ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Της 10ης Δεκεμβρίου 2016

Οι Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών:

  • Δηλώνουμε την σφοδρή αντίθεσή μας σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων Δικαστικών Ενώσεων που αποκλειστικό σκοπό έχουν την διάσπαση της Ε.Δ.Ε. και τη δημιουργία διχαστικού κλίματος εντός του Δικαστικού Σώματος.
  • Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενότητας των Δικαστών και Εισαγγελέων και συσπείρωσης όλων γύρω από την Ε.Δ.Ε. που λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο στις επιθέσεις στα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και ως εγγυητική δύναμη προάσπισης της προσωπικής και λειτουργικής μας ανεξαρτησίας.
  • Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η με οποιονδήποτε τρόπο αμφισβήτηση του ηλικιακού ορίου αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών από την Υπηρεσία τους συνιστά συνταγματική εκτροπή και ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να την αποτρέψουμε. Ζητούμε προς τούτο την επίσημη τοποθέτηση όλων των πολιτικών κομμάτων της Χώρας, των επιστημονικών φορέων και της πανεπιστημιακής Κοινότητας.
  • Καλούμε την Κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να παύσουν τις συστηματικές επιθέσεις στη Δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της και να αντιληφθούν ότι η αποφυγή θεσμικών συγκρούσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.
  • Επισημαίνουμε τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας του δικαστικού έργου και της παρεχομένης στους πολίτες δικαστικής προστασίας εξαιτίας της εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και της υπερχρέωσης υποθέσεων ανά Δικαστή σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του.
  • Δηλώνουμε αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσο σε τυχόν αλλαγή του δικαστικού μισθολογίου όπως αυτό καθορίστηκε αμετάκλητα με τις αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Σ. και να μην επιτρέψουμε την δημιουργία Δικαστών δύο ταχυτήτων.
  • Ειδικά για τους Εισαγγελείς υπενθυμίζουμε ότι παρά την έκδοση των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων για την κατανομή 15 περίπου νέων θέσεων σε όλους τους βαθμούς, δεν έχουν γίνει ακόμη τα ερωτήματα από τον Υπουργό και δεν έχουν οριστεί συνεδριάσεις του Α.Δ.Σ., ώστε να γίνει η κάλυψη των νέων θέσεων και οι απ’ αυτήν εξαρτώμενες μετακινήσεις πολύ μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, όλων των βαθμών ένα περίπου χρόνο μετά την θεσμοθέτησή τους. Αποτέλεσμα η μεγάλη εκκρεμότητα στην υπερεσιακή, προσωπική και οικογενειακή ζωή μεγάλου αριθμού Εισαγγελικών Λειτουργών. Ζητάμε επομένως την άμεση υλοποίηση των εκκρεμών προαγωγών και μεταθέσεων Εισαγγελέων με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια και σύμφωνα με την αρχαιότητα.

 

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

43r34r