Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 22-07-2015

Αρ. πρωτ. 58

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

     Σας ενημερώνουμε, ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι την 26η Αυγούστου 2015. Κατά συνέπεια, και οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2015 (πόθεν έσχες), πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις μήνες μετά την 26η Αυγούστου 2015.

 

     ΄Οσοι συνάδελφοι υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σας υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο επιφύλαξης περιλαμβάνεται στην από 15-06-2015 και με αριθ. πρωτ. 52 σχετική ανακοίνωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, από την οποία και μπορείτε να την εκτυπώσετε.

trgrhgrtgtrgrt