Ολοκλήρωση μελέτης για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Δικαστικών Λειτουργών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί με όλες τις Δικαστικές Ενώσεις είχε αναθέσει το προηγούμενο καλοκαίρι τη σύνταξη μελέτης για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό μας καθεστώς στον ειδικό επιστήμονα- Δικηγόρο, Δημήτριο Μπούρλο. Η μελέτη αυτή έχει ήδη εκπονηθεί και σας κοινοποιείται σήμερα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφόσον κάποιος δεν έχει λάβει το ενημερωτικό mail μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα Γραφεία της Ένωσης για περισσότερες διευκρινήσεις.

Εντελώς συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι με βάση την παραπάνω μελέτη:

1) για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-1992) η ασφάλιση πλέον στο Ταμείο Νομικών είναι προαιρετική και επομένως εάν κάποιος δεν υποβάλλει σχετική αίτηση στο Ταμείο, η ασφάλισή του διακόπτεται αυτόματα στις 31-12-2016,  2) εφόσον κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να συνεχίσει την ασφάλιση του στο ΤΝ ώστε να συμπληρώσει τα 20 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για να λάβει πλήρη δεύτερη σύνταξη γήρατος ή τα 16 έτη ασφάλισης για να λάβει δεύτερη σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο Ταμείο και στο μέλλον να τη διακόψει όταν θα έχει συμπληρώσει τα αναγκαία χρόνια ασφάλισης. Γίνεται υπόμνηση ωστόσο των υψηλών ασφαλιστικών κρατήσεων στο ΤΝ από 1-1-2017 και εναπόκειται στον κάθε συνάδελφο να αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της ασφάλισής του, 3) Κάθε χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (άρα και ο χρόνος δικηγορίας) λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του παραπάνω συνολικού χρόνου συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση), 4) εκκρεμεί εγκύκλιος για την καταβολή της δεύτερης σύνταξης, 5) η θέσπιση του ανωτάτου ορίου συντάξεως είναι 2000 € για μία σύνταξη και 3000 € για δύο συντάξεις.

43r34r