54η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών (54th Annual meeting of the International Association of Judges).

Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 4 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2011, η n54η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών (54th Annual meeting of the International Association of Judges).
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων συμμετείχε διά της Προέδρου Πρωτοδικών και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ενώσεως Μαρίας – Γεωργίας Τσάμη και του Προέδρου Πρωτοδικών Γεωργίου Αλμπούρα.
Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν μέσω συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ενώσεως και των τεσσάρων (4) Επιτροπών Μελέτης που είχαν ως θέματα τα εξής:
Η 1η Επιτροπή: Θέματα θεσμικά, με τίτλο αντικειμένου «The Physical, Structural and Economic conditions of judicial independence».
Η 2η Επιτροπή («Civil Law and Procedure») : Θέματα που αφορούν διασυνοριακά ζητήματα στο πλαίσιο της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, όπως αυτά αντανακλώνται σε μια σειρά από πραγματικές ατομικές περιπτώσεις με τίτλο αντικειμένου «Civil Law and Procedure».
Η 3η Επιτροπή («Criminal Organization»): Θέματα ποινικού δικαίου.
Η 4η Επιτροπή («Public and Social Law»): Θέματα που αφορούν σε επιδόματα ανεργίας.
Η Ένωσή μας, διά των προαναφερομένων δικαστικών λειτουργών, συμμετείχε με απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, που είχαν απευθύνει εκ των προτέρων οι ανωτέρω Επιτροπές Εργασίας, καθώς και με την παρουσία τους κατά τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων στις σχετικές Επιτροπές.
Η Μαρία – Γεωργία Τσάμη παρέδωσε προς τον Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ενώσεως Gerhard Reissner γραπτή αναφορά σχετική με τις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες των δικαστικών λειτουργών στην Ελλάδα. Εξάλλου, η Ελληνική Αντιπροσωπεία, κατά τη συζήτηση του θέματος στην πρώτη από τις παραπάνω Επιτροπές, απήντησε σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών κτιρίων, την κριτική κατά των δικαστικών αποφάσεων από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Media) και πολιτικά πρόσωπα καθώς και τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στη δικαιοσύνη στη χώρα μας.
Οι Επιτροπές Μελέτης κατέληξαν σε συμπεράσματα, τα οποία θα δημοσιευτούν αναλυτικά στην Εφημερίδα της Ένωσής μας.
Στο Κεντρικό Συμβούλιο συζητήθηκε η συμμετοχή στη Διεθνή Ένωση Δικαστών Δικαστικών Ενώσεων ορισμένων Κρατών και ακολούθησε ψηφοφορία για την ένταξη ως μελών στη Διεθνή Ένωση των Ενώσεων αυτών.
Σημειώνεται ότι στο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης συμμετείχε και Αντιπροσωπεία Δικαστών από τα Σκόπια. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας αυτής αποκαλούσαν το Κράτος τους ως «Macedonia» και απευθύνονταν προς το Κεντρικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές με αυτό το όνομα. Ενόψει τούτου, η Ελληνική Αντιπροσωπεία αντέδρασε και, απευθυνόμενη εγγράφως προς την Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Fatumata Diakite, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου, αιτήθηκε να προσφωνείται η γειτονική χώρα με την επίσημη ονομασία της, που είναι Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM). Η ένσταση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας έγινε δεκτή και στο εξής η Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστών απευθυνόταν στην Αντιπροσωπεία των Σκοπίων, αποκαλώντας τη χώρα αυτή με την επίσημη ονομασία της.
Τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τέλος, κατά τις συναντήσεις τους με μέλη Αντιπροσωπειών άλλων Κρατών, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εργασιακές και οικονομικές συνθήκες των δικαστικών λειτουργών.
Μαρία – Γεωργία Τσάμη
Πρόεδρος Πρωτοδικών
Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων