Εισηγήσεις – Πρόγραμμα Συνεδρίου, Πύλος 14-15/10 [Πρόσφατες τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]

Πρόσφατες τροποποιήσεις 
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

Τροποποιήσεις
Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας: 

Τρία χρόνια  εφαρµογής  τους

 

Πύλος, 14 & 15 Οκτωβρίου 2022

Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου COSTA NAVARINO

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 

17:30 – 18:00 Προσέλευση συνέδρων – Εγγραφές συµµετοχής 

 

18:00 Έναρξη διηµερίδας – Χαιρετισµοί: 

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων

Κων/νος Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης 

Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρος Αρείου Πάγου

Χαράλαµπος Μαυρίδης, Πρόεδρος Εφετών Καλαµάτας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Κων/νος Μαργέλης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας 

 

18:30 Κήρυξη των εργασιών της διηµερίδας: 

Προκόπιος Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, επίτιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προεδρεύουσα: Ευδοκία Κιουπτσίδου, Αρεοπαγίτης 

18.50 – 19.10 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Δικηγόρος 

Τα essentialia των αλλαγών του Ν 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα     (Αρχείο Εισήγησης)

19.10 – 19.30 Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

De lege lata και de lege ferenda ρυθµίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση µε αφορµή τον Ν 4842/2021

19.30 – 19.50 Διονύσιος Σιγουράκος, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία και στις ειδικές διατάξεις των µικροδιαφορών (Ν 4842/2021)  (Αρχείο Εισήγησης)

19.50 – 20.30 Παρεµβάσεις – Συζήτηση – Συµπεράσµατα

 21.00 Δείπνο 


ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

10:30 Κήρυξη εργασιών δεύτερου µέρους: 

Ισίδωρος Ντογιάκος, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

 

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύουσα: Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 

10.45 – 11.05 Ιωάννης Ναζίρης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ  

Ο ρόλος του δικαστή απέναντι στις ευµετάβλητες αξιολογήσεις του νοµοθέτη: Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου που ανακύπτουν µετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα  

11.05 – 11.25 Παναγιώτης Λυµπερόπουλος, Πρόεδρος Εφετών 

Η δικαιοπολιτική σκοπιµότητα της µείωσης των ποινών µε τις ελαφρυντικές περιστάσεις – Η περίπτωση του σύννοµου βίου (Αρχείο Εισήγησης)

11.25 – 11.45  Γεώργιος Ράλλης, Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας 

Διαχρονικό δίκαιο και ποινικές κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα
(Ν 4619/2019)

11.45 – 12.05 Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης 

Η υπό όρου απόλυση του καταδίκου (Αρχείο Εισήγησης)

 

12.05 – 12.30 Διάλειµµα 

 

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύουσα: Μαριάνθη Παγουτέλη, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

12.30 – 12.50 Δέσποινα Τσιλιβαράκη-Κληµεντίδη, Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας 

Τροποποίηση άρθρου 187 ΠΚ – Αντίλογος

12.50 – 13.10 Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νοµικής 

Απιστία. Είναι δυνατή η πιστή εφαρµογής της;  (Αρχείο Εισήγησης)

 

13.10 – 13.30 Δήµητρα Σωτηριάδου, Πρόεδρος Εφετών 

Νοµολογιακή αντιµετώπιση, υπό το πρίσµα του κυρωθέντος µε τον Ν 4619/2019 και ισχύοντος από 1-7-2019 νέου Ποινικού Κώδικα, του αδικήµατος µη καταβολής χρεών του άρθρου 25 του Ν 1882/1990, µετά τη νοµοθέτηση της ευµενέστερης, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, διάταξης του άρθρου 466 του ΠΚ – αναδιαµόρφωση της αντικειµενικής υπόστασης του αδικήµατος  (Αρχείο Εισήγησης)

 

13.30 – 13.50 Παρεµβάσεις – Συζήτηση – Συµπεράσµατα

 

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύων: Ευάγγελος Καίσαρης, Εισαγγελέας Εφετών,
Προϊστάµενος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά

18.00 – 18.20 Δηµήτριος Γκύζης, Αντεισαγγελέας Εφετών 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις και τα όρια της ποινικής δικαιοσύνης

18.20 – 18.40 Απόστολος Γραµµένος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Η ποινική διαταγή επί πληµµεληµάτων – πρακτική εφαρµογή και ανακύπτοντα ζητήµατα     (Αρχείο PowerPoint)

Η ποινική διαταγή επί πληµµεληµάτων – πρακτική εφαρµογή και ανακύπτοντα ζητήµατα 

(Αρχείο Word Κείμενο Εισήγησης)

 

 

18.40 – 19.00 Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νοµικής, επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστήµιου Κύπρου

Διαδικασία ενώπιον των Δικαστικών Συµβουλίων

19.00 – 19.20 Παναγιώτα-Ειρήνη Σίδερη, Εφέτης, Διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ 

Ανασταλτική δύναµη της έφεσης υπό το πρίσµα των διατάξεων
του νέου ΚΠΔ 

 

19.20 – 20.00 Παρεµβάσεις – Συζήτηση – Συµπεράσµατα

 

20.00 Πέρας Διηµερίδας
Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών, Αν. Γεν. Γραµµατέας  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

21.00  Δείπνο 

 

Οργανωτική Επιτροπή

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης, Γενική Γραµµατέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών, Αν. Γεν.  Γραµµατέας της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Κων/νος Μαργέλης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας

Ανθρώπινα Δικαιώματα – η προβληματική της ουσιαστικής προστασίας τους τον 21ο αιώνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 (1η ΗΜΕΡΑ)

 

17.30’ | Προσέλευση συνέδρων

 

 18.00’ | Έναρξη του Συνεδρίου

 Aπό τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε., Χριστόφορο Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη

 

 Χαιρετισμοί

 

 19.00’ | Πρώτη θεματική ενότητα – Περιβάλλον  

Πρόεδρος:  Μαρία Χασιρτζόγλου, Αρεοπαγίτης, τ. διευθύντρια της πολιτικής κατεύθυνσης της Ε.Σ.ΔΙ.

 

Εισηγητές

 • Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ,

«Η προστασία του περιβάλλοντος ως δικαίωμα και υποχρέωση την εποχή των κρίσεων»

 • Βασίλειος Φαϊτάς,

Εφέτης ΔΔ, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

«Το ιδιοκτησιακό ζήτημα και η διαχείριση των δασών στην Ελλάδα από τις απαρχές του νέου ελληνικού κράτους έως σήμερα.»

 • Παρέμβαση Δημητρίου Γρατσία, Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλου της Επικρατείας:

«Η Σύμβαση του Aarhus: νεώτερες εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε.»

 

20.00’ | Παρεμβάσεις – Συζήτηση

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 (2η ΗΜΕΡΑ)

 

09.30’ | Προσέλευση συνέδρων

Πρόεδρος: Νικόλαος Πιπιλίγκας, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 

10.00’ | Δεύτερη θεματική ενότητα – Ελευθερία συναθροίσεων 

 Εισηγητές

 • Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

«Ο νόμος για το δικαίωμα της συνάθροισης και το Σύνταγμα»

 • Βασίλειος Παπαστεργίου,

Δικηγόρος, μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ και πρώην Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

«Πανδημία και δικαίωμα συνάθροισης: όροι και όρια του περιορισμού ενός συνταγματικού δικαιώματος»

 • Alessandro Simoni,

Καθηγητής Συγκριτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας

«Κίνδυνος, αβεβαιότητα και κοινωνικός έλεγχος: Συγκριτική άποψη σχετικά με τους περιορισμούς στην ελευθερία συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης covid-19»

11.00’ | Τρίτη θεματική ενότητα – Ελευθερία έκφρασης  

Εισηγητές

 • Βασίλειος Σκουρής,

πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

«Η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις»

 • Παναγιώτης Βενιζελέας,  Αρεοπαγίτης

«Δικαστές και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»

 12.00’ | Παρεμβάσεις – Συζήτηση 

 

16.30’ | Προσέλευση συνέδρων

 

17.00’ | Τέταρτη θεματική ενότητα – Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα  

Εισηγητές

 • Άρις Καζάκος, ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

«Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δίκαιη δίκη και ισότητα στις εργατικές διαφορές»

Αποθήκευση αρχείου (PDF, Unknown)

Αναδημοσιεύεται από το τεύχος Δεκεμβρίου 2021 της ΕΕργΔ (ΕΕργΔ 2021, σ. 1253 επ.) με την άδεια του εκδότη.

 • Άγγελος Στεργίου, ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

«Ο δικαστής ως εγγυητής του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση»

 

18.00’ | Πέμπτη θεματική ενότητα – Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Εισηγητές

 • Ιωάννα Ξυλιά,

Εφέτης- Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης Ε.Δ.Ε.

«Το δικαίωμα της μη διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου- βία κατά των γυναικών»

 • Στέργιος Μήτας,

Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας

«Για το δικαίωμα στον έμφυλο αυτό- και ανα- προσδιορισμό: ολίγες σκέψεις»

 

 19.00’ | Παρεμβάσεις – Συζήτηση  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 (3η ΗΜΕΡΑ)

09.30’ | Προσέλευση συνέδρων

Πρόεδρος: Διονυσία Μπιτζούνη, επ. Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

 

10.00’ | Έκτη θεματική ενότητα – Δικαιώματα κρατουμένων 

 Εισηγητές

 • Ευτύχιος Φυτράκης, ΔΝ -Δικηγόρος

«Σωφρονιστική νομοθεσία και αντεγκληματική πολιτική: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές»

 • Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«Τα δικαιώματα των κρατουμένων στην Ελλάδα: διεθνείς δεσμεύσεις και νομολογία»

 

11.00’ | Έβδομη θεματική ενότητα – Δικαιώματα προσφύγων

Εισηγητές

 • Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

«Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύση»

 • Σαλώμη Μούζουρα, Εφέτης

«Η νέα Κ.Υ.Α: Τουρκία, ασφαλής τρίτη χώρα»

 

12.00’ | Όγδοη θεματική ενότητα – Δίκαιη Δίκη  

Εισηγητές

 • Jose Igresia Matos, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών (IAJ) 

«Δίκαιη δίκη και δικαστική ανεξαρτησία –Μπορεί να υπάρξει η μία χωρίς την άλλη;»

 • Γεώργιος Σκιαδαρέσης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

«Τεκμήριο αθωότητας και ΜΜΕ- παραβιάσεις και προστασία»

 

13.00’ | Παρεμβάσεις – Συζήτηση

7-12-2019 , Διαδικασίες Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ειρηνοδικείο

Πρόγραμμα

Εισηγήσεις

Ελένη Τζουνάκου, ΜΔΕ – Ειρηνοδίκης Άργους

Χρυσάνθη Παπαστάμου, ΜΔΕ – Ειρηνοδίκης Αθηνών

Καλλιόπη Χρονοπούλου, υπ. ΔΝ – Ειρηνοδίκης Καλαυρίας

Νίκη Καντούρου, υπ. ΜΔΕ – Ειρηνοδίκης Αθηνών

 

28/4/2018 – Η δικαστική ανεξαρτησία ως επιταγή του Κράτους Δικαίου και σκληρός πυρήνας του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη

Πρόγραμμα

Εισηγήσεις

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος ΕΔΕ

Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος ΔΣΑ

Λ. – Α. Σισιλιάνος Αντιπ. ΕΔΑΑ και Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παν. Αθηνών

Peter M. Huber Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπ. του Μονάχου

Th. Hochmann καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπ. Reims Champagne – Ardenne

Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης Γεν. Γραμ. ΕΔΕ

 

Jose de Freitas Α’ Αντιπρόεδρος CCBE

Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπ. Α.Π.

Άννα Λιγωμένου Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

 

 

24/11/2018 – ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Πρόγραμμα

Εισηγήσεις

Μυρσίνη Κοντογιάννη, Εφέτης Βορείου Αιγαίου

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Ελένη Ζαχαριάδου, Ειρηνοδίκης – Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Χρυσάνθη Θωμά, Πταισματοδίκης Αθηνών

Χαρίκλεια Χρονάκη, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Ασημίνα Γωνιάδου, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Κωνσταντίνος Ευαγγελόπουλος, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Γεώργιος Δελής, Ειρηνοδίκης Αθηνών

13/5/2017 – Επιστημονική Ημερίδα Εργατικού Δικαίου – Επίκαιρα θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου στις εργατικές διαφορές

Πρόγραμμα

 

Εισηγήσεις

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΔΕ

Κωνσταντίνος ∆. Ρίζος, ∆ικηγόρος ∆.Ν.

Μαρία Χασιρτζόγλου, Εφέτης

Βασίλειος Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆.∆.

4/11/2017 – Ημερίδα για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του Ν. 4469/2017

Πρόγραμμα

Εισηγήσεις

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΔΕ

Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Ευάγγελος ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος Αθηνών

Νικόλας Δ. Κανελλόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών

 

12,13/11/2016 – Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο νέων Ειρηνοδικών με θέμα: ” Μελέτη και χειρισμός δικογραφιών – σύνταξη αποφάσεων – λοιπά καθήκοντα “

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Εισηγήσεις

Άγγελος Κανάς, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Αικατερίνη Ζοβάνου Ειρηνοδίκης Α΄Αθηνών

Ασημίνα Γωνιάδου

Ελένη Ζαχαριάδου, Ειρηνοδίκης Α’

Ηλίας Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

Θεοκτή Νικολαϊδου, Εφέτης Ευβοίας

Μυρσίνης Κοντογιάννη, Εφέτη

Παναγιώτης Μηλίτσης, Ειρηνοδίκης Α΄Αθηνών

Σταματία Γκαρά – Δημουλέα Ειρηνοδίκης