8678678

Ο Α’ Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ της 15ης Ιουλίου 2017

screen-shot-2017-07-19-at-10-46-35-am