Ανακοίνωση για “άνοιγμα” κλειστών επαγγελμάτων

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 15-01-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα του «ανοίγματος» των κλειστών επαγγελμάτων .
Εκτιμούμε ότι μια τέτοια κίνηση, που αναθεωρεί το πλαίσιο λειτουργίας θεσμικών φορέων, που ισχύουν επί δεκαετίες στην ελληνική έννομη τάξη πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Απαιτείται ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς ,Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, προκειμένου να μην δημιουργείται η εντύπωση, ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της προσχώρησης σε συμφωνία με όρους που έχουν προκαθορισθεί , αλλά και ταυτόχρονα να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκύψει ένα αποτέλεσμα ξένο σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες, συγκεκριμένες ή ευρύτερες, που προκαλεί η άμεση επιδίωξή του προκαθορισμένου στόχου ,χωρίς την προηγούμενη σταδιακή απορρόφησή τους από την κοινωνία και την οικονομία. Η λογική της άμεσης μεταρρύθμισης με εσπευσμένες διαδικασίες μπορεί να κλονίσει το αποτέλεσμα, να βλάψει σοβαρά το κύρος των συνλειτουργών μας και συνακόλουθα την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και τους πολίτες στην υποστήριξη της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.