ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα, 21-6-2017
Αριθμός Πρωτ.: 228

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη (αύξηση οργανικών θέσεων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, αύξηση του κονδυλίου για τη Δικαιοσύνη ώστε να υλοποιηθούν αιτήματα για παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, κτιριακό πρόβλημα, ενίσχυση του θεσμού της δικαστικής μεσολάβησης, εισαγωγή νέων Ειρηνοδικών μετά από εκπαίδευση στην ΕΣΔΙ, αντιμετώπιση του φαινομένου στοχευμένων επιθέσεων σε δικαστικούς λειτουργούς από ΜΜΕ και επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητήματα συνυπηρέτησης συζύγων δικαστικών λειτουργών, κάλυψη θέσεων ιατρών σε μεγάλα Δικαστήρια, σύσταση ειδικής υπηρεσίας στην Επιθεώρηση Εργασίας για τον υπολογισμό κονδυλίων στις εργατικές διαφορές λειτουργώντας επιβοηθητικά στο έργο του δικαστικού λειτουργού, λήψη ενόρκων βεβαιώσεων αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφων). Έγινε επίσης ενημέρωση από τον κ. Υπουργό για το σχέδιο χωρισμού του Πρωτοδικείου Αθηνών και για τη συγκρότηση της Δικαστικής Αστυνομίας. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει και να προωθήσει πολλά από τα αιτήματά μας.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017

ΑΠΟ  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ