Ανακοίνωση έκτακτης γεν. συν. και διακοπή συνεδριάσεων

Ενόψει των σχεδιαζόμενων νέων περικοπών των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τη σημερινή συνεδρίασή του της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 ,αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Α)Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.
Β)Την αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων (πλην των επειγουσών) από την Δευτέρα 10-9-2012 και μέχρι τη σύγκληση της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης.
Γ)Την καθημερινή διακοπή των συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων της χώρας από την Δευτέρα 17-9-2012 έως 22-9-2012,από ώρα 10.00π.μ.έως 15.00μ.μ. και την επεξεργασία των δικογραφιών στα Δικαστήρια.
Δ)Την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων της χώρας, για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής στους Δικαστές για την άσκηση του λειτουργήματός τους στα δικαστικά καταστήματα.
Ε)Την αποστολή εγγράφου σε όλα τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας για τη σύγκληση Ολομελειών,προς λήψη απόφασης εναρμόνισης των Κανονισμών τους προς τις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν και
ΣΤ)Να απευθύνει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών για την αποστολή αντιπροσωπείας στη χώρα μας, προς ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων .-