4234234

Εισηγήσεις – Πρόγραμμα Συνεδρίου, Πύλος 14-15/10 [Πρόσφατες τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]

Πρόσφατες τροποποιήσεις 
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

Τροποποιήσεις
Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας: 

Τρία χρόνια  εφαρµογής  τους

 

Πύλος, 14 & 15 Οκτωβρίου 2022

Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου COSTA NAVARINO

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 

17:30 – 18:00 Προσέλευση συνέδρων – Εγγραφές συµµετοχής 

 

18:00 Έναρξη διηµερίδας – Χαιρετισµοί: 

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων

Κων/νος Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης 

Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρος Αρείου Πάγου

Χαράλαµπος Μαυρίδης, Πρόεδρος Εφετών Καλαµάτας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Κων/νος Μαργέλης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας 

 

18:30 Κήρυξη των εργασιών της διηµερίδας: 

Προκόπιος Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, επίτιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προεδρεύουσα: Ευδοκία Κιουπτσίδου, Αρεοπαγίτης 

18.50 – 19.10 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Δικηγόρος 

Τα essentialia των αλλαγών του Ν 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα     (Αρχείο Εισήγησης)

19.10 – 19.30 Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

De lege lata και de lege ferenda ρυθµίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση µε αφορµή τον Ν 4842/2021

19.30 – 19.50 Διονύσιος Σιγουράκος, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία και στις ειδικές διατάξεις των µικροδιαφορών (Ν 4842/2021)  (Αρχείο Εισήγησης)

19.50 – 20.30 Παρεµβάσεις – Συζήτηση – Συµπεράσµατα

 21.00 Δείπνο 


ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

10:30 Κήρυξη εργασιών δεύτερου µέρους: 

Ισίδωρος Ντογιάκος, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

 

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύουσα: Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 

10.45 – 11.05 Ιωάννης Ναζίρης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ  (Link)

Ο ρόλος του δικαστή απέναντι στις ευµετάβλητες αξιολογήσεις του νοµοθέτη: Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου που ανακύπτουν µετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα  

11.05 – 11.25 Παναγιώτης Λυµπερόπουλος, Πρόεδρος Εφετών 

Η δικαιοπολιτική σκοπιµότητα της µείωσης των ποινών µε τις ελαφρυντικές περιστάσεις – Η περίπτωση του σύννοµου βίου (Αρχείο Εισήγησης)

11.25 – 11.45  Γεώργιος Ράλλης, Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας 

Διαχρονικό δίκαιο και ποινικές κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα
(Ν 4619/2019)

11.45 – 12.05 Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης 

Η υπό όρου απόλυση του καταδίκου (Αρχείο Εισήγησης)

 

12.05 – 12.30 Διάλειµµα 

 

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύουσα: Μαριάνθη Παγουτέλη, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

12.30 – 12.50 Δέσποινα Τσιλιβαράκη-Κληµεντίδη, Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας 

Τροποποίηση άρθρου 187 ΠΚ – Αντίλογος

12.50 – 13.10 Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νοµικής 

Απιστία. Είναι δυνατή η πιστή εφαρµογής της;  (Αρχείο Εισήγησης)

 

13.10 – 13.30 Δήµητρα Σωτηριάδου, Πρόεδρος Εφετών 

Νοµολογιακή αντιµετώπιση, υπό το πρίσµα του κυρωθέντος µε τον Ν 4619/2019 και ισχύοντος από 1-7-2019 νέου Ποινικού Κώδικα, του αδικήµατος µη καταβολής χρεών του άρθρου 25 του Ν 1882/1990, µετά τη νοµοθέτηση της ευµενέστερης, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, διάταξης του άρθρου 466 του ΠΚ – αναδιαµόρφωση της αντικειµενικής υπόστασης του αδικήµατος  (Αρχείο Εισήγησης)

 

13.30 – 13.50 Παρεµβάσεις – Συζήτηση – Συµπεράσµατα

 

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύων: Ευάγγελος Καίσαρης, Εισαγγελέας Εφετών,
Προϊστάµενος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά

18.00 – 18.20 Δηµήτριος Γκύζης, Αντεισαγγελέας Εφετών 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις και τα όρια της ποινικής δικαιοσύνης

18.20 – 18.40 Απόστολος Γραµµένος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Η ποινική διαταγή επί πληµµεληµάτων – πρακτική εφαρµογή και ανακύπτοντα ζητήµατα     (Αρχείο PowerPoint)

Η ποινική διαταγή επί πληµµεληµάτων – πρακτική εφαρµογή και ανακύπτοντα ζητήµατα 

(Αρχείο Word Κείμενο Εισήγησης)

 

 

18.40 – 19.00 Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νοµικής, επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστήµιου Κύπρου

Διαδικασία ενώπιον των Δικαστικών Συµβουλίων

19.00 – 19.20 Παναγιώτα-Ειρήνη Σίδερη, Εφέτης, Διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ 

Ανασταλτική δύναµη της έφεσης υπό το πρίσµα των διατάξεων
του νέου ΚΠΔ 

 

19.20 – 20.00 Παρεµβάσεις – Συζήτηση – Συµπεράσµατα

 

20.00 Πέρας Διηµερίδας
Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών, Αν. Γεν. Γραµµατέας  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

21.00  Δείπνο 

 

Οργανωτική Επιτροπή

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης, Γενική Γραµµατέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών, Αν. Γεν.  Γραµµατέας της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Κων/νος Μαργέλης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας