ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ

Αθήνα, 15/10/2018
Αριθμ. Πρωτ. 546

ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ

Μετά από συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Σάρλη καθώς και με την παρέμβαση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, έγινε το πρώτο βήμα για την ικανοποίηση του από 5-6-2018 (αριθ. πρωτ. 315) αιτήματος της Ε.Δ.Ε. να παραταθεί ο χρόνος άσκησης των δικαστικών και εισαγγελικών παρέδρων μέχρι το τέλος του δικαστικού έτους (Μάϊο του 2019). Με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2987/ 10-10-2018 ανακοίνωση του Προέδρου του Αρείου Πάγου αναστέλλεται η διαδικασία υποβολής αιτιολογημένων εκθέσεων καταλληλότητας για τους παρέδρους. Απομένει η νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει ρητά την παράταση του χρόνου άσκησης. Οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν άμεσα από την Ένωση για οποιαδήποτε εξέλιξη.

34534534