ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αθήνα, 4-6-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 228

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ικανοποιήθηκε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα της Ε.Δ.Ε. για παράταση της αναστολής εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας. Ειδικότερα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 39380/3-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου παρατείνεται η αναστολή των εργασιών των Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μέχρι τις 14 Ιουνίου, με την επισήμανση ότι οι ποινικές δίκες που άρχισαν στο ακροατήριο πριν τις 22 Μαΐου 2019 και δεν περατώθηκαν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά τις 14 Ιουνίου 2019, ενώ η αναστολή εργασιών των υπόλοιπων δικαστηρίων της Χώρας παρατείνεται μέχρι και τις 7 Ιουνίου, με την επισήμανση ότι οι ποινικές δίκες που άρχισαν στο ακροατήριο πριν τις 22 Μαΐου 2019 και δεν περατώθηκαν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά τις 7 Ιουνίου 2019.

34534534