ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 27/09/2016

339

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

      Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διοργανώνει πρόγραμμα διδασκαλίας νομικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα, το οποίο επιδιώκει να διευρυνθεί εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις – έδρες Εφετειακών Επιτροπών (Πάτρα- Ηράκλειο- Λάρισα), εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από ικανό αριθμό συναδέλφων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ικανοί χρήστες της αγγλικής γλώσσας. Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε αίθουσες εντός των χώρων των Δικαστικών Μεγάρων ενώ το ακριβές πρόγραμμα των ημερών και ωρών διδασκαλίας θα ανακοινωθεί εντός του Οκτωβρίου. Το κόστος των προγραμμάτων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Ένωση. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 στα γραφεία της Ένωσης, τηλ. 2108827380 από όπου θα μπορούν να λαμβάνουν και περισσότερες πληροφορίες. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα τηρηθεί η χρονική σειρά υποβολής της σχετικής δήλωσης.

     Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών Πατρών, Λάρισας και Κρήτης να μεριμνήσουν ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες αίθουσες για την διεξαγωγή των μαθημάτων.

43553454353453