Ανακοίνωση για επιστολή των Δικαστικών Ενώσεων στον κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 22-6-2012
Αρ. Πρωτ.: 106

Προς:
τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,
κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κοιν: Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Ζανιά
Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Αντώνιο Ρουπακιώτη

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας, ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3213/2003, σχετικά με την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την Αριθμ. Πολ 1139 (ΦΕΚ Β 1823/8.6.2012) «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012», παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έως 16 Ιουλίου 2012. Επομένως, με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λήγει στις 30 Ιουνίου 2012, για όσους υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την 30η Ιουνίου 2012, η συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και η συνυποβολή, μαζί με την παραπάνω δήλωση, αντιγράφου του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθώς και του εντύπου Ε9, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.
Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι στην ηλεκτρονική σελίδα της Αρχής σας, έχει αναρτηθεί το έντυπο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο οποίο περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά, και η αναγραφή των αριθμών των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς τούτο να προβλέπεται από την σχετική Κ.Υ.Α. 24180/2007 (ΦΕΚ Β’ 645) με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 2 παρ.2 β του ν.3213/2003.
Για το λόγο αυτό, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, με την έκδοση έγγραφης οδηγίας ή εγκυκλίου, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε να διευκρινίζεται: α) ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2012, θα συμπίπτει με την λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012 και β) ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των αριθμών των τραπεζικών λογαριασμών, στο έντυπο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του έτους 2012.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Εμμανουήλ Ρούσσος Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.