Στιγμιότυπο 2018-10-22, 2.07.11 μ.μ.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕ ΤΗΣ 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

5435345