Οι θέσεις μας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αθήνα, 15/2/2019
Αριθμός Πρωτ.: 94

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών …» και κατά τη χθεσινή κλήση των φορέων στη Βουλή εκφράσαμε τις απόψεις της Ένωσής μας.

       Αρχικά χαιρετίζουμε την εισαγωγή του άρθρου 22 που τροποποιεί το άρθρο 17 παρ. 7 του ΚΟΔΚΔΛ. Πρόκειται στην ουσία για εν μέρει υιοθέτηση της πρότασης της Ένωσής μας, όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Με τη νέα διάταξη εξακολουθούν οι κανονισμοί των Δικαστηρίων να υποβάλλονται στις οικείες Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα αναπομπής ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Καταργείται ωστόσο η δυνατότητα των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων να συμπληρώσουν, να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν τους Κανονισμούς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η προτεινόμενη διάταξη διαπνέεται από πνεύμα εμπιστοσύνης στις δυνατότητες των δικαστικών λειτουργών των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων να ρυθμίζουν τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον τους και πιστεύουμε ότι θα συντελέσει αποτελεσματικά στην παραπέρα ισχυροποίηση του αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων.

     Επίσης και με το άρθρο 26 παρ. 1 του Νομοσχεδίου ρυθμίζεται η διαδικασία κάλυψης των δαπανών μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των γραμματέων των δικαστηρίων για τις καθορισμένες συνεδριάσεις στις μεταβατικές τους έδρες. Προβλέπεται πλέον η ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη μεταβίβαση των αντίστοιχων πιστώσεων στα Δικαστήρια, που θα μπορούν να διευθετούν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα τη συγκεκριμένη ανάγκη. Και η παραπάνω νομοθετική διάταξη ικανοποιεί απόλυτα την ανάλογη πρότασή μας στην Επιτροπή του ΚΟΔΚΔΛ.

       Εκφράσαμε ωστόσο αναλυτικά τη διαφωνία μας για το άρθρο 18, το οποίο εντελώς αναιτιολόγητα και σε προφανή αντίθεση με τον Κανονισμό 2017/1939, τον οποίο επιχειρεί να ενσωματώσει, αναθέτει καθήκοντα Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα αποκλειστικά σε εισαγγελικούς λειτουργούς, αποκλείοντας από τη διαδικασία επιλογής τους δικαστικούς λειτουργούς. Θα πρέπει να εξηγηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα αίτια που οδήγησαν σε μια τέτοια δυσαρμονία με τον Κανονισμό και πως θα αντιμετωπιστούν προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον. Συμφωνούμε όμως ότι εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας, που θα ασκεί καθήκοντα στην Ελλάδα, θα μπορεί να είναι μόνο μέλος της εισαγγελικής αρχής.

34534534