Αίτημα προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για ασφάλεια Δικαστικών Κτιρίων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 18-01-2011
Αριθμ. Πρωτ. 7
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
κ. Χάρη Καστανίδη

Kύριε Υπουργέ,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε όσα, ομόφωνα, αποφασίσθηκαν κατά το τελευταίο (15-1-2011)Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα τρομοκρατικής δράσης(εκρήξεις στα δικαστικά μέγαρα της Θεσσαλονίκης και των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, προκηρύξεις οργανώσεων), εξαιτίας των οποίων κατέστη δραματικά επίκαιρο το ζήτημα της ασφάλειας στα Δικαστήρια.
Με σχετικά έγγραφά σας που απευθύνατε προς τους προϊσταμένους των Δικαστηρίων της Χώρας (και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) θέσατε το ζήτημα ότι : «Το φρόνημα , εντούτοις , των δικαστών δεν επιτρέπεται να καμφθεί από τέτοιου είδους επιθέσεις και με κάθε τρόπο πρέπει να διασφαλισθεί η απόλυτη ελευθερία τους να κρίνουν και να αποφασίζουν κατά συνείδηση , σεβόμενοι μόνο το Σύνταγμα και τους νόμους» και καταλήγατε ότι «για το λόγο αυτό θα πρέπει» να λάβουν οι ανωτέρω αποδέκτες του εγγράφου συγκεκριμένα μέτρα.
Επ’ αυτών σας εκθέτουμε από τώρα τις απόψεις μας , δεδομένου ότι θεωρούμε ότι προφανώς θα τις αναζητήσετε στο μέλλον ,αφού το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και καλό είναι να συνεισφέρουν όλοι και ουσιαστικά, στην διευθέτηση του.
Ειδικότερα :
Πρώτον, είναι βέβαιο ότι το φρόνημα των Δικαστικών Λειτουργών δεν επηρεάζεται από τέτοιες δράσεις. Για το λόγο αυτό άλλωστε μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη στην Χώρα μας λειτουργεί, ανεξαρτήτως των θυμάτων που κατά καιρούς έχουν καταγραφεί εκ των στελεχών της ,της παντελούς απουσίας αποτελεσματικών μέσων προστασίας εκ μέρους της Πολιτείας και της διαρκούς στοχοποίησης του Δικαστικού Σώματος σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο από διάφορους παράγοντες της πολιτικής , κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Δεύτερον, είναι απαραίτητο να εξοπλίσουμε τον χώρο απονομής της Δικαιοσύνης με ένα εξασφαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο να έχει σαν πρώτο αποδέκτη τον Πολίτη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο αφ΄ενός μεν να υπάρχει η ελεύθερη πρόσβαση (φυσική και διαδικαστική) του Πολίτη στη δικαιοσύνη για να μην φαλκιδεύονται τα δικαιώματά του , αφ΄ ετέρου να γνωρίζει ο τελευταίος ότι όταν βρίσκεται στους χώρους απονομής της είναι ασφαλής ο ίδιος αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (Δικαστικοί Λειτουργοί , Γραμματείς , Δικηγόροι) και ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο.
Τρίτον , θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να τεθεί σε κεντρικό – διυπουργικό επίπεδο ο σχεδιασμός των μέτρων ασφάλειας των δικαστικών υπηρεσιών. Αυτό απαιτείται για τους εξής λόγους : α) δεν είναι δυνατόν οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς προϊστάμενοι των Δικαστηρίων της Χώρας να διαμορφώσουν «εντός μηνός σχέδια αυξημένης προστασίας των μεγάρων σε συνεργασία με τον Διοικητή της αρμόδιας αστυνομικής δύναμης της πόλης που βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο» (όπως ζητάτε στο έγγραφό σας) όταν οι ίδιοι δεν έχουν τις γνώσεις να συνδράμουν σε κάτι τέτοιο. Η συνεισφορά μας στην διαδικασία μπορεί και πρέπει να είναι στο επίπεδο της πληροφόρησης και επισήμανσης των ιδιαιτεροτήτων του κάθε δικαστηρίου (χώροι, υποδομές κλπ) και στον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών που έχουν προβλεφθεί από τους αρμόδιους. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας θέσουμε τον προβληματισμό ότι η εφαρμογή των σχεδίων αυξημένης προστασίας των δικαστικών μεγάρων, τα οποία θα εκπονηθούν και θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα από τους προϊστάμενους των Δικαστηρίων, με βεβαιότητα θα ματαιωθεί, είτε γιατί, όπως προφανώς γνωρίζετε, οι δικαστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν λειτουργικά μέσα αυτοπροστασίας, είτε γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, αλλά και το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, για την υλοποίησή τους, είτε τέλος γιατί η εφαρμογή τους συναρτάται με την επάρκεια διάθεσης μέσων και προσωπικού από άλλα υπουργεία (Πχ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) . Επιπλέον , θεωρούμε ότι η αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που θα καθιερώσουν τα σχέδια που θα εκπονηθούν, πρέπει επίσης να είναι αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης , διότι έτσι επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισμός των υπαρχόντων υποδομών και η γεωγραφική τους κατανομή.
Τέταρτον , πρέπει να σχεδιασθούν μέτρα ασφαλείας, τα οποία δεν θα είναι μονοδιάστατα, επικεντρωμένα στην αντιμετώπιση μόνον του κινδύνου από τρομοκρατική ενέργεια. Οι κίνδυνοι που εμφιλοχωρούν στα Δικαστήρια της Χώρας είναι μεγάλοι και καθημερινοί και δημιουργούνται από την ένταση που οι εκδικαζόμενες διαφορές προκαλούν στους διαδίκους. Η Ελληνική Αστυνομία αδυνατεί να διαθέσει επαρκές προσωπικό για τον έλεγχο των εισερχομένων και την ουσιαστική φύλαξη των εγκαταστάσεων με συνέπεια σε όλα τα Δικαστήρια της Επικράτειας να καταγράφονται επεισόδια φραστικής ή σωματικής βίας, που αν και τα περισσότερα δεν φτάνουν στα φώτα της δημοσιότητας εν τούτοις συμβαίνουν και προσβάλλουν με τις συνέπειες τους το νομικό μας πολιτισμό. Καθίσταται συνεπώς αναγκαίο , με αφορμή την επικαιρότητα της τρομοκρατίας να τεθεί και να επιλυθεί και το ουσιώδες και διαρκές πρόβλημα της καθημερινής ασφάλειας μέσα στα Δικαστήρια.
Πέμπτον, θα πρέπει να καταγραφεί και πάλι με την αφορμή της τρέχουσας επικαιρότητας, η έλλειψη των απαιτούμενων όρων ασφάλειας σε ορισμένα εκ των δικαστικών μεγάρων ανά την επικράτεια. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό για μια ευνομούμενη Πολιτεία να μην εφαρμόζει βασικούς κανόνες ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της (πχ έξοδοι κινδύνου, συστήματα πυρανίχνευσης, εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση κρίσεων) τη ίδια ώρα που απαιτεί (και ορθά) το ίδιο από τους Πολίτες.
Τέλος, εκτιμούμε ότι , ως αρμόδιος Υπουργός , πρέπει να προχωρήσετε σε ενέργειες, που εσείς κρίνετε πρόσφορες, για την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης των απαραίτητων μέσων θωράκισης της ασφάλειας των προσώπων και των εγκαταστάσεων σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας. Επίσης θα πρέπει να συνδράμετε στον αγώνα που δίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε καθημερινή βάση για την αποδοκιμασία εμπρηστικών δηλώσεων από διάφορους σχολιαστές των πράξεων των δικαστικών οργάνων , που στοχεύουν στην κάμψη της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης για την επίτευξη των ευτελών συμφερόντων τους. Έτσι, ίσως λιγοστέψουν και τα όπλα που στοχεύουν τις δικαστικές αίθουσες.