Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Α. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ EΠΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Α. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αποθήκευση αρχείου (PPTX, Unknown)

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η υπό όρου απόλυση του καταδίκου

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Δ. Σωτηριάδου – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, υπό το πρίσμα του κυρωθέντος με τον Ν 4619/2019 και ισχύοντος από 1-7-2019 νέου Ποινικού Κώδικα, του αδικήματος μη καταβολής χρεών του άρθρου 25 του Ν 1882/1990

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Θ. Κονταξής – ΑΠΙΣΤΙΑ Είναι δυνατή η πιστή εφαρμογή του αδικήματος;

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Παναγιώτης Λυμπερόπουλος – Η ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Αποθήκευση αρχείου (PDF, Unknown)

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Διονύσιος Σιγουράκος – Οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία και στις ειδικές διατάξεις των µικροδιαφορών (Ν 4842/2021)

Διονύσιος Σιγουράκος, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία και στις ειδικές διατάξεις των µικροδιαφορών (Ν 4842/2021)

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος – Τα essentialia των αλλαγών του Ν 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα

     Τα essentialia των αλλαγών του Ν 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Δικηγόρος

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)