Ανακοίνωση για ειδική εκλογική αποζημίωση

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα , 12-4-2012
Αρ.πρωτ. 48

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το ζήτημα το οποίο προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης μας διευθετήθηκε με τον προσφορότερο, υπό τις παρούσες συνθήκες , τρόπο.
Ειδικότερα, με την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 131 του πδ 96/2007 και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων : α) ότι για τους Λειτουργούς και Υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ειδική εκλογική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) € εφάπαξ και β) η συνολική δαπάνη, για όλους τους αναφερόμενους στο άρθρο 131 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) €.
Στη συνέχεια, κατόπιν διαβήματος των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων στο αρμόδιο Υπουργείο και τα Κόμματα και με την έκθεση επιχειρημάτων αναφορικά με την σπουδαιότητα και τον όγκο της εργασίας ,που μας αναλογεί για την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας, κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο ψηφίστηκε την 9-4-2012. Με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 10 του νόμου αυτού (ο οποίος δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 131 του πδ 96/2007 και α) καταργήθηκε η θέσπιση ανώτατου ορίου και εφάπαξ καταβολής της αποζημίωσης και β) αναπροσαρμόσθηκε η συνολική δαπάνη στο ποσό των 50.000.000 € από την οποία, επιπλέον, εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους οποίους προβλέφθηκε χωριστή δαπάνη.
Μετά την διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαίου θα επιδιωχθεί και η διευθέτηση του τρόπου φορολόγησης της εκλογικής αποζήμιωσης.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους