Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για την ΓΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2021 και για την βράβευση τέκνων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

Αθήνα, 23-11-2021
Αρ. πρωτ.: 454

  Α) Με την από 20-11-2021 απόφαση του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 στo αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών. Για τους συναδέλφους – μέλη της Ένωσης που διαμένουν εκτός Αττικής προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης μέχρι το ποσό των 200 ευρώ και διαμονής (για δύο διανυκτερεύσεις).  Για την συμμετοχή με φυσική παρουσία θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η ισχύουσα εκείνη την περίοδο ΚΥΑ. Παρακάτω επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στην Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. 

    Β) Αποφασίστηκε επίσης η βράβευση τέκνων συναδέλφων – μελών της Ένωσης που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 με το ποσό των 300 ευρώ. Παρακάτω επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με σχετική βεβαίωση της γραμματείας της οικείας Σχολής περί εγγραφής στο 1ο πανεπιστημιακό έτος στην Γραμματεία της Ένωσης μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2021.

4234234234