Στιγμιότυπο 2021-06-28, 11.49.06 πμ

13/5/2017 – Επιστημονική Ημερίδα Εργατικού Δικαίου – Επίκαιρα θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου στις εργατικές διαφορές

Πρόγραμμα

 

Εισηγήσεις

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΔΕ

Κωνσταντίνος ∆. Ρίζος, ∆ικηγόρος ∆.Ν.

Μαρία Χασιρτζόγλου, Εφέτης

Βασίλειος Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆.∆.