάγιο δικανικό επιχείρημα το υπέρτερο συμφέρον της διάσωσης της χώρας από την οικονομική κατάρρευση.

Εδώ να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το σκεπτικό της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 25/2012, με την οποία κρίθηκε εν καιρώ κρίσης η συνταγματικότητα του ευνοϊκότερου για το Δημόσιο επιτοκίου υπερημερίας ύψους 6%: «η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με μεγαλύτερο επιτόκιο για τις οφειλές του Δημοσίου δεν θα έχει απλά ταμειακές επιπτώσεις αλλά θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του δημόσιου χρέους και την ως εκ τούτου διατάραξη της εύθραυστης και κινδυνεύουσας δημοσιονομικής ισορροπίας».

Και τέλος διαπιστώνουμε, ότι το Κράτος Δικαίου, παρά την υποχώρησή του, εν τέλει διατηρεί την εγγυητική λειτουργία του, εφόσον μετατρέπεται σε  κράτος πρόληψης και αναπτύσσει πολιτικές, με τις οποίες διαφυλάσσονται τα αγαθά των πολιτών και κυρίως των ευάλωτων όπως αυτά αναγνωρίζονται και προστατεύονται από Σύνταγμα και τους νόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νόμος 3869/2010 περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που παρείχε ένα πλήρες πλαίσιο δικαστικής ρύθμισης οφειλών των νοικοκυριών που αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους.

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις κα λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας έχει ανθεκτικούς δικαιοκρατικούς θεσμούς (απέχει πολύ από την κατάσταση που επικρατεί στην Ουγγαρία ή στην Πολωνία), προκύπτει η ανάγκη επανόδου στην πλήρη προστασία των δημοκρατικών θεσμών, του δημοκρατικού αξιακού συστήματος και του Κράτους Δικαίου, που στα πλαίσια   των κρίσεων υποχώρησαν και τούτο διότι ο σεβασμός του Κράτους Δικαίου συνδέεται άρρηκτα με τον σεβασμό της Δημοκρατίας κα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν αρκούν, όμως, οι γενικόλογες διακηρύξεις υπέρ του Κράτους Δικαίου και τούτο διότι οι προκλήσεις που το τελευταίο αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή για την ουσιαστικοποίηση της Δημοκρατίας, τη διαφύλαξη των ελευθεριών και την επιδίωξη της κοινωνικής ειρήνης είναι μεγάλες και βέβαια σχετίζονται με τη Δικαιοσύνη και δη με την αποτελεσματική δικαστική προστασία και τη διαφύλαξη του ουσιαστικού περιεχομένου του δικαστικού έργου.

 

Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ; Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ

 

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Θεόδωρου Σακελλαρόπουλου, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά

Αποθήκευση αρχείου (PDF, Unknown)

 

 

 

 

 

Λαϊκές κινητοποιήσεις στο Ισραήλ και χρήσιμα συμπεράσματα από την Πολωνία (Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την Εφημερίδα των Συντακτών της 31.3.2023) – Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Λαϊκές κινητοποιήσεις στο Ισραήλ

και χρήσιμα συμπεράσματα από την Πολωνία

(Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την Εφημερίδα των Συντακτών της 31.3.2023)

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Η ιστορία των λαών του κόσμου είναι διάσπαρτη από σκληρές δικτατορίες που επιβλήθηκαν με την αξιοποίηση όλων των τυπικών δημοκρατικών διαδικασιών, την πιστή εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας και την αρχική λαϊκή υποστήριξη των δικτατόρων. Οι λαοί πλήρωσαν τις επιλογές τους αυτές με εκατόμβες νεκρών, παγκόσμιους πολέμους,  οικονομική εξαθλίωση. Όταν ο εκλεγμένος από τον λαό ηγέτης ασφυκτιά από τους περιορισμούς που του επιβάλει η αστική δημοκρατία, αποδεσμεύεται από τους κανόνες νομιμότητας που ο ίδιος έχει θέσει και μετατρέπει την δημοκρατία είτε σε αυταρχικό καθεστώς είτε σε μια απροκάλυπτη δικτατορία. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και η μεταγενέστερη αρχή του κράτους δικαίου, καύχημα των δημοκρατιών δυτικού τύπου, σταδιακά εξαντλούν την δυναμική τους μέσα στον ιστορικό χρόνο. Η εκτελεστική εξουσία που ενοχλείται από τα όποια θεσμικά αντίβαρα μπορούν να ανακόψουν έστω και κατά ένα μέρος την άσκηση αχαλίνωτης εξουσίας, έχοντας στο πλευρό της ένα συμβιβασμένο κοινοβούλιο,  επιχειρεί να καταργήσει τον ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο και να θέσει υπό τον έλεγχό της και την δικαστική λειτουργία. Οι τρόποι χειραγώγησης και υποταγής κλιμακώνονται σταδιακά και κάποιες φορές μπορούν να φτάσουν μέχρι και την φυσική εξόντωση των δικαστών ή τη φυλάκισή τους (πρακτική της Τουρκικής Δημοκρατίας).

Η προσπάθεια της Ισραηλινής Κυβέρνησης να θέσει υπό τον άμεσο έλεγχό της το Δικαστικό Σώμα έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες και αντιδράσεις τέτοιας έκτασης και έντασης που ανάγκασαν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να υπαναχωρήσει τουλάχιστον προσωρινά. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές πλημμυρίζουν από την αρχή του έτους τους κεντρικούς δρόμους του Τελ Αβίβ, της Ιερουσαλήμ, της Χάιφα και άλλων μεγάλων πόλεων σε ένα πρωτόγνωρο κύμα διαμαρτυρίας στη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ απαιτεί δημοκρατία.

Οι κυριότερες αλλαγές που επιχειρείται να εισαχθούν είναι οι εξής : ***

– Αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής επιλογής δικαστών. Η Επιτροπή αυτή έως τώρα αποτελούνταν από εννέα μέλη,  εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν βουλευτές, τα τρία ήταν δικαστές και τα δύο δικηγόροι. Με τη μεταρρύθμιση η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από έξι βουλευτές, από τους οποίους οι πέντε θα προέρχονται από τον κυβερνητικό συνασπισμό και ένας βουλευτής από την αντιπολίτευση και τρεις δικαστές. Επομένως την πλειοψηφία στην Επιτροπή, της οποίας οι αρμοδιότητες συνίστανται στον διορισμό, την προαγωγή και την απομάκρυνση των δικαστών σε όλα τα επίπεδα του Δικαστικού Σώματος, θα έχει πλέον η εκτελεστική εξουσία.

-Προκειμένου να κριθεί ότι ένας νόμος είναι «αντισυνταγματικός», δηλαδή ότι αντιβαίνει στους Βασικούς Νόμους του κράτους (το Ισραήλ δεν έχει Σύνταγμα αλλά 14 Βασικούς νόμους που διέπουν τη δομή και τη λειτουργία του κράτους και τα δικαιώματα των πολιτών), απαιτείται πλέον πλειοψηφία του 80% έως 100% των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

-Θεσπίζεται ‘ρήτρα παράκαμψης’ σύμφωνα με την οποία η Κνεσέτ (η Βουλή του Ισραήλ)  μπορεί να ανατρέψει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχει κρίνει έναν νόμο αντισυνταγματικό.

-Δίνεται η δυνατότητα να καταστούν βασικά νομοθετήματα απρόσβλητα από δικαστικό έλεγχο.

-Περιορίζεται η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των κυβερνητικών αποφάσεων.

Το Ισραήλ ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε η Τουρκία, η Πολωνία, η Ουγγαρία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Paweł Jabłońsk, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη πως η ισραηλινή κυβέρνηση διαβουλεύτηκε με την πολωνική κυβέρνηση για τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Η Πολωνία μπορεί περήφανα να διεκδικεί τον ρόλο του πρωτοπόρου. Ήδη από το 2016 ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας αυτής είναι και ο γενικός Εισαγγελέας με ιεραρχικές εξουσίες επί των εισαγγελικών λειτουργών, με δυνατότητα να ανατρέψει μία εισαγγελική διάταξη ή να αφαιρέσει υπόθεση από εισαγγελικό λειτουργό, ενώ η επιλογή πλέον των δικαστών-μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης, δεν γίνεται από το Δικαστικό Σώμα όπως γινόταν μέχρι τότε αλλά από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Παραχωρούνται αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, στο οποίο μετέχει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης καθώς και εκπρόσωπος του Προέδρου της χώρας, να εξετάζει, να αξιολογεί τους υποψήφιους δικαστές και να εκκινεί πειθαρχικές διαδικασίες κατά δικαστών, με αναθεώρηση του πειθαρχικού δικαίου ώστε οι διώξεις να πολλαπλασιαστούν ακόμα  και για θέματα που αφορούν τη δικαιοδοτική κρίση.

Το σχέδιο διάλυσης της δικαιοσύνης στην Πολωνία συνάντησε τεράστιο κύμα αντιδράσεων τόσο μέσα στους κόλπους του Δικαστικού Σώματος (ενδεικτική η άρνηση 30 δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας να δικάσουν με όσους είχαν διοριστεί από το πολιτικοποιημένο Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο) όσο και στον λαό.  Το Ισραήλ βρίσκεται σήμερα στην ίδια θέση που βρέθηκε η Πολωνία πριν λίγα χρόνια. Ποια ήταν όμως η τύχη της «δικαστικής μεταρρύθμισης» στην Πολωνία και τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για το σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε αρχικά την πρόθεσή της να μπλοκάρει τα κονδύλια προς την Πολωνία λόγω της μη συμμόρφωσης της με την υποχρέωση αποκατάστασης της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος. Όμως η πίστη στα ευρωπαϊκά ιδεώδη, στις αξίες και στις αρχές της δημοκρατίας έχουν ένα όριο! Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας χωράνε όλοι. Η ευρωπαϊκή οικογένεια μέσω του Συμβουλίου της ΕΕ αποφάσισε να αποδεσμεύσει πλέον τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να δεχτεί και πάλι στην αγκαλιά της την απείθαρχη Πολωνία. Τι κι αν οι ευρωπαϊκές Ενώσεις Δικαστών προσέφυγαν στις 28-8-2022 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απόφασης αυτής του Συμβουλίου της ΕΕ; Σε πολιτικό επίπεδο η μάχη για την Πολωνία έχει κερδηθεί. Ο λαός της Πολωνίας έμεινε αδικαίωτος και οι δικαστικοί λειτουργοί της εκτεθειμένοι. Η Πολωνία μεταλαμπαδεύει την εμπειρία της και στο Ισραήλ και ενδεχομένως στο μέλλον σε κάθε ηγέτη που επιζητά την αποδέσμευσή του από τον δικαστικό έλεγχο. Αποφασιστικότητα μέχρι τέλους. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Αρκεί τα ανταλλάγματα που θα δώσεις ως ηγέτης στους φίλους και συμμάχους να έχουν τόση αξία γι’ αυτούς ώστε η παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων και των ευρωπαϊκών αξιών να αποτελεί μια επουσιώδη λεπτομέρεια που μπορεί να θυσιαστεί. Η προάσπιση της δημοκρατίας και η προστασία του Συντάγματος θα πρέπει να γίνει υπόθεση των ίδιων των λαών!

 

*** για την συγκέντρωση του υλικού ευχαριστώ τη συνάδελφο Εφέτη, Κατερίνα Ντόκα.

 

Σοβαροί προβληματισμοί για τον ρόλο των ιδιωτικών «Βάσεων Νομικών Πληροφοριών» και συγχρόνως ορισμένες σκέψεις για την νομιμοποίηση των εταιριών διαχείρισης του Ν. 3156/2003, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εφέτη

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)

Ο τρόπος μετάβασης σε νέο Σύνταγμα με λιγότερες ελευθερίες, Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη, Μέλους του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Αποθήκευση αρχείου (PDF, Unknown)

Ειδικά Θέματα Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) και του Ν.4624/2019

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GDPR ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Ειδικά Θέματα Συμμόρφωσης με τις απαιτήσειςτου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679)
και του Ν.4624/2019» απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Taseis

396  Ώρες  |  19,8  Μονάδες ECVET  |  μοριοδοτούμενο

μετά την υποβολή αίτησης θα λάβετε κλήση εντός 1 εργάσιμης ημέρας απο εκπρόσωπό μας για επιβεβαίωση και πληροφορίες

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  – ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία  με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 396 ωρών που παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε Ειδικά θέματα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) και του Ν. 4624/2019.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
  • Σε στελέχη φορέων δημοσίου τομέα που κατέχουν θέσεις Οργάνωσης Τμημάτων. Διαχείρισης Αρχείων με πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων κλπ.
  • Σε στελέχη οργανισμών που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R), της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του οργανισμού (compliance managers), των διαδικασιών εντός του Οργανισμού (οperations managers), της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (security officers, IT managers).
  • Σε επαγγελματίες που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε οργανισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
  • Σε νομικούς, πληροφορικούς και άλλους επιστήμονες εν γένει που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της σχετικής επιμόρφωσης.

Το περίγραμμα ακολουθεί τη μεικτή μεθοδολογία μάθησης, η οποία περιλαμβάνει:

  • 48 ώρες διδασκαλίας με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ’ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
  • 288 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη και ασκήσεις κατανόησης). (36 ώρες/ενότητα)
  • 60 ώρες για την εκπόνηση εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ρουμελιώτης, ΔΕΠ, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΙΤΗΣΗ: Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση κάνοντας κλικ ΕΔΩ
Προθεσμία εγγραφών: 12/09/2022

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα και σύντομα θα λάβετε κλήση απο εκπρόσωπό μας για πληροφορίες και επιβεβαίωση της έγκρισης της αίτησης.

Κατόπιν, η οριστικοποίηση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολής των διδάκτρων (1η δόσης ή εφάπαξ του ποσού)
Περίοδος Μαθημάτων 1ου κύκλου: 10/10/2022 – 10/02/2023
Κόστος: 750 ευρώ

Η εκπτωτική πολιτική και όλες οι οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται στον οδηγό σπουδών που μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε.

Πληροφορίες & Εγγραφές: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ιστοσελίδας του ΚΔΒΜ Taseis ή καλώντας στα τηλέφωνα του συνεργαζόμενου φορέα Taseis στο 2103310240 – 241 (ωράριο επικοινωνίας: 09.00 – 17.00)