Ανακοίνωση για διευκρινίσεις για διακοπές συνεδριάσεων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 31-10-2011
Αρ Πρωτ : 114

Προς : τους κ.κ. Συναδέλφους
Μέλη της Ένωσής μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Με το αριθ. πρωτοκ. 106/ 15-10-2011 έγγραφό μας, διευκρινίζαμε ότι κατά τη διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων , που αποφασίστηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/10/2011 , θα εκδικάζονται όλες οι επείγουσες υποθέσεις , όπως σε αυτό αναφέρονται .
Παρακαλούμε, όπως θεωρείτε επείγουσες και τις υποθέσεις με διαδίκους που προσέρχονται στο Δικαστήριό σας από το εξωτερικό ή από απομακρυσμένα μέρη της Χώρας, καθώς και αυτές που εκδικάζονται από τα μεταβατικά δικαστήρια .

Με φιλικούς χαιρετισμούς