ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αθήνα, 16-3-2020

Αρ. Πρωτ. 150

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

     Η αντιμετώπιση μιας απειλής τέτοιου μεγέθους, όπως αυτής που βιώνει τους τελευταίους μήνες η παγκόσμια κοινότητα, απαιτεί από την πλευρά όλων των θεσμικών φορέων στην πατρίδα μας υπευθυνότητα, ψυχραιμία, σχεδιασμό και μεθοδικά βήματα. Στις δύσκολες αυτές στιγμές απαιτείται επιπρόσθετα ενότητα και αλληλεγγύη όλων των μελών της Ένωσής μας πέρα και έξω από τις διαφορές και τις αντιθέσεις που αναδείχτηκαν το προηγούμενο διάστημα. Μόνο διακύβευμα είναι η υγεία και η ζωή όλων των συναδέλφων και των συγγενικών τους προσώπων, των εργαζομένων στη Δικαιοσύνη και των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή:

    – το Προεδρείο της Ένωσης ήταν διαρκώς σε επαφή με τον Ε.Ο.Δ.Υ. για ενημέρωση ως προς τον σχεδιασμό του

  – έγιναν συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, με τους προϊσταμένους των μεγάλων Δικαστηρίων της Χώρας, με τους εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων

   – ακυρώσαμε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. την προγραμματισμένη εκδρομή στην Β. Ισπανία και αναστείλαμε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ένωσης

   – με έγγραφο προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. επισημάναμε τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα Δικαστήρια, εκφράσαμε την ανησυχία μας και την διάθεσή μας για άμεση συμβολή στο έργο του

  – με την έκδοση της ΚΥΑ 17734/12-3-2020 εντοπίσαμε ελλείψεις και κενά και ζητήσαμε επιπρόσθετα μέτρα με έγγραφο προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης

  – μετά την αναποτελεσματική εφαρμογή της ΚΥΑ και την εμφάνιση κρούσματος σε δικαστικό υπάλληλο, που υπηρετεί στην Αθήνα, υποβάλαμε νέο αίτημα για άμεση αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων, Εισαγγελιών και των Γραμματειών.

  – επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά εκ νέου με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον ενημερώσαμε για τη θέση μας και για τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει πλέον η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή. Ακολούθησε  η έκδοση της ΚΥΑ 18176/15-3-2020, που ικανοποίησε σε σημαντικό βαθμό το αίτημά μας.

   Η Ένωση συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε καθημερινή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και χειρίζεται το ζήτημα με προσοχή και υπευθυνότητα έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων και όλων των πολιτών που προσέρχονται στα Δικαστήρια.

234234234