Αποτελέσματα συμμετοχής ΕΔΕ στην συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στο Άμστερνταμ 11-5-2012

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 Αθήνα, 15-5-2012
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αρ. Πρωτ.56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 44/2-4-2012 ανακοίνωσής μας σε σχέση με το θέμα της μείωσης των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, που μετά από αίτημά μας περιελήφθη πρώτο στα θέματα συζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών της ετήσιας συνάντησης της 10-13 Μαΐου στο Άμστερνταμ, σας ενημερώνουμε ότι:
Υπέρ των θέσεων της Ενώσεώς μας σχετικά με τις μειώσεις των αποδοχών μας τάχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (ΕΑJ) κατά την προγραμματισμένη συνάντηση στο Άμστερνταμ στις 11 Μαΐου 2012. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών κατόπιν συζήτησης του θέματός μας μετά από γραπτή και προφορική ανάπτυξη των θέσεών μας από τα μέλη της αντιπροσωπείας μας Μαρίας- Γεωργίας Τσάμη , Πρόεδρου Πρωτοδικών , μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και Γεώργιου Αλμπούρα Πρόεδρου Πρωτοδικών και παρά την αντίθεση της Γερμανικής Αντιπροσωπίας για στήριξή μας, εξέδωσε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο δέχεται ότι οι μειώσεις των αποδοχών μας δεν μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον παραβιάζονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικά κείμενα (Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για Δικαστές, Ευρωπαϊκής Χάρτας για το καθεστώς των Δικαστών του 1988, Συμβουλίου Ευρωπαίων Δικαστών) και σύμφωνα με τις οποίες « οι αποδοχές των δικαστών πρέπει να είναι ανάλογες με το επάγγελμά τους και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν, να είναι επαρκείς για να τους προστατεύουν από τις αντιπαροχές και πιέσεις που στοχεύουν στον επηρεασμό των αποφάσεών τους και γενικότερα της συμπεριφοράς τους εντός της δικαιοδοσίας τους».
Πέραν του ψηφίσματος έγινε δεκτό σχετικό αίτημά μας και εντός των προσεχών ημερών η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών θα αποστείλει σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας και στήριξης των θέσεών μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σ΄ όλα εν γένει τα θεσμικά όργανα μεταξύ των οποίων και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
Επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα.

        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

European Association of Judges
Regional Group of the International Association of Judges

RESOLUTION

At its meeting at Amsterdam, Netherlands on 11 May 2012 the General Assembly of the European Association of Judges passed a resolution concerning the reduction of the remuneration of judges in Greece.

EAJ was informed that the remuneration of judges in Greece was reduced by up to 38.5 %. The amount of this reduction was larger than in all other branches of office holders paid from the state budget.

EAJ is aware of the extremely difficult situation of the Greek economy. It accepts that under such serious circumstances the justice system must also bear a contribution. But EAJ also underlines the importance of access to justice and the indispensable task of judiciary especially in times of crisis.

The European Association of Judges refers to international and European standards laid down in:
 Basic Principles on the Independence of the Judiciary, whose Principle 11, states that an adequate remuneration of judges shall be adequately secured by law;
 Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Judges: Independence, Efficiency and Responsibilities, in particular para. 54, which states that “judges’ remuneration should be commensurate with their profession and responsibilities, and be sufficient to shield them from inducements aimed at influencing their decision” and that “specific legal provisions should be introduced as a safeguard against a reduction in remuneration aimed specifically at judges”;
 the European Charter on the Statute for Judges of 1998, Chapter 6, article 6.1, which stipulates that Judges exercising judicial functions in a professional capacity are entitled to remuneration, the level of which is fixed so as to shield them from pressures aimed at influencing their decisions and more generally their behaviour within their jurisdiction, thereby impairing their independence and impartiality;
 Opinion no 1 (2001) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) for the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability of judges, which states that the CCJE considered that it was generally important to make specific legal provision guaranteeing judicial salaries against reduction and to ensure at least de facto provision for salary increases in line with the cost of living;

Taking into account these standards EAJ expresses its concern that the above mentioned cuts in the remuneration system of Greek judges may infringe the principles stated in these international documents and its concern that reduction in judicial remuneration should only be implemented if the above mentioned principles are fully applied.