ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Αθήνα, 05-06-2018

Αρ. Πρωτ. : 315

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΕΔΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απέστειλε σήμερα δύο αιτήματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με το πρώτο ζητά την κατάργηση του άρθρου 52 ν. 4509/2017, με το οποίο συντμήθηκε σε 2 μήνες η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων Πρωτοδικείων και Εισαγγελίας), για τον λόγο ότι  θα προκαλέσει αλυσιδωτές μεταθέσεις στη διάρκεια του δικαστικού έτους και θα δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο αναστάτωση σε δικαστικούς λειτουργούς που θα πρέπει να επιμεληθούν για τη νέα εγκατάστασή τους στο Δικαστήριο στο οποίο θα μετατεθούν, ενδεχομένως λίγους μόλις μήνες μετά την πρώτη τους εγκατάσταση σε κάποια άλλη περιφέρεια Πρωτοδικείου. Συνέπειες θα υπάρξουν και για την εύρυθμη λειτουργία των ίδιων των Δικαστηρίων, αφού θα χρειαστούν αλλαγές των συνθέσεων των Πολυμελών Δικαστηρίων και θα δημιουργηθούν προβλήματα στις διασκέψεις με δικαστικούς λειτουργούς που έχουν χρεωθεί δικογραφίες και ακολούθως μετατίθενται πριν προλάβουν να διασκεφθούν τις υποθέσεις.

Το δεύτερο αίτημα αφορά την κάλυψη των 21 κενών θέσεων Ειρηνοδικών που θα δημιουργηθούν στις 30 Ιουνίου 2018, λόγω αποχώρησης ή συνταξιοδότησης συναδέλφων, από τον πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού.

34534534