ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. – ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Αθήνα, 1-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 255

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

 

      Με την υπ’ αριθμόν 49213/ 27-6-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2615/Β’/28.06.2019, ικανοποιήθηκε πλήρως από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών το αίτημα που υπέβαλε η Ένωσή μας την προηγούμενη εβδομάδα ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των αποζημιώσεων στα εκλογικά συνεργεία με τον αριθμό των πράγματι απασχολουμένων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Ειδικότερα εγκρίθηκε η αύξηση 316 αποζημιώσεων σε όλη τη Χώρα. Έτσι από 987 που ήταν μέχρι σήμερα, προβλέπονται πλέον 1.303 αποζημιώσεις. Είχε προηγηθεί το αίτημα της Ε.Δ.Ε. προς όλα τα Πρωτοδικεία να αποστείλουν στοιχεία για τον αριθμό των συναδέλφων που συμμετείχαν στην προετοιμασία και διεξαγωγή των τελευταίων εκλογών. Διαβιβάσαμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών με αντίστοιχο αίτημα αύξησης του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα αριθμού των αποζημιώσεων ανά Δικαστήριο. Για πρώτη φορά αίρονται αδικίες που επέβαλε μια μακροχρόνια πρακτική να μην λαμβάνεται υπόψη η πραγματική και κοπιώδης εργασία εκατοντάδων συναδέλφων. Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη επιτυχία της Ένωσης που αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

34534534