Συμπλήρωση της ΚΥΑ για τα εκλογικά συνεργεία – Ικανοποίηση του αιτήματος της ΕΔΕ να συμπεριληφθούν όλοι οι απασχολούμενοι Ειρηνοδίκες- Πταισματοδίκες της Χώρας

     Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών ανταποκρινόμενα άμεσα στο αίτημα της Ένωσής μας εξέδωσαν χθες την υπ’ αριθμόν  50814/3-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2793/4-7-2019) τροποποιώντας την υπ’ αριθμόν 49213/ 27-6-2019 ΚΥΑ, καθορίζοντας πλέον με σαφήνεια ότι στους συναδέλφους που απασχολούνται στα εκλογικά συνεργεία συμπεριλαμβάνονται και οι Ειρηνοδίκες- Πταισματοδίκες της Χώρας, πέραν των Ειρηνοδικών- Πταισματοδικών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τους οποίους υπήρχε ήδη πρόβλεψη. Παρακάτω επισυνάπτουμε τη νέα ΚΥΑ.

50814/3-7-2019  ΚΥΑ

34534534