23423

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για την ΓΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2022 – Βράβευση τέκνων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

Αθήνα, 11-11-2022
Αρ. πρωτ.: 470

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για την ΓΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2022

 Βράβευση τέκνων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

Α) Με την από 4-11-2022 απόφαση του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 στo αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών. Για τους συναδέλφους – μέλη της Ένωσης που διαμένουν εκτός Αττικής προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης μέχρι το ποσό των 200 ευρώ και διαμονής (για δύο διανυκτερεύσεις) με δαπάνη της Ένωσης. Στο παρόν επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στην Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Β) Αποφασίστηκε, επίσης, η βράβευση τέκνων συναδέλφων – μελών της Ένωσης που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  με το ποσό των 300 ευρώ. Στο παρόν επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με σχετική βεβαίωση της γραμματείας της οικείας Σχολής περί εγγραφής στο 1ο πανεπιστημιακό έτος στην Γραμματεία της Ένωσης μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2022

234