ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ.

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Σάρλη. Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα. Τα ζητήματα που θέσαμε στον κ. Γενικό Γραμματέα και τα οποία αναλύθηκαν διεξοδικά ήταν τα ακόλουθα:

1) Δέσμευση της Κυβέρνησης να μην τεθεί ζήτημα αλλαγής του ανώτατου ηλικιακού ορίου αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών από την υπηρεσία στα πλαίσια του υφιστάμενου Συντάγματος

2) Ενίσχυση του θεσμού της «δικαστικής» μεσολάβησης

3) Λειτουργία της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

4) Αύξηση των οργανικών θέσεων σε όλα τα Δικαστήρια (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία)

5) Προστασία του συνταγματικού δικαστικού μισθολογίου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος

6) Άρση της αναστολής μισθολογικών ωριμάνσεων

7) Αύξηση του κονδυλίου για τη Δικαιοσύνη ώστε να υλοποιηθούν εκκρεμή αιτήματα για παροχή υλικοτεχνικής υποδομής σε μεγάλα Δικαστήρια της Χώρας

8) Κάλυψη εξόδων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών λόγω μεταθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων

9) Κάλυψη των θέσεων ιατρών στα Δικαστήρια της Χώρας

10) Ζητήματα συνυπηρέτησης συζύγων δικαστικών λειτουργών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι

11) Δυσλειτουργίες στο σύστημα απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδρίασης των Δικαστηρίων.

Μετά την απόφαση της Προέδρου του Αρείου Πάγου για σύγκληση Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ώστε να αποφανθεί σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών στα πλαίσια του υφιστάμενου Συντάγματος, αποφασίσθηκε η σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας για σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, που θα καθορίσει τη στάση του Δικαστικού Σώματος. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

43r34r