Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης στην ηλεκτρονική σελίδα

Αθήνα, 28-6-2021
Αρ. Πρωτ.: 206

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης
στην ηλεκτρονική σελίδα

       Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ενσωματώνει από σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα της ειδικό φάκελο που περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις και τα προγράμματα των επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε μετά το 2016. Η ενσωμάτωση των εκδηλώσεων θα γίνει σταδιακά με χρονολογική σειρά και θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πέρα από την ιστορική αξία μιας τέτοιας ολοκληρωμένης καταγραφής υλικού που βρισκόταν διάσπαρτο ή παρέμενε αδημοσίευτο μέχρι σήμερα, συνιστά επίσης σπουδαίο επιστημονικό εργαλείο για όλους τους νομικούς μαζί με την ενότητα των επιστημονικών άρθρων που καθιερώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Με την ελπίδα να αξιοποιηθεί από τους συναδέλφους η νέα αυτή πρωτοβουλία, συνεχίζουμε την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των παροχών της Ένωσης προς τα μέλη της.

4234234234