7565676577

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αθήνα, 6-6-2017
Αριθμός Πρωτ.: 204

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-οικονομικά ζητήματα του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού-

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) μας κοινοποίησε πρόσκληση για συμμετοχή 10 συναδέλφων (Δικαστών και Εισαγγελέων) – μελών της Ένωσής μας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει από τις 21 έως 23 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα, με αντικείμενο τα οικονομικά ζητήματα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Παρακάτω επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς και γενικότερες πληροφορίες. Οι δηλώσεις συμμετοχής όσων συναδέλφων επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα υποβάλλονται εγγράφως στα Γραφεία της Ένωσης. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετοχών θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

43r34r