Ανακοίνωση για μείωση αποδοχών στο Δημόσιο

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529

Αθήνα 28-2-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Με αφορμή τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την μείωση αποδοχών στον δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων των δικαστικών λειτουργών) σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Στην τελευταία συνάντησή μας για το συγκεκριμένο θέμα με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου , υπήρξε εκ μέρους του η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις αποδοχών μας κατά το έτος 2011 και δεν υφίσταται θέμα ένταξής μας στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων . Επισήμως, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβολή στη θέση αυτή.
Επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι :
• ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
• η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
• το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων.
Επιθυμούμε επίσης να πληροφορήσουμε τους Δικαστικούς Λειτουργούς ότι στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας την 11η Δεκεμβρίου 2010 , ελήφθη μεταξύ άλλων και η απόφαση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να …αναλάβει πρωτοβουλίες και να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις για την υποστήριξη και υλοποίηση όλων τα παραπάνω αιτημάτων μας, καθώς και τον καθορισμό του είδους , του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών (ενδεικτικώς : ωράριο εργασίας μέχρι 15:00 , όχι εργασία κατ΄ οίκον, διάθεση από την Πολιτεία γραφείων με οργανωμένες βιβλιοθήκες στα δικαστικά καταστήματα, καθημερινές τρίωρες στάσεις εργασίας).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 3 Μαρτίου προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση. Για τις περαιτέρω ενέργειές μας θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

      Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Αθανασίου       Γεώργιος Μανωλίδης