Δήλωση Υποψηφιότητας στις εκλογές της ΕνΔΕ του Σεπτεμβρίου 2020 Δημητρίου Φούκα, Προέδρου Πρωτοδικών

Δήλωση Υποψηφιότητας 

στις εκλογές της ΕνΔΕ του Σεπτεμβρίου 2020

Δημητρίου Φούκα, Προέδρου Πρωτοδικών

 

                                                                       Αθήνα, 28-7-2020

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Στιγμιότυπο 2020-07-30, 1.33.40 μμΣτην αρχή  αυτού του εκλογικού κύκλου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχουμε γίνει θεατές της αγωνιώδους προσπάθειας συγκεκριμένης ομάδας υποψηφίων να προωθήσουν τη δική τους εναλλακτική εκδοχή της πραγματικότητας. Χρησιμοποιώντας τις αήθεις και καταδικαστέες μεθόδους της παραπληροφόρησης, του ωμού ψεύδους και των πιέσεων, θεωρούν ότι θα διαγράψουν από τη συλλογική μνήμη του Σώματος τις ουλές και τα σημάδια που άφησε στην Δικαιοσύνη το ατυχές πέρασμά τους από την διοίκηση της Ένωσης. Πλανώνται. Η περιφρόνηση της δημοκρατικής αρχής, η πραξικοπηματική διακοπή της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, η δημιουργία και εγκατάσταση ελλειμματικών οργάνων, η πρωτοφανής υποβολή αιτημάτων παράτασης της θητείας τους, η εμμονική ενασχόληση με τη δημιουργία μηχανισμών και η λογοκρισία που επέβαλαν, καταδεικνύουν μόνο ένα πράγμα. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαστικής ανεξαρτησίας. Γι’ αυτό και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν το νόημα των πράξεων των συναδέλφων μας και ψάχνουν να εντοπίσουν τους «δολερούς υποκινητές». Περιορίζονται σε αυτά γιατί δεν γνωρίζουν και δεν έχουν να πουν κάτι άλλο. Η έλλειψη θέσεων και προτάσεων και η ένδεια του προκατασκευασμένου λόγου τους εξηγούν γιατί το μόνο που ευδοκίμησε στην Ένωση την τελευταία διετία ήταν ένα κακέκτυπο μακιαβελισμού –ένας κολοβός/μειοψηφικός ηγεμονισμός- και γιατί η Ένωση δεν έχει, στην ίδια περίοδο, να επιδείξει τίποτε πέραν μιας προσπάθειας καλλιέργειας της δημόσιας εικόνας του τότε προέδρου της, υπό το απατηλό προσωπείο ενός, ασαφούς στόχευσης, ακτιβισμού.

Δεν είναι σκοπός της παρούσας η ενασχόληση με την αποδόμηση κάθε πιθανού και απίθανου επινοήματος, του οποίου η σκοπιμότητα αποδεικνύεται από την ίδια την προέλευσή του και τους διακινητές του. Θα υπάρξει τόπος και χρόνος γι’ αυτό. Σκοπός είναι η έγερση και η συγκέντρωση των δυνάμεων του θεσμικού τόξου εντός της ΕνΔΕ, της ευρύτατης πλειοψηφίας των συναδέλφων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών όλων των βαθμίδων, που απορρίπτει τις ακρότητες και τους ακραίους, τις σοφιστείες και τους σοφιστές. Σκοπός είναι η συμπαράταξη των θετικών και δημιουργικών δυνάμεων που δεν φοβούνται να συζητήσουν για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης, που διαθέτουν την γνώση και το θάρρος να διαμορφώσουν τις προτάσεις των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, απορρίπτοντας το ιδεολόγημα της άρνησης και την αήθεια της διαστρέβλωσης. Σκοπός είναι, ακόμα, η διατύπωση μιας εκσυγχρονιστικής πρότασης, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ακολουθήσουν στο προσεχές διάστημα, προσηλωμένης στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού δικαστικού συστήματος, προς όφελος της δημοκρατίας και του πολίτη, δομημένης στην βάση των αδιαπραγμάτευτων αρχών της δικαστικής ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου.

Στην μέχρι τώρα παρουσία μου στην Ένωση μας, συμπορεύτηκα με συναδέλφους οι οποίοι από αυτές τις αρχές εμπνέονταν και αυτό το όραμα υπηρετούσαν. Σε αυτή την εκλογική δοκιμασία που έχουμε ενώπιόν μας, μαζί με τον Εφέτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και τα λοιπά μέλη της ομάδας μας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι Δικαστές και Εισαγγελείς της Χώρας να αποκτήσουν σοβαρή, ειλικρινή και θεσμική εκπροσώπηση, ανάλογη του λειτουργήματος και του έργου τους, η οποία θα εργαστεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Δικαιοσύνης και την ανόρθωση του κύρους της Ένωσής μας, το οποίο έχει τρωθεί από τις τραγικές επιλογές του απελθόντος μειοψηφικού προεδρείου.

Δημήτριος Φούκας

Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

Μέλος ΕνΔΕ

ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΕΜΑΛ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Με το με αριθμό Ζ’/1975 Ψήφισμα της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής (Φ.Ε.Κ. Α΄ 23) και ειδικότερα με το άρθρο 1 παρ. 5 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 110) προβλέφθηκε, ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των βουλευτών από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωση ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος. Δυνάμει των με αριθμό 89/2013 και 6/2015 αποφάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 Σ. κρίθηκε, ότι η διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, καθώς αποτελεί επαύξηση καθαρού ποσού εισοδήματος λαμβανομένης υπόψη της ανυπαρξίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, που να δικαιολογεί την άνιση μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών με τους βουλευτές. Έπειτα με το άρθρο 71 του ν. 4472/2017 ορίσθηκε, ότι τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 καταργούνται. Ενώ, όμως, η συγκεκριμένη διάταξη αφορούσε αποκλειστικά και μόνο σε κατάργηση προνομίου βουλευτή, στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφερόταν, ότι   «Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975, που αφορούν στην έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας. Λόγω της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημίωσης προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με τις υπ’ αριθμ. 89/2013 και 6/2015 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) η κατάργηση θα ισχύσει και για τα ανωτέρω πρόσωπα πέραν των βουλευτών.»  Επιπλέον, σύμφωνα με το  άρθρο 15 του ν. 4172/2013 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,  ο δικαστικός λειτουργός φορολογείται για εισόδημα από 40.000 με 44% και για εισφορά αλληλεγγύης από 40.000 μέχρι 65.000 με 7,5 % για όλα τα εισοδήματά του.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019, συζητήθηκε υπόθεση συναδέλφων Δικαστών, το όνομα και ο αριθμός των οποίων δεν εκτίθεται διότι η γράφουσα έχει ως πάγια τακτική να μην κατονομάζει ανθρώπους χωρίς την συναίνεσή τους, στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 99 Συντάγματος με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της κατάργησης της απαλλαγής από την φορολόγηση ποσοστού 25% των εισοδημάτων τους. Δύο μήνες μετά την συζήτηση της υπόθεσης, την 6.2.2020, η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων έσπευσε να αποκηρύξει αυτή την ενέργεια αυτή με την εξής απλοϊκή φράση: «Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που αναφέρουν ότι οι δικαστικοί λειτουργοί διεκδικούν φοροαπαλλαγή 25% των εισοδημάτων τους, διευκρινίζουμε ότι δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση από τις Δικαστικές Ενώσεις».  Η αντίδραση αυτή επήλθε διότι οι εκπρόσωποί μας θεώρησαν ότι το αίτημα αυτό των συναδέλφων που προσέφυγαν στο Ειδικό Δικαστήριο « δεν θα είχε καμία τύχη σε νομικό επίπεδο και ότι θα μας εξέθετε ανεπανόρθωτα σε επίπεδο επικοινωνιακό». 

Ως προς το πρώτο σκέλος της αντίδρασης αυτής, δηλαδή ως προς την έκβαση του νομικά βάσιμου μίας υπόθεσης, ισχύουν τα εξής: βασική έκφανση της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης αποτελεί η έλλειψη παρέμβασης  από τον οποιονδήποτε ενόσω έχει συζητηθεί μία υπόθεση και εκκρεμεί η έκδοση απόφαση επί αυτής. Αυτή την αρχή απαιτούμε να σέβονται και να τηρούν οι πολιτικοί παράγοντες, ο κάθε πολίτης, τα ΜΜΕ και πολύ περισσότερο οι ίδιοι εκπρόσωποί μας σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τα μέλη της Ενωσης. Η παρέμβαση αυτή η οποία είναι ανεπίτρεπτη δύναται να λάβει διάφορες εκφάνσεις: δήθεν ελευθερία διατύπωσης γνώμης υπέρ ή κατά του ενδίκου μέσου, παρασκηνιακές ενέργειες, διαπόμπευση ή επιδοκιμασία των προσφευγόντων. Μέλημα της ΕΝΔΕ είναι να καταγγέλλει τις παρεμβάσεις αυτές από όπου και αν προέρχονται ακόμα και από το εσωτερικό αυτής αλλιώς ουδείς συνάδελφος θα τολμήσει να διεκδικήσει ότι θεωρεί ως νόμω και ουσία βάσιμο αν έστω ένας εκλεγμένος διαφωνεί.  Ας αφήσουμε λοιπόν επιτέλους εμείς οι ίδιοι οι Δικαστές την δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της απερίσπαστη από ανακοινωθέντα για υποθέσεις που αφορούν ημάς.   

Ως προς το δεύτερο σκέλος, ουδεμία έκθεση της ΕΝΔΕ σε επίπεδο επικοινωνιακό από την δικαστική διεκδίκηση συναδέλφων της ακύρωσης της κατάργησης της φοροαπαλλαγής του 25% θα επερχόταν με το σκεπτικό ότι δήθεν αφού καταργήθηκε για τους βουλευτές έπρεπε να καταργηθεί και για τους Δικαστές. Οι καθαρές τελικές  αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι γνωστό ότι υπολείπονται κατά πολύ των αποδοχών των βουλευτών οι οποίοι έχουν πλείστα προνόμια που ουδόλως έχουν οι δικαστικοί λειτουργοί. Ενδεικτικά αναφέρονται ατέλειες κινητών και σταθερών τηλεφώνων, κάλυψη των εξόδων κινήσεως εντός και εκτός Ελλάδος,  κάλυψη των εξόδων μίσθωσης κατοικιών και ξενοδοχείων, κάλυψη  χρονομίσθωσης πολυτελών αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού, περαιτέρω αποζημιώσεις για συμμετοχές σε επιτροπές, κάλυψη αγοράς τηλεπικοινωνικού υλικού κ.α. Αντιθέτως, οι συνάδελφοί μου καλύπτουν ή προσπαθούν να καλύψουν όλα τα παραπάνω από τον  μισθό τους, όπως τηλεφωνικούς τους λογαριασμούς που συνήθως αφορούν ομιλία για τα νομικά θέματα των υποθέσεών τους,  δεν λαμβάνουν καν τα οδοιπορικά τους από τις αποσπάσεις διότι το Υπουργείο τους δικαιολογεί οδοιπορικά μόνο για αποστάσεις πέραν των 40 χιλιομέτρων ανά διαδρομή και αν τα λάβουν θα τα λάβουν μετά από ένα έτος και από πολλά παρακάλια, καλύπτουν μόνοι τους την εκμίσθωση διαμερισμάτων πέραν της κύριας κατοικίας τους, στον τόπο της έδρας τους, η συμμετοχή τους στις εκλογές των σωματείων καταργήθηκε ενώ ταυτόχρονα καταβάλλουν ιδίως οι παλιοί συνάδελφοι ποσό σημαντικό για την καθαρογραφή των αποφάσεών τους αφού το σχετικό επίδομα που ελάμβαναν οι γραμματείς και αυτό καταργήθηκε. Είναι προφανές λοιπόν ότι η εισοδηματική πραγματική κατάσταση των δικαστικών λειτουργών ουδόλως είναι συγκρίσιμη με αυτή των αντιπροσώπων της νομοθετικής εξουσίας. Επομένως, η δήθεν διαφορετική φορολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών που ήδη φορολογούνται με ποσοστό 44% μόνο  προκλητική έκθεση της ΕνΔΕ δεν θα αποτελούσε, αφού το συγκαλυμμένως αυξημένο εισόδημα των βουλευτών που προαναφέρθηκε δεν φορολογείται, εν αντιθέσει με αυτό των δικαστικών λειτουργών, παραβιαζομένου ούτως του άρθρου 4 παρ.1 Συντάγματος κατά το οποίο οι έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Δυστυχώς η σύνθεση των εκπροσώπων μας στην  ΕνΔΕ αποτελείται στην ουσία από δύο ομάδες, μία που αποφεύγει τις μισθολογικές, φορολογικές και συνταξιοδοτικές διεκδικήσεις για λόγους άγνωστους που η ίδια θα πρέπει να εκθέσει και μία που αποφεύγει τις ως άνω διεκδικήσεις από μία ιδεοληπτική άποψη που θεωρεί δίκαιη την  εξίσωση των Δικαστών ως προς τις μισθολογικές  απολαβές και την φορολογική τους επιβάρυνση  με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους και σίγουρα όχι με τους αντιπροσώπους της νομοθετικής εξουσίας. Αναλίσκονται σε έναν ανταγωνισμό δελτίων τύπου και ανακοινώσεων ως προς την πολιτική επικαιρότητα σε σχέση με την δικαιοσύνη αγωνιούντες για το κύρος της και ως προς τις σχηματισθείσες πλειοψηφίες ή μειοψηφίες τους, παραπέμποντας τις δίκαιες διεκδικήσεις των συναδέλφων τους στις καλένδες και επικρίνοντας με ξύλινο συνδικαλιστικό λόγο κάθε περί του αντιθέτου προσπάθεια ως συντεχνιακή και προκλητική για τις υπόλοιπους εργαζομένους, προβάλλοντας την λύση της εξίσωσης προς τα κάτω. Με αυτό τον τρόπο προκαλείται ο λεγόμενος κοινωνικός αυτοματισμός και ουδείς συνάδελφος επιθυμεί να στοχοποιηθεί, να απαξιωθεί ως διεκδικητής παραλόγων προνομίων και να γίνει δακτυλοδεικτούμενος εν μέσω δύο τάσεων που θα τον συνθλίψουν, γι αυτό και παρατηρείται μία δικαιολογημένη αποχή από τα πεπραγμένα της Ενωσης. Αποτέλεσμα αυτών των δύο και μοναδικών τάσεων που εν τέλει συναντούνται και συμπίπτουν είναι ότι  η δικαστική ανεξαρτησία και οι εγγυήσεις αυτής που προβλέπουν τα άρθρα 87 και 88 Συντάγματος ισχύει μόνο για τους συναδέλφους που έχουν συζευχθεί ευκατάστατο/η σύζυγο ή προέρχονται από άνω του μετρίου οικονομικού status οικογένειες. Οι υπόλοιποι, γόνοι και σύζυγοι μισθωτών εργαζομένων και εργατών, παράλληλα με την μελέτη των υποθέσεών τους, σηκώνουν τα τηλέφωνα στις εισπρακτικές και αγωνιούν για την επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους. Η ανάγκη λοιπόν μεταστροφής της δραστηριότητας των εκπροσώπων της Ενωσης στην επίλυση των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων είναι πλέον αδήριτη. Επειδή όμως είναι βέβαιο ότι το παρόν άρθρο θα προκαλέσει τις γνωστές αντιδράσεις-κορώνες και ότι η σύνθεση του νέου ΔΣ θα παραμείνει υπό τις ίδιες κατευθύνσεις, τελειώνω με τον στίχο του Νίκου Γκάτσου από τον «Κεμάλ» του Μ.Χατζιδάκη «ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΕΜΑΛ, ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΤΕ. ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ».

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

      

Μια σύντομη απάντηση, επί προσωπικού, στο από 27-7-2020 άρθρο υποψηφίου Από τις 14 Σεπτεμβρίου αλλάζει η αντίληψη Διοίκησης της ΕνΔΕ Αθήνα, 29-7-2020 Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μια σύντομη απάντηση, επί προσωπικού, στο από 27-7-2020 άρθρο υποψηφίου 

Από τις 14 Σεπτεμβρίου αλλάζει η αντίληψη Διοίκησης της ΕνΔΕ

Αθήνα, 29-7-2020

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Οι υπερβολικές διακηρύξεις περί «ενότητας» ή «αρραγούς δικαστικού μετώπου» και προπαντός όταν αυτές δεν αντιστοιχούν σε έργα και πράξεις ουδεμία αξία έχουν. Το ίδιο και οι νουθεσίες υποψηφίου για ανάγκη ύπαρξης επιστημονικού λόγου, σαν αυτόν, που ο ίδιος χρησιμοποίησε στο από 17 Ιουνίου 2020 άρθρο του, στο οποίο περιέλαβε τον «επιστημονικό» όρο περί «ρόλου του Σάντσο Πάντσα», ή σαν αυτόν που χρησιμοποίησε στην από 18-5-2020 ανακοίνωση του, στην οποία απέδωσε στο θεσμό του «Μισθοδικείου» τον «επιστημονικό» χαρακτηρισμό του «Συνταγματικού εξαμβλώματος». Τέλος, ουδεμία αξία έχουν, πλέον, οι βιαστικές λογικές της ισοπέδωσης του έργου μας αλλά και του έργου προηγούμενων διοικήσεων της ΕνΔΕ στο οικονομικό πεδίο, που γνωρίζουν καλά οι συνάδελφοι, εκ μέρους του ιδίου υποψηφίου, ο οποίος τη μοναδική εξ υπαρχής πρωτοβουλία, που έχει να παρουσιάσει στο πεδίο αυτό είναι αυτή της διακοπής της παραγραφής ενώπιον του ΝΣΚ σχετικά με τα επιδόματα των εορτών.

Το βέβαιο είναι ένα: 

Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 αποκαθίσταται η συλλογική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως. Δίνουμε οριστικό τέλος στην παθογένεια της «μετάλλαξης» του 15μελούς ΔΣ σε «ΔΣ Προεδρείου».

Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 έρχεται μια νέα αντίληψη Διοίκησης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Προέδρου Πρωτοδικών

Για ποιόν λόγο διεκδικούμε την πλειοψηφία

Στιγμιότυπο 2020-07-29, 10.53.37 πμΤα μέτρα που αναμένονται να συζητηθούν την επόμενη διετία περιγράφηκαν αναλυτικά στην ομιλία του Προέδρου της Ένωσης στην τακτική Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου του 2019. Μείωση του χρόνου των δικαστικών διακοπών, αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των Δικαστηρίων, ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας μας, κατάργηση των αιρετών διοικήσεων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και στη Δικαιοσύνη, χωροταξική ανακατανομή των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και υποκατάσταση του δικαστή από τους αλγόριθμους, αύξηση των παραβόλων, ώστε να γίνει ακόμα δυσκολότερη η πρόσβαση του πολίτη στον φυσικό του δικαστή προς όφελος των εταιριών διαμεσολάβησης. Είναι όλα θέματα που έχουν ήδη τεθεί φανερά από αρμόδιους αξιωματούχους, που έχουν συζητηθεί σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από πολιτικούς, πανεπιστημιακούς, δικαστικούς λειτουργούς. Την ίδια στιγμή μένουν εκκρεμή ζητήματα που για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Η επεξεργασία του ΚΟΔΚΔΛ είχε ήδη ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2019 από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στην οποία είχα την τιμή να εκπροσωπώ την Ένωση μαζί με την συνάδελφο κ. Ερμίδου. Η προώθηση των αλλαγών αυτών, που θα επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητά μας και έχουν θετικό πρόσημο, είναι στις προτεραιότητές μας.

Το διακύβευμα για την επόμενη διετία είναι κρίσιμο. Ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της Ένωσης, ποια πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορέσει να αποτρέψει τους αρνητικούς σχεδιασμούς για τη Δικαιοσύνη;  Ποιος θα μπορέσει να εκπροσωπήσει καλύτερα τους συναδέλφους και να προωθήσει τα αιτήματά μας; Ποια ομάδα απέδειξε έμπρακτα ότι έχει την τόλμη και τη διάθεση να εργαστεί για να ζωντανέψει και πάλι την Ένωση και να την βγάλει από την απομόνωση, το τέλμα και την αδράνεια; Ποτέ στο παρελθόν η Ένωση δεν είχε δημόσιο λόγο σε όλα τα θέματα που αφορούν στη Δικαιοσύνη και τους Λειτουργούς της, ποτέ άλλοτε δεν ανέπτυξε τέτοια πολύμορφη δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα.

Η ομάδα των κκ Σαλάτα – Λυμπερόπουλου στήριζε απόλυτα το «ενωτικό» Προεδρείο την τριετία 2016-2019 όταν η Ένωση εξέδωσε δεκάδες Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου στις αντιπαραθέσεις με την τότε Κυβέρνηση. Μετά το καλοκαίρι του 2019 υπήρξε πλήρης μεταστροφή των θέσεων και απόψεων που διατύπωνε μέχρι τότε (πχ στο θέμα της διαμεσολάβησης), προσπάθεια συγκάλυψης των θέσεων της Ένωσης όταν είναι αντίθετες με κυβερνητικές επιλογές (πχ επιμονή για να μην αποσταλεί η θέση της Ένωσης για τον τρόπο δίωξης της κακουργηματικής απιστίας στη Βουλή των Ελλήνων όπως μας ζητήθηκε στις 6 Νοεμβρίου), πρωτοφανής συμβιβασμός σε κάθε κυβερνητικό μέτρο που ελήφθη σε επίπεδο λειτουργίας των Δικαστηρίων (πχ μείωση κονδυλίων για το ΤΑΧΔΙΚ), της Δικαιοσύνης (απόσπαση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μεταφορά της στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), της κατάστασης των δικαστικών λειτουργών (πχ ανακατανομή θέσεων Προέδρων Εφετών- Εφετών). Έφθασαν στο σημείο να αρνηθούν ρητά να υποστηρίξουν συναδέλφους, όταν Υπουργοί της Κυβέρνησης και συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών πίεζαν Εισαγγελείς και ζητούσαν τον πειθαρχικό τους έλεγχο, διότι δεν άσκησαν ποινικές διώξεις, έτσι όπως οι μηνυτές επιθυμούσαν. Προτίμησαν να αφήσουν εκτεθειμένους τους συναδέλφους παρά να έρθουν σε αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση. Υποχρεώθηκε τότε (16-1-2019) μόνος του ο Πρόεδρος της Ένωσης να εκδώσει ανακοίνωση καταδίκης αυτής της πρακτικής. Δεν είναι μυστικό, εξάλλου, ότι ο κ. Λυμπερόπουλος ήταν η αφορμή για να ζητήσουμε το 2015 την τροποποίηση του άρθρου 15 παρ. 7 του Καταστατικού μας, ώστε να θεωρηθεί ασυμβίβαστη η άσκηση καθηκόντων μέλους του ΔΣ με τη θέση αποσπασμένου δικαστικού λειτουργού ως συμβούλου του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο κ. Λυμπερόπουλος δεν ήταν βέβαια ο μοναδικός που κατείχε θέση «αποσπασμένου συμβούλου».

Η ομάδα της κ. Στενιώτη είναι οι συνεργάτες και διάδοχοι της ομάδας της κ. Θάνου. Η κ. Στενιώτη διετέλεσε τότε Γενική Γραμματέας του ΔΣ ενώ μετά την αποχώρηση της πρώην Προέδρου της Ένωσης χρίστηκε από αυτήν διάδοχός της. Οδήγησε την Ένωση το 2015 σε μια θλιβερή καταστατική Γενική Συνέλευση που κανείς μας δεν ξεχνάει. Δεν στήριξαν ως ομάδα ποτέ κανέναν συνάδελφο ούτε με ανακοίνωση ούτε στην πράξη, παρά μόνο την κ. Θάνου στην αντιδικία της με τον καθηγητή Τσακυράκη. Χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης και τα Δικαστικά Νέα αποκλειστικά για προβολή των δικών τους θέσεων και δεν επέτρεπαν την δημοσίευση άρθρων άλλων μελών του ΔΣ. Στα χρόνια που είχαν τη διοίκηση της Ένωσης, οι Γενικές Συνελεύσεις φυλλορροούσαν με ελάχιστες συμμετοχές, απαξιωμένες από τους ίδιους τους συναδέλφους. Η πρακτική των δωρεών και των χορηγιών προς την Ένωση από επιχειρηματίες και τράπεζες είχε γίνει συνήθεια. Η κ. Στενιώτη τάχθηκε φανερά υπέρ της υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης, ενώ παλαιότερα την απέρριπτε.

Η «κοινή» πλέον ομάδα των κκ. Σαλάτα- Λυμπερόπουλου- Στενιώτη- Νάστα όχι μόνο δεν αντέδρασε στην μείωση των δικαστικών διακοπών αλλά πλειοδότησε υπέρ του μέτρου με αρθρογραφία υποστηρίζοντας την ανάγκη επιβολής του λόγω των συνθηκών και χαρακτηρίζοντας «σενάρια συνομωσίας» τα επιχειρήματά μας για τον διαφαινόμενο μόνιμο χαρακτήρα του. Κανένα άρθρο, καμία ανακοίνωση, καμία λέξη δεν βρήκαν να γράψουν για το θέμα των δικαστικών διακοπών, αν και λαλίστατοι το προηγούμενο διάστημα εξέδιδαν ανακοινώσεις ακόμα και για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας!!! Μόνο μετά την ψήφιση της ρύθμισης αναγκάστηκαν εκ του ασφαλούς να πάρουν θέση και να την στηρίξουν προς απογοήτευση όλων. Για το λόγο και μόνο αυτό είναι απολογούμενοι και υπόλογοι στους συναδέλφους τους. Μετά τις εξαγγελίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για σχέδιο κατάργησης της ισοβιότητας των δικαστικών λειτουργών, κατάργησης της επετηρίδας και πολλών περιφερειακών δικαστηρίων, μείωση του αριθμού των δικαστών, η “κοινή ομάδα” όχι μόνο δεν αντέδρασε αλλά πραγματοποίησε επίσκεψη ως προσωρινή διοίκηση στον κ. Πικραμμένο, δηλώνοντας μάλιστα ότι ο κ. Αντιπρόεδρος σέβεται τον θεσμικό μας ρόλο.

Όλες οι παραπάνω ομάδες είναι βέβαιο ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία, λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και δεν έχουν λόγο να μην συνεργαστούν την επομένη των εκλογών. Τους ενώνει η επιδίωξη για μια Ένωση υποταγμένη, συναινετική σε  κάθε κυβερνητική επιλογή, χωρίς φωνή, χωρίς λόγο, χωρίς αγωνιστικότητα. Για να πετύχουν τους σκοπούς τους καταστρατήγησαν το Καταστατικό αρνούμενοι να συναινέσουν στην διεξαγωγή νόμιμων εκλογών, οδήγησαν την Ένωση στα Δικαστήρια για ορισμό προσωρινής διοίκησης, περιφρόνησαν την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων τους που μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία απαίτησαν σε ποσοστό 92% άμεσες εκλογές, χωρίς διορισμό προσωρινής διοίκησης

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα γεγονότα και οι εξελίξεις μας υποχρεώνουν να διεκδικήσουμε ως Ομάδα την πλειοψηφία του ΔΣ. Ζητούμε να μας εμπιστευτείτε όχι σε επίπεδο διακηρύξεων και λόγων, αλλά με βάση τα πεπραγμένα μας την προηγούμενη τετραετία. Τούτη την ώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία με καμία ομάδα για τους λόγους που πιο πάνω διατύπωσα. Το τοξικό κλίμα στο ΔΣ, που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες με αποκλειστική ευθύνη όλων των παραπάνω ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν από κοινού και μεθοδευμένα τη σύγκρουση, ελπίζοντας ότι θα ξεχαστούν οι τεράστιες ευθύνες τους σε θέματα που σκανδάλισαν την αξιοπρέπεια και την ηθική όλων μας, θα πρέπει να εξαλειφθεί.  Είναι η στιγμή να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να πάμε την Ένωση ακόμα πιο μπροστά ελεύθερη και αδέσμευτη από βαρίδια που αποτελούν τροχοπέδη στο έργο μας ή εάν θα γυρίσουμε στο παρελθόν και θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον μας.

 

Οι θέσεις μου στην ομάδα Εργασίας για το ν. 3869/2010 και οι λόγοι των προσωπικών επιθέσεων. Ακριβής Ερμίδου Ειρηνοδίκη Α’ Αθηνών

Οι θέσεις μου στην ομάδα Εργασίας για το ν. 3869/2010
και οι λόγοι των προσωπικών επιθέσεων.  

Ακριβής Ερμίδου Ειρηνοδίκη Α’ Αθηνών 

————————-

Εν όψει των επερχομένων αρχαιρεσιών  της ΕΔΕ , κάποιες απο τις συνδικαλιστικές ομάδες  επικουρούμενες από δήθεν  ανεξάρτητους υποψηφίους , έχουν τις τελευταίες ημέρες εξαπολύσει εις βάρος μου  προσωπικές επιθέσεις ,   με πρόσχημα δήθεν την αντίθεσή στους στο σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επίσπευση των  εκκρεμών αιτήσεων του νόμου 3689/2010.

 Ηδη με την  επιστολή  μου ,που δημοσιεύθηκε την 17/7/2020, ενημέρωσα τους συναδέλφους μου για τους βασικούς άξονες στους οποίους κινήθηκε η Ομάδα Εργασίας  που συστήθηκε  με αντικείμενο τη μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 και κατέθεσε πόρισμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αναφορικά με το  επεξεργαζόμενο ήδη νομοσχέδιο,  το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και επι του οποίου βέβαια καθένας μπορεί να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και να  υποβάλλει προτάσεις.

Εκείνο όμως που παραβλέπουν   ή συνειδητά υποβαθμίζουν όσοι , στην παρούσα χρονική στιγμή  , επινοούν συνδικαλιστικά προεκλογικά πυροτεχνήματα , είναι  ότι το συγκεκριμένο σχέδιο της Επιτροπής,   προβλέπει  και ρυθμίζει  την διαδικασία επίσπευσης των εκκρεμών  αιτήσεων , αφού προηγουμένως και με την δική μου   συμβολή,  ελήφθησαν   υπόψη  τέσσερα βασικά σημεία που έθεσα  στην   ομάδα εργασίας   και έγιναν αποδεκτά. Ειδικότερα:

Α)  οτι ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών αιτήσεων πρέπει να  γίνει απο τα ίδια τα Ειρηνοδικεία στα οποία εκκρεμούσαν οι εν λόγω υποθέσεις διότι    είχε υποβληθεί η πρόταση  από θεσμικούς φορείς , να συγκεντρωθούν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών  όλες  οι αιτήσεις που εκκρεμούσαν στα περιφερειακά Ειρηνοδικεία της Αττικής,   αφού  υπήρχε  έντονη η δυσπιστία    όλων των εμπλεκομένων φορέων  ,για την  επιτυχία της όποιας διαδικασίας επίσπευσης. Και αυτό διότι    το Ειρηνοδικείο Πειραιά ,το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο Ειρηνοδικείο της Επικράτειας, δεν είχε εναρμονίσει τον κανονισμό λειτουργίας του και  δεν είχε προβεί σε επαναπροσδιορισμό επαρκών αιτήσεων  , με   συνέπεια να  εκκρεμούν  σ΄αυτό   περίπου 9.000  αιτήσεις,    οι δε συνάδελφοι που υπηρετούσαν στο αντίστοιχο τμήμα χρεώνονταν  μέγιστο αριθμό δικογραφιών  80-90 ετησίως. Με βάση τα ανωτέρω  γεγονότα που προέκυπταν απο τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία,  η ομάδα εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι  με τους ίδιους ρυθμούς, η όποια προσπάθεια επίσπευσης  θα έπεφτε  στο κενό. Για το λόγο αυτό μάλιστα ζητήθηκε   η  ακρόαση των Προϊσταμένων  των Ειρηνοδικείων Αθηνών και  Πειραιώς ώστε  να εισφέρουν τις απόψεις τους  επι του ανωτέρω κρίσιμου ζητήματος. Πράγματι στην συνεδρίαση της  10/3/2020 παρέστη η Διοίκηση του Ειρηνοδικείου Αθηνών , αφού προγουμένως είχε αποστείλει  στην Επιτροπή  και πλήρως αναλυτικό έγγραφο  με τις απόψεις  της, καθώς και   η Διευθύνουσα  το   Ειρηνοδικείο Πειραιά  , συνοδευόμενη    από  έτερο συνάδελφο που υπηρετεί στο Δικαστήριο αυτό , οι οποίοι (   συνάδελφοι του Ειρηνοδικείου Πειραιά)    ,  αφού παρουσίασαν και προφορικά  τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας τους,  εξέφρασαν την άποψη   ότι το προτεινόμενο σχέδιο ήταν υλοποιήσιμο,  και ότι  είχαν την  θέληση    να προβούν στην   τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δικαστηρίου και  στον καθορισμό ενός αριθμού χρέωσης λογικού , εντός των ανθρωπίνων δυνατοτήτων ( μάλιστα απο τους ίδιους  αναφέρθηκε ως  εφικτός αριθμός χρέωσης οι   150-180  δικογραφίες  ετησίως για κάθε δικαστή) .

 Συνεπώς, σε πρώτη φάση,  με την πρότασή μου για επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών αιτήσεων από τα Ειρηνοδικεία στα οποία αυτές  εκκρεμούν και  που έγινε αποδεκτή πέτυχα : α] να μην κληθούν οι συνάδελφοι του Ειρηνοδικείου Αθηνών να χρεωθούν εκ νέου ,  αφού   τα τελευταία χρόνια  είχαν καταβάλει  ιδιαίτερη προσπάθεια και  κόπο  και υπερχρεώθηκαν ετησίως με περισσότερες από 200 υποθέσεις ο καθένας ,εκπληρώνοντας  ευσυνείδητα το υπηρεσιακό  τους καθήκον, έτσι ώστε   μια περαιτέρω επιβάρυνση θα συνιστούσε  μια αδιανόητη τιμωρία  για την επιμέλειά τους,   β] Υπεράσπισα ενώπιον των μελών της Ομάδας Εργασίας τους συναδέλφους μου Ειρηνοδίκες του Ειρηνοδικείου Πειραιά,  οι οποίοι για λόγους που δεν ήταν  της αρμοδιότητάς μας  να ερευνηθεί ,   είχαν επιδείξει αδυναμία διαχείρισης  όλου αυτού του όγκου των εκκρεμών αιτήσεων.

Β) Απέτρεψα  με επιχειρήματα , την υιοθέτηση  πρότασης   να  προβλεφθεί ως υποκατάστατο όργανο για τον επαναπροσδιορισμό και τις χρεώσεις σε Ειρηνοδίκες, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της Περιφέρειας ,  σε περίπτωση που ο αρμόδιος προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου δεν προέβαινε στην χρέωση   της υπόθεσης  εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.   Και αυτό διότι  μια τέτοια τυχόν ρύθμιση θα  συνιστούσε  υποβάθμιση του ρόλου του προϊσταμένου των Ειρηνοδικείων   και ανεπίτρεπτη ,απο τον ΚΟΔΚΔΛ., παρέμβαση του Προέδρου Πρωτοδικών στην διοίκηση του Ειρηνοδικείου  με την υποκατάσταση και φυσικά ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων .

Γ) Εξασφάλισα ότι μετά το κλείσιμο της δικογραφίας, η υπόθεση θα διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Ειρηνοδικείου, ο οποίος θα προβαίνει στη χρέωση της υπόθεσης σε Δικαστή, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του οικείου Δικαστηρίου. Δηλαδή εξασφαλίσθηκε το αυτονόητο -που  δυστυχώς δεν ήταν αυτονόητο για όσους δεν γνωρίζουν τις υπερχρεώσεις   των  δικαστών-  ότι δεν θα μπορεί να χρεωθεί κάποιος συνάδελφος αριθμό δικογραφιών πέραν των όσων  προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του δικαστηρίου . Με το τρόπο αυτό δινόταν  η διακριτική ευχέρεια στον Προιστάμενο  του  Ειρηνοδικείου να διαχειρισθεί ενεργητικά τις χρεώσεις στους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να αποτραπούν άδικα αποτελέσματα και να μην παρατηρηθεί εκ νέου το φαινόμενο της υπερχρέωσης    με εξωπραγματικούς αριθμούς δικογραφιών , όπως είχε συμβεί τα έτη 2015 -2018.

Δ) Αναγνωρίσθηκε  απο τα μέλη της ομάδας εργασίας  ότι για την επιτυχία της όποιας προσπάθειας επίσπευσης των εκκρεμών αιτήσεων , απαιτείται η ενίσχυση των επιβαρυμένων Ειρηνοδικείων  αφενός με την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων  , αφετέρου  με την  τοποθέτηση ακόμη και υπεραρίθμων   απο τις προσλήψεις που θα γίνονταν τα  έτη 2020-2021 , έτσι ώστε τα Ειρηνοδικεία αυτά , να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε μια νέα προσπάθεια επίσπευσης , με δεδομένο ότι τα περισσότερα  εξ αυτών   ( κυρίως της  Αττικής ) ,   είχαν προβεί σε επαναπροσδιορισμό  των αιτήσεων των υποθέσεων που εκκρεμούσαν μετά την 31.12.2018 όπως επίτασσε ο νόμος 4336/2015,  με συνέπεια την υπερχρέωση  των Ειρηνοδικών..

Επίσης και αναφορικά με την δήθεν  επικαλούμενη αντισυνταγματικότητα των προτεινομένων ρυθμίσεων ,ισχυρίζονται οι    αντιτιθέμενοι συνάδελφοι με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους,  ότι επέρχεται κατάργηση της δημοσιότητας της δίκης,  συγχέοντας    την καθιέρωση της έγγραφης διαδικασίας και την  έλλειψη προφορικότητας στην προβολή των εκατέρωθεν ισχυρισμών, με την έλλειψη δημοσιότητας, ζήτημα για το οποίο αναλυτικά έχω αναφερθεί στην απο 17.7.2020 δημόσια  ανάρτησή μου, παραπέμποντας στην αιτιολογία που περιέχεται  στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας.  Ωστόσο για το ζήτημα αυτό  για το οποίο  έχουν υποστηριχθεί διάφορες επιστημονικές απόψεις,  μπορεί κάποιος να κραυγάζει για  αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων και μάλιστα με ανοίκειες επιθέσεις στο πρόσωπό μου;

Γίνεται επομένως σαφές ότι όλες οι δημόσιες αντιδράσεις των τελευταίων ημερών  μέσω αρθρογραφίας, που περιέχουν – εκτός απο  καλοδεχούμενη κριτική – προσβλητικά υπονοούμενα για την επιστημονική κατάρτιση τη δική μου αλλά και των  άξιων  συναδέλφων μου Ειρηνοδικών κ.κ. Γ. Δελή και  Β. Φούρκα , οι οποίοι   προτάθηκαν  απο την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών  και συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας, και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν αξιοσημείωτο επιστημονικό συγγραφικό έργο  τιμώντας το κλάδο μας, σκοπό έχουν μόνο και μόνο την αλίευση ψήφων απο την μεγάλη δεξαμενή των 916 Ειρηνοδικών.

Οι συνάδελφοι Ειρηνοδίκες  και κυρίως οι νεώτεροι, θα μπορέσουν με μία απλή αναδρομή στα έντυπα ή   ηλεκτρονικά δικαστικά νέα  (  έκδοσης της ΕΔΕ)   να πληροφορηθούν  τις θέσεις, τις προτάσεις και  τα πεπραγμένα  , των  συνδικαλιστικών ομάδων κατά τη τελευταία τουλάχιστον 10ετία, ώστε να   διαπιστώσουν   ποιός ασχολήθηκε με το κλάδο μας , ποιος ανέδειξε τα  προβλήματα και ποιος προώθησε τα αιτήματά μας , ( θυμίζω ενδεικτικά και  επιγραμματικά :  Υποθηκοφυλακεία,  Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ,  Σεμινάρια για νέους Ειρηνοδίκες,  Ημερίδα Ειρηνοδικών, Ενορκες Βεβαιώσεις κλπ]. Θα δώσουν τότε ηχηρή απάντηση σε όσους επιδιώκουν με αποπροσανατολιστικά μέσα , να εμποδίσουν την πρόοδο προς τις θεσμικές μεταβολές του  κλάδου μας και να γκρεμίσουν   την ομόνοια και την αλληλεγγύη μεταξύ μας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ελευθερίας Κώνστα Εφέτη, Υποψήφια για το ΔΣ της ΕΔΕ

Στιγμιότυπο 2020-07-28, 11.28.19 πμΑγαπητοί συνάδελφοι, το Ενωτικό Προεδρείο όταν σχηματίστηκε εξυπηρετούσε μια αναγκαιότητα αλλά και απαίτηση των συναδέλφων, οι οποίοι είχαν κουραστεί από τις συνεχείς αντιπαραθέσεις. Λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα με γνώμονα τον αλληλοσεβασμό. Ό,τι πέτυχε ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και όχι ενός ή δύο ατόμων και δη του μειοψηφικού προεδρείου όπως επιχειρείται σήμερα να παρουσιαστεί. Ακόμα και η πρόσφατη επιτυχής ρύθμισης για εισαγωγή των ειρηνοδικών στην ΕΣΔι, αλλά και η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων μας, εμφανίζεται ως έργο ενός ατόμου, ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική, διότι η Ένωση απαιτεί συνοχή και συλλογική προσπάθεια.

Παρότι η συνέχεια δεν ήταν ενθαρρυντική, το Ενωτικό  Προεδρείο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα. Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη, πέραν από τις όποιες διαφορές μας, όλοι μας, ο ειρηνοδίκης, ο πρωτοδίκης, ο εφέτης, ο αεροπαγίτης να δράσει με στόχο ένα κοινό σκοπό: την επαναφορά της ηρεμίας και της δημοκρατικής λειτουργίας του ΔΣ, με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία διαταράχτηκε με την δημιουργία, για πρώτη φορά κατά τη λειτουργία της ένωσης, μειοψηφικού προεδρείου! Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις άγονες αντιπαραθέσεις, στην εκτόξευση απρεπών για δικαστές χαρακτηρισμών, στην κομματικοποίηση και στην λογική του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Πρέπει η Ένωση να ξαναβρεί το βηματισμό της, να προτάξει την επιστημονική ιδιότητά της, αλλά και να μην αδιαφορήσει για την διατήρηση των μισθολογικών κεκτημένων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καλλιεργώντας προς τούτο τις θεσμικές επαφές με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, χωρίς κραυγές και διχαστικό λόγο.

Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία της Δικαιοσύνης πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες, ώστε ο μέσος δικαστικός λειτουργός (δικαστής & εισαγγελέας) να αισθάνεται ήρεμος, ήσυχος, νηφάλιος και απερίσπαστος. Ο άνθρωπος δικαστής που με αυταπάρνηση ανταποκρίνεται με επάρκεια στα καθήκοντά του παρά τον τεράστιο φόρτο εργασίας, εργάζεται καθημερινά, χωρίς ωράριο, χωρίς σαββατοκύριακα, χωρίς διακοπές. Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, είναι πιθανό όσο και να προσπαθεί, να υποπέσει σε λάθη ή να παρουσιάσει παροδική κάμψη στην υπηρεσιακή του απόδοση. Αυτός ο δικαστής πρέπει να προστατευθεί για μπορέσει να σηκώσει το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί σε μια κοινωνία με έντονο συγκρουσιακό προσανατολισμό. Γιατί είναι δύσκολο ο οποιοσδήποτε από εμάς να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όταν οι πάντες είναι έτοιμοι να του επιτεθούν για την οιαδήποτε απόφασή του, στο παραμικρό σφάλμα του, είτε ακόμη κι στη λήψη μιας ορθής απόφασης, ανάλογα με τα συμφέροντα που θίγονται, ιδίως όταν η υπόθεση που χειρίζεται βλέπει το φως της δημοσιότητας. Όταν η αναφορά οποιουδήποτε κακόπιστου ή ιδιόρρυθμου διαδίκου – ενίοτε δε και πολιτικών παραγόντων προκαλεί αυτόματα πειθαρχικό έλεγχο και καλείται για παροχή εξηγήσεων. Εδώ ό ρόλος της Ένωσης είναι καθοριστικός, καθώς είναι η ασπίδα προστασίας κάθε δικαστή, χωρίς λογικές περί ορθής ή μη κρίσης, όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.

Με τις σκέψεις αυτές ευελπιστώ στην στήριξή σας  στις επερχόμενες κηρυχθείσες για την 6η και 13η Σεπτεμβρίου 2020 εκλογές προς ανακήρυξη διοικητικού συμβουλίου για την Ένωσής μας, θέτω υποψηφιότητα και διεκδικώ την ψήφο σας για την συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, από κοινού με εκλεκτούς συναδέρφους με προεξέχοντος τον Τάκη Λυμπερόπουλου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                  Ελευθερία Κώνστα

                                                                  Εφέτης

                                                                  Υποψήφια για το ΔΣ της ΕΔΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μιχαήλ Τσέφα, Πρωτοδίκη

Διαπιστώσεις και Προτάγματα

Στιγμιότυπο 2020-07-28, 11.25.32 πμ-Συνάδελφοι, αποφάσισα να συμμετάσχω στις  επικείμενες εκλογές  ως υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την ομάδα των Χριστόφορου Σεβαστίδη, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Παντελή Μποροδήμου, Αικατερίνης Ντόκα, Αικατερίνης Μάτση, Ιωάννας Ξυλιά και Έφης Κώστα, για να συμβάλλω με τις δυνάμεις μου και εγώ σε μια συλλογική προσπάθεια  που γίνεται με επικεφαλής τον κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη για τη διαρκή βελτίωση της θέσης του  Έλληνα Δικαστή, τόσο ως φορέα της τρίτης Συνταγματικής Λειτουργίας, αλλά και ως ενός σκληρά εργαζόμενου κρατικού λειτουργού. Στη στόχευση αυτή, πιστεύω ότι ο Δικαστής   πρέπει να έχει δυναμική θέση στην κοινωνία και στις σχέσεις του με την εκτελεστική εξουσία αλλά και με όλους όσους υπηρετούν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, με όρους βέβαια καλόπιστης συνεργασίας και σεβασμού, αλλά και με αυτοπεποίθηση. Η απαθής στάση και η «τήρηση αποστάσεων» ασφαλώς είναι υπηρεσιακή υποχρέωση του Δικαστή κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο ακροατήριο, δεν είναι όμως χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει σε όσα τον αφορούν ως σκληρά εργαζόμενο με υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του  και σε όσα σημαντικά αφορούν την κοινωνία της οποίας είναι μέλος.

– Το άνοιγμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια  προς όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως του τόπου όπου υπηρετούν και του βαθμού τους, έχει δώσει μια ανανεωτική πνοή στη λειτουργία της. Οι συνάδελφοι μπορούμε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ένωσής μας να επικοινωνούμε άμεσα και να έχουμε γνώση «σε πρώτο χρόνο» όλων των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται, όπως των δελτίων τύπου, των ανακοινώσεων, των αποφάσεων βέβαια του Δ.Σ., αλλά και του περιεχομένου των θέσεων των μελών του (Δ.Σ.), τόσο στις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται, όσο και ευρύτερα. Διαμορφώθηκε λοιπόν ένα σύστημα διαφανούς λειτουργίας της Ένωσης. Μπορεί βέβαια κάποιος συνάδελφος να θεωρήσει ότι αυτή η δημοσιοποίηση, σε μερικές περιπτώσεις που αφορούν την προβολή των αντίθετων θέσεων των μελών του Δ.Σ., βλάπτει,  ωστόσο δεν μπορεί να αρνηθεί, ότι ο διαφανής  τρόπος λειτουργίας που έχει επιτευχθεί σήμερα στην Ένωση, είναι δείγμα δημοκρατίας,  ότι έχει διαμορφώσει ένα χώρο καθαρό, απομακρυσμένο από την καχυποψία για πράγματα  που μπορεί να λειτουργούν «εν κρυπτώ». Έτσι ο κάθε συνάδελφος, μπορεί αυθεντικά, χωρίς «ενδιάμεση» πληροφόρηση να μαθαίνει για τη διοίκηση της  Ένωσης, να διαμορφώνει τη δική του άποψη και θέση και να αναγνωρίζει με όρους ουσίας ποιος από αυτούς που τον εκπροσωπούν και πρόκειται στις επικείμενες εκλογές να τον εκπροσωπήσουν μπορεί να τον υπερασπιστεί χωρίς περιστροφές ή δεύτερες σκέψεις, χωρίς στρογγυλέματα που τελικά ωφελούν λίγους, αλλά με θέσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν ξεκάθαρα «φανερά μπροστά» στην ικανοποίηση όλων των συναδέλφων ανεξαρτήτως βαθμού.

– Στο άνοιγμα της Ένωσης που προανέφερα  και στην ανανεωτική της πορεία,  ενισχυτικό στοιχείο αποτέλεσε η ενδυνάμωση των περιφερειακών οργάνων της που επίσης έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.  Αναφέρομαι στις Εφετειακές Επιτροπές των περιφερειών των Εφετείων της Χώρας που προβλέπει το καταστατικό μας. Οι Εφετειακές Επιτροπές της Ένωσής μας, καλούνταν συστηματικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τα διατυπώσουν τις θέσεις τους και διαμορφώθηκε ένα κλίμα όχι τυπικής πρόσκλησης, αλλά ειλικρινούς, καλόπιστης υποδοχής και ακρόασης των θέσεων των Εφετειακών Επιτροπών ως ένα ακόμη μέσο αντιπροσώπευσης των συναδέλφων της περιφέρειας, προς υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.   Οι Εφετειακές Επιτροπές έτσι, βγήκαν από τον ρόλο της υποβολής αιτημάτων οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, όπως οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δικαστηρίων τους,  για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων ή εκδρομών, που ασφαλώς αποτελεί κεντρικό άξονα στη λειτουργία και τον προορισμό τους  για τη διευκόλυνση της υπηρεσιακής και κοινωνικής ζωής των συναδέλφων που υπηρετούν στη περιφέρεια,  αλλά απέκτησαν και περιεχόμενο ευρύτερο, έχοντας τη δυνατότητα να παίρνουν θέση και να εκφράζουν στο Δ.Σ. θεσμικά, τις αντιδράσεις και τις απόψεις της περιφέρειας απέναντι σε ζητήματα  κεντρικά που επηρεάζουν την υπηρεσιακή ζωή των δικαστών και έχουν άμεση επίδραση και στους υπηρετούντες στην περιφέρεια.

-Τα θετικά αυτά στοιχεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που προείπα (άνοιγμα της Ένωσης προς όλους τους συναδέλφους, ενδυνάμωση των Εφετειακών Επιτροπών),  τα οποία αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν επί Προεδρίας του κ.Χριστόφορου Σεβαστίδη, ήταν αυτά που με έκαναν να έρθω πιο κοντά στην Ένωση, να τα δω σε όλη τους την έκταση λόγω της συμμετοχής μου στην Εφετειακή Επιτροπή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών και να αποφασίσω να λάβω μέρος στις επικείμενες εκλογές ως υποψήφιος  για το Δ.Σ. Με βάση όσα εξέθεσα, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ένωση και τα ζητήματα που προέκυψαν για τα  οποία έχω γράψει και τοποθετηθεί  πιο αναλυτικά στο πρόσφατο παρελθόν με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Πατρών, ιδίως με την ψήφιση της αποσπασματικής τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί ανακατανομής των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών (άρθ. 38 ν. 4640/2019), πιστεύω ότι τα προτάγματα για τη νέα διετία στην Ένωσή μας πρέπει να είναι:

1)  Η κατοχύρωση της υπηρεσιακής σταθερότητας του Δικαστικού Λειτουργού.  Αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η προαναφερόμενη (του άρθ. 38 ν. 4640/2019) καθώς και η πλέον πρόσφατη (άρθ. 62παρ.1 ν. 4689/2020, ΦΕΚ Α΄103/27.05.2020) που με παρόμοιο τρόπο καθόρισε τις θέσεις Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών, οι οποίες μετέβαλαν «με μιας» τον υπηρεσιακό χάρτη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και του Εφέτη και αντίστοιχα  στο βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών και Αντεισαγγελέα Εφετών, προκαλώντας τριγμούς σε όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να υπάρχουν.  Ο  Δικαστικός Λειτουργός, πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του σε ένα σταθερό υπηρεσιακό και εργασιακό περιβάλλον, όσον αφορά τις μεταθέσεις του, τη χρέωση των υποθέσεών του,  τις προαγωγές του, τη δυνατότητα συνυπηρέτησης με τον σύζυγό του, τις απολαβές του, με κανόνες ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας. Οι νέες θέσεις που προκύπτουν λόγω υπηρεσιακών αναγκών, πρέπει να κατανέμονται αναλογικά σε όλους τους βαθμούς αφού οι βαθμοί των Δικαστικών Λειτουργών  δεν έχουν στεγανά αλλά ο ένας βαθμός εξαρτάται από τον άλλον. Πρέπει δε να λαμβάνεται πρόνοια στο ευαίσθητο αυτό σημείο, αφού η παραγνώριση αυτής της ιδιαιτερότητας δημιουργεί δύο κατηγορίες Δικαστικών Λειτουργών, αυτών που ευνοούνται από τη συγκυρία και γρήγορα προάγονται και τους άλλους, που θα συνεχίσουν «να κάνουν τη δουλειά», αλλά να μην αντιδρούν και να μένουν καθηλωμένοι στο κατώτερο βαθμό, ελπίζοντας στην   νομοθετική συγκυρία, δηλαδή στην τύχη, για να προαχθούν και αυτοί και να ανελιχθούν υπηρεσιακά. Η Ένωσή μας λοιπόν πρέπει να ενεργεί με στόχο την ωφέλεια και την προοπτική όλων των Δικαστικών Λειτουργών, με σταθερούς κανόνες ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ιδωθεί και η  περαιτέρω εξασφάλιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων  όπως είναι η άμεση αναγνώριση όλων των ετών  ασφάλισης πριν την εισαγωγή μας στο Δικαστικό Σώμα. Τα χρόνια ασφάλισης των συναδέλφων που εργάστηκαν πριν εισέλθουν στο Δικαστικό Σώμα σε οποιαδήποτε εργασία και με οποιαδήποτε ασφάλιση, δηλαδή είτε ως δικηγόροι, είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, πρέπει να αναγνωριστούν και να λαμβάνονται υπόψη στον συνολικό συντάξιμο χρόνο εργασίας, λόγω των ειδικών προϋποθέσεων που υπάρχουν για την εισαγωγή μας στο Δικαστικό Σώμα.

2) Η παγίωση και περαιτέρω ενίσχυση του ανοίγματος της λειτουργίας της Ένωσης προς τους συναδέλφους, καθώς και επιπλέον ενίσχυσης των Εφετειακών Επιτροπών.  Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την επέκταση και βελτίωση των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με την περαιτέρω διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων στην περιφέρεια, ακόμη και γενικών συνελεύσεων.  Ως προς τις Εφετειακές  Επιτροπές, πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή τους με τις νέες Εφετειακές περιφέρειες και τις  πιο απομακρυσμένες, όπως ενδεικτικά  του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Λαμίας, Καλαμάτας, Θράκης, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Δυτικής Μακεδονίας, Αιγαίου, Δωδεκανήσου.

-Συνάδελφοι, η υπεράσπιση και η ενδυνάμωση με τη συμμετοχή μας, της λειτουργίας της Ένωσης, είναι προς όφελος όλων και καθενός από εμάς ξεχωριστά, καθώς ο βασικός τελικά προορισμός της Ένωσής μας, είναι η αλληλέγγυα στάση της και η δημόσια συλλογική προάσπιση μέσω των εκπροσώπων μας των συναδέλφων Δικαστών και Εισαγγελέων στην άσκηση του δικαιοδοτικού τους  έργου. Ο Δικαστής και ο Εισαγγελέας έχει μοναχικό δρόμο στην άσκηση των καθηκόντων του. Η συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών  κατ΄άρθ. 87παρ.1 Σ, είναι ασφαλώς ένα υψηλό προνόμιο με βαρύ θεσμικό και πραγματικό περιεχόμενο. Τούτο όμως δεν αναιρεί τον μοναχικό μας δρόμο  κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού μας έργου, όταν μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η κρίση μας έχει συνέπειες με  έντονο αντίκτυπο στην κοινωνία και ακολουθείται από κριτική η οποία λαμβάνει διαστάσεις και δημιουργεί πιέσεις. Σοφά λοιπόν ο συνταγματικός νομοθέτης προέβλεψε ένα ισχυρό αντίβαρο υπέρ του Δικαστή και του Εισαγγελέα στον μοναχικό του αυτό δρόμο, τη δυνατότητά του να συγκροτεί ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων κατ΄άρθ.89 παρ.5 Σ. Να μπορεί δηλαδή να οργανώνει και να μετέχει σε συλλογικά όργανα που τον στηρίζουν στην ανεπηρέαστη άσκηση των καθηκόντων του ώστε να διευκολύνεται το δικαιοδοτικό του έργο.  Αυτή η συλλογική του δυνατότητα όπως εκφράζεται μέσω των Δικαστικών Ενώσεων, μπορεί και πρέπει να είναι ο άοκνος  υπερασπιστής του  Δικαστικού Λειτουργού,  ώστε να νιώθει την αλληλεγγύη των συναδέλφων του τόσο στην εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση αλλά και στην άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου. Καταλήγοντας,  μέλημά μου από τη δική μου θέση,  θα είναι το συνεχές και σταθερό άνοιγμα της Ένωσής μας και των δράσεών της προς τους συναδέλφους αλλά και προς την κοινωνία και η περαιτέρω υπηρεσιακή και θεσμική μας κατοχύρωση για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων μας. Σας καλώ προς την κατεύθυνση αυτή να ψηφίσετε όλα τα μέλη της ομάδας μας.

Δήλωση υποψηφιότητας Δημητρίου Δημητριάδη, για τις εκλογές της ΕΔΕ

Στιγμιότυπο 2020-07-27, 2.37.08 μμΑγαπητοί, Συνάδελφοι, Σας παραθέτω παρακάτω τις προτάσεις μου για τους Ειρηνοδίκες ενόψει της υποψηφιότητάς μου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την ομάδα του Εφέτη κ. Χαράλαμπου Μαυρίδη, έπειτα από την πολύ τιμητική για ένα νέο Ειρηνοδίκη, πρόταση που μου έκανε. Οι περισσότερες έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν από πολύ αξιόλογους συναδέλφους, αλλά θα τις στηρίξω και εγώ με τη συνδρομή και όλων των Ειρηνοδικών, γιατί μόνος μου δεν μπορώ να τις πραγματοποιήσω. Τις εν λόγω προτάσεις ασπάζεται και η συνυποψήφια συνάδελφος Ειρηνοδίκης κ. Δέσποινα Καραγιάννη.Παρακαλώ να γράψετε την κριτική και τις παρατηρήσεις σας ελεύθερα, αλλά όχι κακεντρεχή σχόλια, στα οποία δεν θα απαντήσω. Τέλος, να συγχαρώ για την υποψηφιότητά τους και τους λοιπούς συναδέλφους Ειρηνοδίκες και εύχομαι να εκλεγούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, για να υπάρχει στιβαρή εκπροσώπηση του κλάδου μας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και να προωθούμε τις θέσεις μας, με απώτερο στόχο την προαγωγή του εξαιρετικού επαγγέλματος-λειτουργήματος, που όλοι μας αγαπάμε και μας έχει προσφέρει τόσα πολλά.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Μισθολογική μας αναβάθμιση ενόψει της εξομοίωσης του τρόπου εισαγωγής στο Σώμα με τους λοιπούς δικαστές, του όγκου χρέωσης των Ειρηνοδικών και της δυσκολίας-πολυπλοκότητας των υποθέσεων, που αντιμετωπίζουν οι Ειρηνοδίκες.

2. Άμεση κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

3.Μη περαιτέρω αύξηση της καθ’ύλην αρμοδιότητας.

4. Κατάργηση ανενεργών Ειρηνοδικείων.

5. Επαναπροσδιορισμός των υπερχρεωμένων σε βάθος χρόνου, ανάλογα με τον όγκο καθε Ειρηνοδικείου, θέσπιση ανώτατου αριθμού χρέωσης υποθέσεων υπερχρεωμένων για κάθε Ειρηνοδίκη, μη κατάργηση της προφορικής διαδικασίας στα υπερχρεωμένα.

6. Αποσυμφόρηση Ειρηνοδικείων: ένορκες βεβαιώσεις αποκλειστικά από δικηγόρους-συμβολαιογράφους, προσημειώσεις συναινετικές και εξάλειψη αυτών αποκλειστικά απο συμβολαιογράφους, σύσταση, τροποποίηση σωματείων, συνεταιρισμών, ενεργειακών κοινοτήτων απο συμβολαιογράφους, σφράγιση οικίας από συμβολαιογράφους χωρίς απόφαση Ειρηνοδίκη. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια από ΚΕΠ και όχι απο γραμματεία Ειρηνοδικείου για την αποσυμφόρηση της γραμματείας. Δηλώσεις τρίτου ηλεκτρονικά και όχι με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.
7. Σαφής οριοθέτηση της έννοιας της «οικίας», ώστε να μην απαιτείται η παρουσία Ειρηνοδίκη κατά την έρευνα σε αποθήκες, γραφεία κλπ, όπως γίνεται πολύ συχνά. Θέση στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση του ζητήματος της κατάργησης της παρουσίας Ειρηνοδίκη στην κατ’ οίκον έρευνα και διενέργεια αυτής μόνο με εισαγγελική διάταξη ή ένταλμα ανακριτή.
8. Δημιουργία ηλετρονικής νομικής βάσης με νομολογία, θεωρία και νομοθεσία, αντικειμένου αρμοδιότητας Ειρηνοδικών.
9. Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα Ειρηνοδικών και αποστολή των εισηγήσεων στο e-mail κάθε Ειρηνοδίκη.
10. Καθιέρωση συναντήσεων Ειρηνοδικών σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, σε ετήσια βάση, στις οποίες θα τίθενται τα θέματα του κλάδου.
11. Δημιουργία ομάδας μπάσκετ-ποδοσφαίρου ή άλλων αθλημάτων Ειρηνοδικών.
12. Δημόσια τοποθέτηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κάθε φορά που υπάρχει σχόλιο ή κριτική στον Τύπο για αποφάσεις Ειρηνοδικείων.
13. Οικονομική στήριξη συναδέλφων που αντιμετωπίζουν έκτακτα προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά σε αυτά, με αποστολή e-mail σε όλους τους Ειρηνοδίκες με τραπεζικό λογαριασμό του συναδέλφου που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, στον οποίο ο κάθε Ειρηνοδίκης μπορεί, αν θέλει, να τοποθετήσει το ποσό που επιθυμεί.Υπογραφή σύμβασης με διαγνωστικά κέντρα για την επίτευξη καλύτερων τιμών για διαγνωστικές προληπτικές εξετάσεις για τα μέλη της Ένωσης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ

Δήλωση υποψηφιότητας Μαρίας Μπουτάκη Πρωτοδίκη ,για τις εκλογές της ΕΔΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΤΑΚΗ, 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΕ

 

Στιγμιότυπο 2020-07-27, 2.17.25 μμ    Οι επικείμενες εκλογές στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελούν επαρκή  αφορμή για προβληματισμό. Η αρνητική επικαιρότητα των τελευταίων πολλών μηνών και η εσωστρέφεια που αναπτύχθηκε έκανε κακό στη δημόσια εικόνα της Ένωσης και των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και δυσαρέστησαν όλους μας. Ταυτόχρονα νέα ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με την λειτουργία του Δικαστικού Συστήματος και επηρεάζουν υφιστάμενα διαχρονικά προβλήματα.

     Ανήκοντας στις νεότερες γενιές δικαστών με ενδιαφέρει περισσότερο το μέλλον από το παρελθόν και με προβληματίζει το ποιός θα είναι ο ρόλος του Δικαστικού Σώματος στα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα ποιόν θέλει το Δικαστικό Σώμα ως ρόλο του. Πως θα διαμορφωθεί η στάση μας στα θέματα αιχμής που πρέπει με προτεραιότητα να μας απασχολήσουν.

   Ένα εκ των κορυφαίων ζητημάτων είναι η δοκιμασία του Δικαστικού Σώματος καθημερινά σε θεσμικό επίπεδο. Η τελευταία Συνταγματική Αναθεώρηση δεν επέφερε αλλαγές, που θα θωράκιζαν ακόμα περισσότερο την ανεξαρτησία του Δικαστικού Σώματος και πλέον εναπόκειται μόνο στις δικές μας επιλογές και συμπεριφορές να την περιφρουρήσουμε. Χωρίς δισταγμούς. Η καθημερινή επικαιρότητα δοκιμάζει τις αντοχές μας και σε αυτό δεν μπορούμε να παραμένουμε απαθείς. Πρέπει να αντισταθούμε στην διάθεση χειραγώγησης του Σώματος, με οποιονδήποτε τρόπο, στην επικράτηση ιδεοληπτικών αγκυλώσεων στο εσωτερικό του, στην περιθωριοποίηση του Δικαστή και την υπαλληλοποίηση του, που ορισμένοι ονειρεύονται ως το μέλλον μας.

   Ένα, επίσης, κορυφαίο ζήτημα είναι η ανάδειξη του μεγέθους (ποιοτικού και ποσοτικού) του παραγόμενου έργου των Δικαστών και Εισαγγελέων και των προβληματικών συνθηκών άσκησης των καθηκόντων μας ως απάντηση στη συζήτηση για τις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης. Εμείς, οι Δικαστές του πρώτου βαθμού, έχοντας το βάρος να δώσουμε στον Πολίτη την πρώτη άμεση λύση στις δικαστικές του διαφορές, εκτελούμε τα καθήκοντα μας υπό καθεστώς λειτουργικών και θεσμικών προβλημάτων, υποκείμενοι ταυτόχρονα σε κριτική, πολλές φορές σκοπούμενα κακόπιστη, αντιμετωπίζοντας τεράστιο αριθμό υποθέσεων ανά έτος. Από τα στατιστικά στοιχεία των Πρωτοδικείων της Χώρας προκύπτει, ότι το 2019 εκδόθηκαν πλέον των 173.000 πολιτικών αποφάσεων στην Επικράτεια, εκ των οποίων  68.500 στο Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες ποινικές υποθέσεις δικάσθηκαν στους ίδιους δικαστικούς σχηματισμούς. Παρόλα αυτά  300.000 πολιτικές υποθέσεις παραμένουν εκκρεμείς την 1.1.2020 στις Γραμματείες των Δικαστηρίων, εκ των οποίων 212.000 στο Πρωτοδικείο της Αθήνας. Πρέπει, συνεπώς, να καταστήσουμε σαφές, ότι η λύση στο πρόβλημα της καθυστέρησης της απονομής της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να περνάει μέσα από τους Δικαστές, αλλά μέσα από την κατανόηση της σπουδαιότητας των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών. Τη λύση αυτή πρέπει εμείς πρώτοι να απενοχοποιήσουμε και να επιδιώξουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της.

   Η δική μου βούληση και πρόθεση είναι να λάβω ενεργά μέρος στη διαμόρφωση των θέσεων και της δράσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβληματισμών. Επιθυμώ να εκφράσω τους Δικαστές της γενιάς μου και όλους όσους μπορούν να δουν το Δικαστικό  Σώμα, ως θεσμό, που λειτουργεί για την πρόοδο της Χώρας και των πολιτών και όχι ως γραφειοκρατική υπηρεσία. Πιστεύω στον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, στην εξεύρεση λύσεων στα χρόνια προβλήματα της, με σεβασμό στις αρχές του Κράτους Δικαίου, στην προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, που δεν πρέπει πρώτα απ’ όλα να αμφισβητείται από εμάς. Πιστεύω  στην ανάδειξη του ρόλου και του έργου μας, στην προστασία του κύρους του Δικαστικού Σώματος, στην προστασία του καθενός μας από τις επιθέσεις, από την κακόβουλη κριτική, από την αμφισβήτηση. Πιστεύω στο διάλογο, στην εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, στην αναβάθμιση του ρόλου του Δικαστή και του Εισαγγελέα και στη θεσμική του παρέμβαση στη λειτουργία της κοινωνίας.  

    Με βάση τις αρχές αυτές αποφάσισα να εκθέσω την υποψηφιότητα μου στις επικείμενες εκλογές της Ένωσης με την ομάδα του κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, Εφέτη. Θεωρώ, ότι η μέχρι τώρα πορεία του ίδιου και των συνεργατών του, υπηρετεί τις αρχές αυτές, μπορεί να δώσει πειστικές απαντήσεις και αποτελεί εχέγγυο και για τη θεσμική και αποτελεσματική εκπροσώπηση μας στη διαμόρφωση του σύγχρονου προσώπου της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η ελπίδα και ο στόχος μου είναι το Δικαστικό Σώμα, έτσι όπως θα εκφραστεί από την δράση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τα επόμενα δύο χρόνια, να διατηρήσει το συνταγματικό  κύρος και την ανεξαρτησία του και να αποτελέσει το βασικό πυλώνα στη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, δικαιώνοντας τις προσδοκίες  του Πολίτη.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΑΚΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

Ποιοί είναι οι πραγματικοί υποκινητές του αιτήματος σύγκλησης έκτακτης ΓΣ- Τα επικίνδυνα παιχνίδια και οι στοχεύσεις τους – Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη

Ποιοί είναι οι πραγματικοί υποκινητές του αιτήματος σύγκλησης έκτακτης ΓΣ-

Τα επικίνδυνα παιχνίδια και οι στοχεύσεις τους.

 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, 

ΔΝ- Εφέτη.

    Η ασθένεια του πολιτικαντισμού, της άσκησης συνδικαλιστικής τακτικής χωρίς ηθικούς φραγμούς, με τρόπο που εξυπηρετεί ατομικά συμφέροντα, βασάνιζε από δεκαετίες τη μεγάλη Δικαστική Ένωση. Οι μορφές που λαμβάνει παραλλάσουν ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες. Στον τυχοδιωκτισμό και στην εξαπάτηση καταφεύγουν συνήθως λίγο πριν έναν εκλογικό αγώνα υποψήφιοι που προσπαθούν να κρύψουν την απουσία τους από συλλογικούς αγώνες με μεγαλόστομες ρητορείες, την αδιαφορία τους και την έλλειψη ρεαλιστικών προτάσεων με ανέξοδες υποσχέσεις. Στην αγωνιώδη προσπάθεια συνδικαλιστικής επιβίωσης μετατρέπονται σε ολετήρες της αλληλεγγύης και της ενότητας, αναγκαίων συστατικών της προώθησης των κοινών αιτημάτων του Δικαστικού Σώματος. Εφευρίσκουν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των συναδέλφων, αναλαμβάνουν αυτόκλητα το ρόλο του άτυπου εκπροσώπου μιας κατηγορίας, στρέφουν τους μεν κατά των δε, υπερτονίζουν τις άλλοτε φαινομενικές και άλλοτε επουσιώδεις διαφορές. Στις επίσημες και ανεπίσημες παρουσιάσεις των υποψηφίων συμβούλων για το ΔΣ επισημαίνονται ήδη τέτοιες παρεκβάσεις και πιστεύω ότι θα συνεχιστούν σε μια πλειοδοσία υποσχέσεων. Ο κίνδυνος που υποβόσκει από έναν τέτοιου είδους «συνθηματολογικό» συνδικαλισμό είναι ίσως αδιόρατος αλλά εξαιρετικά μεγάλος. Η Ένωση βρέθηκε κι’ άλλες φορές στο παρελθόν αντιμέτωπη με τον κίνδυνο διαίρεσης και διάσπασης. Η ένταση και η διάρκεια των συγκρούσεων καθώς και οι χειρισμοί της ηγεσίας της Ε.Δ.Ε. ήταν πάντοτε παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή τέτοιων διαλυτικών φαινομένων. Την δεκαετία του 1980 η Ένωση Εισαγγελέων συστάθηκε μετά από οριστική ρήξη στους κόλπους της Ε.Δ.Ε. Αντίθετα το 2016 καταφέραμε ως Προεδρείο να αποτρέψουμε την διασπαστική κίνηση μέσω της δημιουργίας μιας Ένωσης Ανωτέρων – Ανωτάτων Δικαστών που υφίσταται πλέον μόνο τυπικά. 

    Αντίβαρο σε μεθοδεύσεις τέτοιου τύπου πρέπει να είναι η διαρκής συνειδητοποίηση της ανάγκης ύπαρξης μιας ενιαίας και ισχυρής Ένωσης, συνδετικού πόλου Αρεοπαγιτών, Εφετών, Πρωτοδικών, Ειρηνοδικών, Εισαγγελέων. Η εμπειρία της τελευταίας τετραετίας κατά την οποία ικανοποιήθηκαν όλα τα κοινά εκκρεμή οικονομικά αιτήματα του Σώματος και υλοποιήθηκε πλήθος θεσμικών διεκδικήσεων, είναι οδηγός για το μέλλον. Οι κυβερνητικές προτάσεις, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες περνούν μέσα από τα φίλτρα του ορθολογισμού, της ψύχραιμης εκτίμησης από το ΔΣ της Ένωσης και μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες, ουσιαστικές παρεμβάσεις. Κραυγές και συνθήματα που ρίχνονται στην προεκλογική μάχη χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία, μονάχα για λόγους ψηφοθηρικούς όχι απλά διαψεύδουν οικτρά όσους τα υποστήριξαν, φανερώνοντας μια ασυγχώρητη ανωριμότητα αλλά υπονομεύουν την προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια να αποκτήσει το Δικαστικό Σώμα σοβαρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο. Πρόσφατο τυπικό παράδειγμα ανεύθυνης στάσης που είχε αρνητικό αντίκτυπο για όλους μας και έγινε με μοναδικό στόχο να καλλιεργήσει ψεύτικες προσδοκίες και να αλιεύσει ψήφους ήταν οι ενέργειες των μελών του ΔΣ, Στενιώτη και Βουλγαρίδη, να προσφύγουν δικαστικά για να διεκδικήσουν το αφορολόγητο του 25% μόνο για το Δικαστικό Σώμα ενώ είχε καταργηθεί για τους βουλευτές, αν και γνώριζαν ότι δεν θα είχαν καμία τύχη σε νομικό επίπεδο και ότι θα μας εξέθεταν ανεπανόρθωτα σε επίπεδο επικοινωνιακό. 

    Μετά την αρθρογραφία της περασμένης εβδομάδας από ομάδες και μεμονωμένους υποψηφίους που συντονισμένα και καθόλου συμπτωματικά στοχοποιούν συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν ως μέλη της Επιτροπής που επεξεργάστηκε το σχέδιο για το νέο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ακολούθησε η δήθεν «αυθόρμητη» συλλογή υπογραφών για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός του Αυγούστου! Οι υποκινητές και εμπνευστές αυτής της λαμπρής ιδέας προτίμησαν να μείνουν στο παρασκήνιο. Είναι η τακτική που τους βολεύει για να μην αντιμετωπίσουν ευθέως την κριτική των συναδέλφων τους και μάλιστα να εμφανιστούν και ως θύματα, όπως έκανε η ομάδα του κ. Λυμπερόπουλου στην προχθεσινή επιστολή της. Γνωρίζουν πόση απέχθεια και θυμηδία θα προκαλούσε το μέγεθος της υποκρισίας τους από τη μια μεριά να μην εφαρμόζουν το Καταστατικό και να αρνούνται την διεξαγωγή αρχαιρεσιών με πρόσχημα την πανδημία αν και υπήρχε σχεδιασμός από τον ΕΟΔΥ και από την άλλη να καλούν εκατοντάδες συναδέλφους χωρίς την τήρηση μέτρων ασφαλείας σε ομαδική συγκέντρωση για να συζητηθεί τάχα το σχέδιο μιας Επιτροπής. Η προσχηματική επίκληση του σχεδίου ως λόγου ύψιστης σημασίας είναι ολοφάνερη. Το σχέδιο μιας Επιτροπής είναι ένα επιστημονικό έργο που κανένας δεν γνωρίζει εάν θα υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση και θα λάβει τη μορφή Σχεδίου Νόμου. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αίτησης σύγκλησης του  Ανώτατου Συλλογικού Οργάνου της Ένωσης για να αποφανθεί επί των θετικών ή αρνητικών μέτρων που προτείνει μια Επιτροπή. Γιατί αλήθεια δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία στις απαράδεκτες προτάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και δεν ζήτησαν έκτακτη ΓΣ για τα θέματα κατάργησης της ισοβιότητας των δικαστικών λειτουργών, μείωσης του αριθμού τους, κατάργησης περιφερειακών δικαστηρίων; Ή μήπως ήταν λιγότερο σημαντικό το νομοθέτημα που περιόριζε την διάρκεια των δικαστικών διακοπών; Οι ενορχηστρωτές αυτής της πρωτοβουλίας επιδιώκουν προφανώς να μετατρέψουν μια έκτακτη ΓΣ σε πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης σε μια απέλπιδα προσπάθεια αποφυγής της εκλογικής συντριβής τους. Αποτελεί ευτελισμό μιας κορυφαίας διαδικασίας που ενεργοποιήθηκε στο παρελθόν σε συνθήκες ιδιαίτερα κρίσιμες για όλους μας. Απευθύνουν προφανώς το αίτημά τους σε μια Προσωρινή Διοίκηση της οποίας οι αρμοδιότητες οριοθετούνται περιοριστικά από την δικαστική απόφαση (επείγουσες διαχειριστικές πράξεις και διενέργεια αρχαιρεσιών). Οι νέοι συνάδελφοι των οποίων τις υπογραφές ζητούν οι υποκρυπτόμενοι συνδικαλιστές, προκειμένου να συγκληθεί έκτακτη ΓΣ, θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τα παιχνίδια που επιχειρούν κάποιοι στις πλάτες τους, να μην ικανοποιούνται από μια φτηνή φρασεολογία αλλά να ψάχνουν να βρουν την πραγματικότητα. Να αναζητήσουν εάν μεταξύ των συναδέλφων που υπέγραψαν το αίτημα υπάρχουν υποψήφιοι για τις επόμενες αρχαιρεσίες στο ΔΣ ή στην ΕΕ και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 

    Οι συνάδελφοι Ειρηνοδίκες γνωρίζουν πολύ καλά το αληθινό ενδιαφέρον που έδειξε η Ένωση για τα θέματα που τους απασχολούν. Η υλοποίηση ενός στόχου ιστορικής σημασίας όπως είναι η δημιουργία της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των αδιάκοπων προσπαθειών που έγιναν στην κατεύθυνση αυτή και εξομοιώνουν και τυπικά τους Δικαστές ανεξάρτητα από το Δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν. Κατά την επεξεργασία του Σχεδίου του ΚΟΔΚΔΛ οι εκπρόσωποι της Ένωσης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης και Ακριβή Ερμίδου, εισηγήθηκαν και πέτυχαν την τροποποίηση ή εισαγωγή νέων διατάξεων που ικανοποιούν πάγια αιτήματα των Ειρηνοδικών. Η Ένωση διοργάνωσε την τελευταία τετραετία πολλά συνέδρια και ημερίδες επιμόρφωσης Ειρηνοδικών πάνω σε άμεσα πρακτικά ζητήματα. Αλλά και το επίμαχο σχέδιο της Επιτροπής θα μελετηθεί από την Ομάδα μας σε κάθε του λεπτομέρεια και θα καταθέσουμε τις απόψεις μας στην κατεύθυνση της βελτίωσης τυχόν αδυναμιών που θα εντοπίσουμε. Πάντοτε όμως αιτιολογημένα και με σοβαρά νομικά επιχειρήματα. 

    Θεωρώ δείγμα προσωπικής εμπάθειας τις επιθέσεις που δέχτηκαν αξιόλογοι συνάδελφοι με πλούσια συνδικαλιστική δράση και υψηλή νομική κατάρτιση όπως η κ. Ερμίδου και ο κ. Δελής, από τον πρώην αποσπασμένο σύμβουλο του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον κ. Λυμπερόπουλο και την ομάδα του. Θα τις έλεγα «παραληρήματα» εάν τα δέκα χρόνια συνδικαλιστικής παρουσίας δεν με είχαν διδάξει να θεωρώ σπάνια εξαίρεση την καλοπιστία τέτοιων ανθρώπων. 

    Οι εραστές των μεθοδεύσεων και των παρασκηνίων, οι δικαστές που λάμβαναν χορηγίες από ιδιωτικές τράπεζες για λογαριασμό της Ένωσης, οι αποσπασμένοι σύμβουλοι Υπουργών, οι προσωπικά ευνοημένοι από φωτογραφικές νομοθετικές διατάξεις, οι νεκροθάφτες της Δημοκρατίας στο εσωτερικό της Ένωσης, δεν θα παραδώσουν τις θέσεις τους αμαχητί. Μέχρι και την τελευταία ημέρα του εκλογικού αγώνα απαιτείται από όλους συνεχής επαγρύπνηση και διαρκής ενημέρωση, καθώς πλέον μπαίνουν ανενδοίαστα στην προκρούστεια κλίνη του συνδικαλιστικού συμφέροντος και αλλότριων σκοπιμοτήτων, κορυφαίες συλλογικές διαδικασίες, η αλληλεγγύη και το ενιαίο, αρραγές δικαστικό μέτωπο.