Ανακοίνωση της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα τεταμένης κατάστασης, η οποία επικρατεί, στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται, από όλες τις πλευρές, ενέργειες, οι οποίες ούτε κατευνασμό και εκτόνωση επιφέρουν, ούτε στην επιτυχία του αγώνα συμβάλλουν, αλλ’ αντίθετα, αφενός μεν πυροδοτούν νέες, περαιτέρω εντάσεις, αφ’ ετέρου δε πλήττουν την εικόνα και το κύρος του θεσμού της Δικαιοσύνης, διότι δημιουργούν ευλόγως «προς τα έξω» την εντύπωση και δίδουν την ικανοποίηση σε όσους στοχεύουν στην υποβάθμισή της, να πιστεύουν ότι, στο εσωτερικό της Δικαιοσύνης, υπάρχουν «αντιμαχόμενες τάσεις οι οποίες αντιμάχονται αλλήλους» αντί να αγωνίζονται όλοι από κοινού, για την προστασία του κύρους και της ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών. Ειδικώτερα, η, από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του Αρείου Πάγου, αποστολή των από 23-11-2012 εγγράφων, απευθυνομένων προς τους Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας, με τα οποία δίδεται προς αυτούς η εντολή να εφαρμόσουν το «αστυνομικό μέτρο» της περικοπής μισθού, σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών, που συμμετέχουν στις διακοπές συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, μετά από αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας (και όλων των λοιπών Δικαστικών Ενώσεων), εξαιτίας των νέων, υψηλών περικοπών των αποδοχών μας, που επιβλήθηκαν, κατά παραβίαση του Συντάγματος, όπως έκρινε πρόσφατα και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (υπ’ αριθμ. 56/7-11-2012 απόφαση), αντί να οδηγήσει σε καταστολή και εκτόνωση, όπως προφανώς αποσκοπούσαν οι αποστέλλοντες τα ως άνω έγγραφα, αντίθετα οδήγησαν σε περαιτέρω ένταση, αφού δύο ημέρες μετά την αποστολή τους, κατά την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων της 25-11-12 αποφασίσθηκε, σχεδόν ομόφωνα, η συνέχιση των κινητοποιήσεων, με την ίδια μέχρι σήμερα μορφή της. Σημειωτέον, ότι η προβλέπουσα το ως άνω μέτρο της περικοπής μισθού διάταξη, της οποίας έχει ζητηθεί η τροποποίηση, δεν είναι συμβατή προς το Σύνταγμα, κυρίως, ως προς ορισμένα τμήματα αυτής.
Επίσης, ουδόλως συνεισφέρει στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης η απευθείας άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, με κριτήρια ιδιαίτερης αυστηρότητας και τυπικισμού, ως προς την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων. Ομοίως, μάλλον αρνητική συνεισφορά έχει η εντολή για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, κατά των δύο Εισαγγελέων, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή τους στο διαδίκτυο, της δεύτερης μάλιστα εκ των εγκαλουμένων περιορισθείσας απλώς να επικροτήσει κατά τρόπο γενικό, τις δηλώσεις του πρώτου και να αποδοκιμάσει, έστω και με έντονες εκφράσεις, όσους διαφωνούσαν, δεδομένου μάλιστα ότι, σε ουδεμία παρόμοια αντίδραση προέβη το θεσμικό αυτό όργανο, όταν, ολίγον προγενέστερα, την 17-9-2012, άλλος Εισαγγελέας είχε δημοσιεύσει άρθρο του και μάλιστα όχι σε blogπεριορισμένης επισκεψιμότητας, όπως τα δύο ανωτέρω, αλλά σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας (ΤΑ ΝΕΑ), στο οποίο, ο συντάκτης του εκφραζόταν, με τρόπο απαράδεκτο, απαξιωτικό και προσβλητικό, σε βάρος της προσωπικότητας των συναδέλφων του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, αποκαλούντες αυτούς ως «ασχημονούντες Κλαζομένιους».
Η εκτόνωση της ιδιαίτερα τεταμένης κατάστασης στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς από όλους, καθώς και συνεργασία και στήριξη των Δικαστικών Ενώσεων από τα θεσμικά Όργανα της Δικαιοσύνης, και κυρίως από τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων και τον Εισαγγελέα του ΑΠ, ώστε να ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την Κυβέρνηση, η οποία, επιτέλους, πρέπει να αναγνωρίσει την σπουδαιότητα και τη συνεισφορά του Δικαστικού Λειτουργήματος τόσο στην ομαλή λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη και να επιδείξει το ενδιαφέρον και τον σεβασμό που αρμόζει προς την ισότιμη με εκείνη Δικαστική εξουσία. Η υποβάθμιση της Δικαιοσύνης, που επέρχεται, πέραν των άλλων και με την μεγάλη μείωση των αποδοχών των Δικαστών, είναι ζήτημα πρωτίστως θεσμικό, διότι θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους.

Η Πρόεδρος
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου
Αρεοπαγίτης