ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης

Σταματίνα Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκης,
μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

                                                           Θεσ/νίκη 27-11-2019

——————————————— 

     Κατατέθηκε χθες, 26-11-2019, αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία, κατά τα ειωθότα, προηγηθείσα ενημέρωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά την δικαστική διαμεσολάβηση, με το άρθρο 5, με την οποία αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών κατά 86 (66 στο Εφετείο Αθηνών, 13 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και 7 στο Εφετείο Πειραιώς), με μείωση κατά τον αντίστοιχο αριθμό (86), των οργανικών θέσεων των Εφετών, που πρόκειται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση στις 28-11-2019. Φρονούμε ότι η ανωτέρω τροπολογία δεν κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, εισαγόμενη, μάλιστα, προς ψήφιση, μεσούσης της δικαστικής περιόδου 2019 – 2020 και θα δημιουργήσει πλείστα όσα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Εφετείων της χώρας, κυρίως δε των επαρχιακών Εφετείων, όπου οι προαχθησόμενοι Εφέτες δεν θα αντικατασταθούν, δεδομένου ότι, λόγω της υπέρμετρης μείωσης των οργανικών θέσεων των Εφετών, δεν θα υπάρξουν για δύο (2), τουλάχιστον, έτη προαγωγές από τον πρώτο βαθμό.

     Σε κάθε περίπτωση, φρονούμε ότι θα έπρεπε να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος μεταξύ του Υπουργείου και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και, με βάση τα αμοιβαία αποδεχθέντα, να γίνει το επόμενο βήμα. Δεν αντιλαμβανόμαστε, σε καμία περίπτωση, την σπουδή για ψήφιση της ανωτέρω τροπολογίας, χωρίς να ακουστούν οι απόψεις των Δικαστικών Λειτουργών, την στιγμή, που, επιπροσθέτως, τα Εφετεία της χώρας καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια, προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις των προσφάτως ψηφισθέντων Κωδίκων, Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας.

     Εν κατακλείδι, έχουμε την στέρεη πεποίθηση ότι θα πρέπει ν΄ αποσυρθεί άμεσα η ανωτέρω τροπολογία και να δοθεί εύλογος χρόνος για διάλογο μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για την συνολική, κατά τον καλύτερο τρόπο, αντιμετώπιση της επιβεβλημένης αύξησης των θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών και των δύο βαθμών.