Αίτημα προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 21-2-2011
Αρ. Πρωτ. 16
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια της ταχείας και ως εκ τούτου, αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη.
Προς τούτο, όλες οι Δικαστικές Ενώσεις εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στο αίτημα αυτό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο , να μην καταδικάζεται η χώρα μας, από το Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, για βραδεία απονομή της Δικαιοσύνης.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣΤΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους