Ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 1-11-2010 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου.
Κατά την συνάντηση αυτή εθίγησαν θεσμικά ζητήματα που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς . Ο Υπουργός Οικονομικών :

α) υποσχέθηκε να επανεξετάσει το θέμα του ασφαλιστικού φορέα των νεοεισερχόμενων Δικαστικών Λειτουργών, β) διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις αποδοχών μας κατά τα έτη 2010 και 2011 και δεν υφίσταται θέμα ένταξής μας στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και γ) υποσχέθηκε ότι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών θα εξετασθεί εκ νέου από κοινού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι Δικαστικές Ενώσεις παρακολουθούν τα ανωτέρω θέματα και θα υπάρχουν συνεχείς ενημερωτικές ανακοινώσεις.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου , Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντεισαγγελέας Εφετών

Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους